EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

Aktív táblák
Nyilvántartott szolgáltatási jogosultságok és bejelentések állománya (2011-2023)
Szolgáltatások bejelentése és engedélyezése (2011-2023)
Sajtótermékek bejelentése, nyilvántartásba vétele (2011-2023)
Piacfelügyeleti terv- alapján és terven kívül hivatalból indított hatósági vizsgálatok (2010-2023)
Kérelemre indult általános hatósági felügyeleti eljárások (2010-2023)
Interfész bejelentések száma interfész osztályok szerint (2011-2023)
Frekvenciafelhasználás, azonosítók felhasználásának vizsgálata (2002-2023)
Berendezések piacfelügyelete (2010-2023)
Rádiótávközlő-berendezések engedélyezési adatai - Kiadott okiratok száma (1995-2023)
Rádiótávközlő-berendezések engedélyezési adatai - Érvényes okiratok száma (1995-2023)
Média- és hírközlési biztoshoz érkezett panaszok hírközlési terület szerint (2011-2023)
Média- és hírközlési biztoshoz érkezett panaszok hírközlési panaszokok szerint (2011-2023)
Média- és hírközlési biztoshoz érkezett panaszok média terület szerint (2011-2023)
Bejelentett vagy észlelt rádió-műsorvételi zavarok a panaszokok szerint (1998-2023)
Bejelentett vagy észlelt TV-műsorvételi zavarok a panaszokok szerint (1998-2023)
Médiatanács hatáskörébe tartozó médiahatósági ügyek (2011-2023)
Hivatal hatáskörébe tartozó médiahatósági ügyek (2011-2023)
Másodfokú eljárások száma a hírközlési területen (2018-2023)
Másodfokú eljárások megoszlása az ügy tárgya szerint a hírközlési területen (2018-2023)
A műsorszórás engedélyezési adatai - kiadott okiratok száma (2021-2023)
Engedéllyel rendelkező műsorszóró adóállomások száma az év végén (2021-2023)
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezése, bejelentése engedélytípusok szerinti bontásban (2022-2023)
Elektronikus hírközlési építmény engedélyezés ellenőrzéseinek száma típusonként (2022-2023)
Lezárt táblák
Szolgáltatási engedélyek száma az üzleti kommunikáció területén (1999-2003)
Hálózati engedélyezések engedély-típusok és felügyeletek szerinti bontásban (1990-1997)
Hálózati engedélyezések engedély-típusok és felügyeletek szerinti bontásban (1998-2001)
Hálózati engedélyezések, engedélytípusok, irodák, illetve igazgatóságok szerinti bontásban (2002-2021)
Hálózati engedélyezések, engedélytípusok szerinti bontásban (1990-2021)
Berendezés-engedélyezések berendezéstípusok és felügyeletek szerinti bontásban (1990-1997)
Berendezés-engedélyezések berendezéstípusok és felügyeletek szerinti bontásban (1998-2001)
Szolgáltatás-engedélyezés szolgáltatástípusok és felügyeletek szerinti bontásban (1998-2001)
Szolgáltatásnyújtás bejelentése (2002-2007)
Szolgáltatásnyújtás bejelentése (2008-2011)
Szolgáltatás-engedélyezés szolgáltatástípusok szerinti bontásban (1998-2001)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (Nyilvános felhasználói csoport számára) (2002-2007)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (Nyilvános előfizetői szolgáltatás) (2008-2011)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (Nem nyilvános felhasználói csoport számára) (2002-2004)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (Zárt felhasználói csoport számára) (2002-2007)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (Nem nyilvános előfizetői szolgáltatás) (2008-2011)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (összes előfizetői: nyilvános, nem nyilvános) (2008-2011)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (Nem nyilvános hálózati szolgáltatás) (2008-2011)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (összes) (2002-2007)
Bejelentett interfészek száma szolgáltatástípusok szerint (2002-2007)
Bejelentett interfészek száma interfész osztályok szerint (2008-2016)
A távközlési szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (Számlakifogás) (2002-2009)
A távközlési szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (Előfizetői szerződéssel kapcsolatos kifogás) (2002-2009)
A távközlési szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (Általános szerződési feltételekkel kapcsolatos minőségi kifogás) (2002-2009)
A távközlési szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (Minőségi kifogás) (2002-2009)
A távközlési szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (Egyéb kifogás) (2002-2009)
A távközlési szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (Összes kifogás) (2002-2009)
Piacfelügyeleti ellenőrzések távközlési szolgáltatóknál (2002-2009)
Piacfelügyeleti ellenőrzések postai szolgáltatóknál (2002-2009)
Postai szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (2002-2009)
Berendezés-engedélyezések berendezéstípusok szerinti bontásban (1990-2001)
Berendezések piacfelügyelete (2002-2009)
A műsorszórás engedélyezési adatai - kiadott okiratok száma (1994-2020)
Engedéllyel rendelkező műsorszóró adóállomások száma az év végén (1994-2020)
Ellenőrzések típusonként és felügyeletek szerint (1990-1997)
Ellenőrzések típusonként és felügyeletek szerint (1998-2001)
Ellenőrzések típusonként és irodák szerint (2002-2021)
Ellenőrzések száma típusonként (1990-2021)
Ellenőrzések munkafolyamatonként és felügyeletek szerint (1990-1997)
Ellenőrzések munkafolyamatonként és felügyeletek szerint (1998-2001)
Ellenőrzések munkafolyamatonként és irodák szerint (2002-2021)
Ellenőrzések munkafolyamatonként (1990-2021)
Felszólamlások száma felügyeletek szerint (1990-1997)
Felszólamlások száma felügyeletek szerint (1998-2001)
Felszólamlások száma irodák szerint (2002-2009)
Felszólamlások száma (1990-2009)
Szolgáltatásfelügyeleti célvizsgálatok felügyeletek szerint (1998-2001)
Szolgáltatásfelügyeleti célvizsgálatok irodák szerint (2002-2009)
Szolgáltatásfelügyeleti célvizsgálatok (1998-2009)
Bejelentett vagy észlelt egyéb-műsorvételi zavarok a panaszokok szerint (1998-2003)
Másodfokú eljárásra felterjesztett fellebbezések száma (1990-2017)
Másodfokú eljárásra felterjesztett fellebbezések megoszlása a fellebbezések típusa szerint (1997-2017)
Szabálysértési ügyek száma (1994-2009)
Hírközlési célú antennatornyok és -szerkezetek engedélyezéseinek száma felügyeletek szerint (1998-2001)
Engedéllyel rendelkező hírközlési célú antennatornyok és -szerkezetek felügyeleti bontásban (1998-2006)
Mutatók
Mindet kijelöl
Engedély kérelem - összesen
Építési engedély - Teljes eljárás - Antennára és antenna tartó szerkezetre
Építési engedély - Teljes eljárás - Nyomvonal jellegű hálózatra
Építési engedély - Teljes eljárás - összes
Építési engedély - Egyszerűsített eljárás - Nyomvonal jellegű hálózatra - Jogszerű alépítménybe behúzás
Építési engedély - Egyszerűsített eljárás - Nyomvonal jellegű hálózatra - Közterületen tartószerkezetre, oszlopra kábel, vezeték felhelyezése
Építési engedély - Egyszerűsített eljárás - Nyomvonal jellegű hálózatra - Vasút, gyorsforgalmi út területén üzemi célokat szolgáló építmény építése
Építési engedély - Egyszerűsített eljárás - Nyomvonal jellegű hálózatra - Termékvezeték, közmű tartozékának minősülő építmény építése
Építési engedély - Egyszerűsített eljárás - Nyomvonal jellegű hálózatra - Más építési beruházás miatt hálózat kiváltás
Építési engedély - Egyszerűsített eljárás - Nyomvonal jellegű hálózatra - Korszerűsítés
Építési engedély - Egyszerűsített eljárás - Nyomvonal jellegű hálózatra - összes
Építési engedély - Nyomvonal jellegű hálózatra - összes
Építési engedély - összesen
Használatbavételi engedély - Teljes eljárás - Antennára, antenna tartó szerkezetre kiadott
Használatbavételi engedély - Teljes eljárás - Nyomvonal jellegű hálózatra
Használatbavételi engedély - Teljes eljárás - összes
Használatbavételi engedély - Egyszerűsített eljárás - Nyomvonal jellegű hálózatra - Jogszerű alépítménybe behúzás
Használatbavételi engedély - Egyszerűsített eljárás - Nyomvonal jellegű hálózatra - Közterületen tartószerkezetre, oszlopra kábel, vezeték felhelyezése
Használatbavételi engedély - Egyszerűsített eljárás - Nyomvonal jellegű hálózatra - Vasút, gyorsforgalmi út területén üzemi célokat szolgáló építmény építése
Használatbavételi engedély - Egyszerűsített eljárás - Nyomvonal jellegű hálózatra - Termékvezeték, közmű tartozékának minősülő építmény építése
Használatbavételi engedély - Egyszerűsített eljárás - Nyomvonal jellegű hálózatra - Más Használatbavételi beruházás miatt hálózat kiváltás
Használatbavételi engedély - Egyszerűsített eljárás - Nyomvonal jellegű hálózatra - Korszerűsítés
Használatbavételi engedély - Egyszerűsített eljárás - Nyomvonal jellegű hálózatra - összes
Használatbavételi engedély - Nyomvonal jellegű hálózatra - összes
Használatbavételi engedély - összesen
Fennmaradási engedély - Teljes eljárás - Antennára és antenna tartó szerkezetre
Fennmaradási engedély - Teljes eljárás - Nyomvonal jellegű hálózatra
Fennmaradási engedély - összesen
Bontási engedély - Teljes eljárás - Antennára és antenna tartó szerkezetre
Bontási engedély - Teljes eljárás - Nyomvonal jellegű hálózatra
Bontási engedély - összesen
Építési engedély hatálya meghosszabbítása
Építési engedély módosítása
Hiánypótlás
Kérelem elutasítás, eljárás megszüntetés
I. fokú határozat helyben hagyása
I. fokú határozat megsemmisítése
I. fokú határozat megváltoztatása
Bontásra kötelező határozat
Bejelentés - Ideiglenesen elhelyezhető antennatartó szerkezet
Bejelentés - Kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pont (SAWAP) *
Bejelentés - Közös eszközhasználat
Bejelentés - Rendeltetés megváltozása
Bejelentés - Építtetői jogutódlás
Bejelentés - összesen
Véleményezések (Településrendezési terv, HÉSZ, stb.)
Hatósági bizonyítvány kiállítása
Szolgalmi jog alapítás
Hatósági eljárás
Hatósági eljárás - Bírság

Az egérrel egy vagy több mutatót is kijelölhet. Ehhez használja a 'SHIFT' vagy a 'CTRL' billentyűket! A ’GYORS LEKÉRDEZÉS’ gombbal egy kiválasztott tábla kiválasztott mutatóihoz tartozó összes adat kérdezhető le! A 'HOZZÁAD' gombbal a kiválasztott mutatókat hozzáadhatja a lekérdezéshez, mely a többi funkció használatához mindenképpen szükséges! Használatával több fejezet több táblájának adatai tekinthetők meg a ’FUTTAT’ gomb megnyomására. Szintén a ’HOZZÁAD’ gomb használata szükséges az ’EXPORTÁLÁS (.XLSX)’ és a ’GRAFIKON’ gombok működéséhez. A 'TÖRLÉS' gombbal törölhető és újrakezdhető a kiválasztás. Részletesebb leírást ITT talál!

Lekérdezés eredménye

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2024