EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

Aktív táblák
Hálózati engedélyezések, engedélytípusok, irodák, illetve igazgatóságok szerinti bontásban (2002-2022)
Hálózati engedélyezések, engedélytípusok szerinti bontásban (1990-2022)
Nyilvántartott szolgáltatási jogosultságok és bejelentések állománya (2011-2022)
Szolgáltatások bejelentése és engedélyezése (2011-2022)
Sajtótermékek bejelentése, nyilvántartásba vétele (2011-2022)
Piacfelügyeleti terv- alapján és terven kívül hivatalból indított hatósági vizsgálatok (2010-2022)
Kérelemre indult általános hatósági felügyeleti eljárások (2010-2022)
Interfész bejelentések száma interfész osztályok szerint (2011-2022)
Frekvenciafelhasználás, azonosítók felhasználásának vizsgálata (2002-2022)
Berendezések piacfelügyelete (2010-2022)
Rádiótávközlő-berendezések engedélyezési adatai - Kiadott okiratok száma (1995-2022)
Rádiótávközlő-berendezések engedélyezési adatai - Érvényes okiratok száma (1995-2022)
Ellenőrzések típusonként és irodák szerint (2002-2022)
Ellenőrzések száma típusonként (1990-2022)
Ellenőrzések munkafolyamatonként és irodák szerint (2002-2022)
Ellenőrzések munkafolyamatonként (1990-2022)
Média- és hírközlési biztoshoz érkezett panaszok hírközlési terület szerint (2011-2022)
Média- és hírközlési biztoshoz érkezett panaszok hírközlési panaszokok szerint (2011-2022)
Média- és hírközlési biztoshoz érkezett panaszok média terület szerint (2011-2022)
Bejelentett vagy észlelt rádió-műsorvételi zavarok a panaszokok szerint (1998-2022)
Bejelentett vagy észlelt TV-műsorvételi zavarok a panaszokok szerint (1998-2022)
Médiatanács hatáskörébe tartozó médiahatósági ügyek (2011-2022)
Hivatal hatáskörébe tartozó médiahatósági ügyek (2011-2022)
Másodfokú eljárások száma a hírközlési területen (2018-2022)
Másodfokú eljárások megoszlása az ügy tárgya szerint a hírközlési területen (2018-2022)
A műsorszórás engedélyezési adatai - kiadott okiratok száma (2021-2022)
Engedéllyel rendelkező műsorszóró adóállomások száma az év végén (2021-2022)
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezése, bejelentése engedélytípusok szerinti bontásban (2022-2022)
Elektronikus hírközlési építmény engedélyezés ellenőrzéseinek száma típusonként (2022-2022)
Lezárt táblák
Szolgáltatási engedélyek száma az üzleti kommunikáció területén (1999-2003)
Hálózati engedélyezések engedély-típusok és felügyeletek szerinti bontásban (1990-1997)
Hálózati engedélyezések engedély-típusok és felügyeletek szerinti bontásban (1998-2001)
Berendezés-engedélyezések berendezéstípusok és felügyeletek szerinti bontásban (1990-1997)
Berendezés-engedélyezések berendezéstípusok és felügyeletek szerinti bontásban (1998-2001)
Szolgáltatás-engedélyezés szolgáltatástípusok és felügyeletek szerinti bontásban (1998-2001)
Szolgáltatásnyújtás bejelentése (2002-2007)
Szolgáltatásnyújtás bejelentése (2008-2011)
Szolgáltatás-engedélyezés szolgáltatástípusok szerinti bontásban (1998-2001)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (Nyilvános felhasználói csoport számára) (2002-2007)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (Nyilvános előfizetői szolgáltatás) (2008-2011)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (Nem nyilvános felhasználói csoport számára) (2002-2004)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (Zárt felhasználói csoport számára) (2002-2007)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (Nem nyilvános előfizetői szolgáltatás) (2008-2011)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (összes előfizetői: nyilvános, nem nyilvános) (2008-2011)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (Nem nyilvános hálózati szolgáltatás) (2008-2011)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (összes) (2002-2007)
Bejelentett interfészek száma szolgáltatástípusok szerint (2002-2007)
Bejelentett interfészek száma interfész osztályok szerint (2008-2016)
A távközlési szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (Számlakifogás) (2002-2009)
A távközlési szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (Előfizetői szerződéssel kapcsolatos kifogás) (2002-2009)
A távközlési szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (Általános szerződési feltételekkel kapcsolatos minőségi kifogás) (2002-2009)
A távközlési szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (Minőségi kifogás) (2002-2009)
A távközlési szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (Egyéb kifogás) (2002-2009)
A távközlési szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (Összes kifogás) (2002-2009)
Piacfelügyeleti ellenőrzések távközlési szolgáltatóknál (2002-2009)
Piacfelügyeleti ellenőrzések postai szolgáltatóknál (2002-2009)
Postai szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (2002-2009)
Berendezés-engedélyezések berendezéstípusok szerinti bontásban (1990-2001)
Berendezések piacfelügyelete (2002-2009)
A műsorszórás engedélyezési adatai - kiadott okiratok száma (1994-2020)
Engedéllyel rendelkező műsorszóró adóállomások száma az év végén (1994-2020)
Ellenőrzések típusonként és felügyeletek szerint (1990-1997)
Ellenőrzések típusonként és felügyeletek szerint (1998-2001)
Ellenőrzések munkafolyamatonként és felügyeletek szerint (1990-1997)
Ellenőrzések munkafolyamatonként és felügyeletek szerint (1998-2001)
Felszólamlások száma felügyeletek szerint (1990-1997)
Felszólamlások száma felügyeletek szerint (1998-2001)
Felszólamlások száma irodák szerint (2002-2009)
Felszólamlások száma (1990-2009)
Szolgáltatásfelügyeleti célvizsgálatok felügyeletek szerint (1998-2001)
Szolgáltatásfelügyeleti célvizsgálatok irodák szerint (2002-2009)
Szolgáltatásfelügyeleti célvizsgálatok (1998-2009)
Bejelentett vagy észlelt egyéb-műsorvételi zavarok a panaszokok szerint (1998-2003)
Másodfokú eljárásra felterjesztett fellebbezések száma (1990-2017)
Másodfokú eljárásra felterjesztett fellebbezések megoszlása a fellebbezések típusa szerint (1997-2017)
Szabálysértési ügyek száma (1994-2009)
Hírközlési célú antennatornyok és -szerkezetek engedélyezéseinek száma felügyeletek szerint (1998-2001)
Engedéllyel rendelkező hírközlési célú antennatornyok és -szerkezetek felügyeleti bontásban (1998-2006)
Mutatók
Mindet kijelöl
Elvi építési engedély: Budapest
Elvi építési engedély: Miskolc
Elvi építési engedély: Debrecen
Elvi építési engedély: Szeged
Elvi építési engedély: Pécs
Elvi építési engedély: Sopron
Elvi építési engedély: Összesen
Építési engedély: Budapest
Építési engedély: Miskolc
Építési engedély: Debrecen
Építési engedély: Szeged
Építési engedély: Pécs
Építési engedély: Sopron
Építési engedély: Összesen
Használatbavételi engedély: Budapest
Használatbavételi engedély: Miskolc
Használatbavételi engedély: Debrecen
Használatbavételi engedély: Szeged
Használatbavételi engedély: Pécs
Használatbavételi engedély: Sopron
Használatbavételi engedély: Összesen
Fennmaradási engedély: Budapest
Fennmaradási engedély: Miskolc
Fennmaradási engedély: Debrecen
Fennmaradási engedély: Szeged
Fennmaradási engedély: Pécs
Fennmaradási engedély: Sopron
Fennmaradási engedély: Összesen
Bontási engedély: Budapest
Bontási engedély: Miskolc
Bontási engedély: Debrecen
Bontási engedély: Szeged
Bontási engedély: Pécs
Bontási engedély: Sopron
Bontási engedély: Összesen
Szakhatósági engedély: Budapest
Szakhatósági engedély: Miskolc
Szakhatósági engedély: Debrecen
Szakhatósági engedély: Szeged
Szakhatósági engedély: Pécs
Szakhatósági engedély: Sopron
Szakhatósági engedély: Összesen
1000 m alatti nyomvonal jellegű építmények bejelentése: Budapest
1000 m alatti nyomvonal jellegű építmények bejelentése: Miskolc
1000 m alatti nyomvonal jellegű építmények bejelentése: Debrecen
1000 m alatti nyomvonal jellegű építmények bejelentése: Szeged
1000 m alatti nyomvonal jellegű építmények bejelentése: Pécs
1000 m alatti nyomvonal jellegű építmények bejelentése: Sopron
1000 m alatti nyomvonal jellegű építmények bejelentése: Összesen
Hálózati engedélyezések és bejelentések összesen (2002- )
Meglévő alépítményben vagy tartószerkezeten elhelyezett építmény bejelentés
Vasút, gyorsforgalmi út területén üzemi célokat szolgáló építmény bejelentés
Szakhatósági vélemény településrendezési tervre
Meglévő alépítményben vagy tartószerkezeten elhelyezett építmény bejelentés: Budapest
Meglévő alépítményben vagy tartószerkezeten elhelyezett építmény bejelentés: Miskolc
Meglévő alépítményben vagy tartószerkezeten elhelyezett építmény bejelentés: Debrecen
Meglévő alépítményben vagy tartószerkezeten elhelyezett építmény bejelentés: Szeged
Meglévő alépítményben vagy tartószerkezeten elhelyezett építmény bejelentés: Pécs
Meglévő alépítményben vagy tartószerkezeten elhelyezett építmény bejelentés: Sopron
Vasút, gyorsforgalmi út területén üzemi célokat szolgáló építmények bejelentése: Budapest
Vasút, gyorsforgalmi út területén üzemi célokat szolgáló építmények bejelentése: Miskolc
Vasút, gyorsforgalmi út területén üzemi célokat szolgáló építmények bejelentése: Debrecen
Vasút, gyorsforgalmi út területén üzemi célokat szolgáló építmények bejelentése: Szeged
Vasút, gyorsforgalmi út területén üzemi célokat szolgáló építmények bejelentése: Pécs
Vasút, gyorsforgalmi út területén üzemi célokat szolgáló építmények bejelentése: Sopron
Szakhatósági vélemény településrendezési tervre: Budapest
Szakhatósági vélemény településrendezési tervre: Miskolc
Szakhatósági vélemény településrendezési tervre: Debrecen
Szakhatósági vélemény településrendezési tervre: Szeged
Szakhatósági vélemény településrendezési tervre: Pécs
Szakhatósági vélemény településrendezési tervre: Sopron


Az egérrel egy vagy több mutatót is kijelölhet. Ehhez használja a 'SHIFT' vagy a 'CTRL' billentyűket! A ’GYORS LEKÉRDEZÉS’ gombbal egy kiválasztott tábla kiválasztott mutatóihoz tartozó összes adat kérdezhető le! A 'HOZZÁAD' gombbal a kiválasztott mutatókat hozzáadhatja a lekérdezéshez, mely a többi funkció használatához mindenképpen szükséges! Használatával több fejezet több táblájának adatai tekinthetők meg a ’FUTTAT’ gomb megnyomására. Szintén a ’HOZZÁAD’ gomb használata szükséges az ’EXPORTÁLÁS (.XLSX)’ és a ’GRAFIKON’ gombok működéséhez. A 'TÖRLÉS' gombbal törölhető és újrakezdhető a kiválasztás. Részletesebb leírást ITT talál!

Lekérdezés eredménye

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2022