EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

Aktív táblák
Hálózati engedélyezések, engedélytípusok, irodák, illetve igazgatóságok szerinti bontásban (2002-2022)
Hálózati engedélyezések, engedélytípusok szerinti bontásban (1990-2022)
Nyilvántartott szolgáltatási jogosultságok és bejelentések állománya (2011-2022)
Szolgáltatások bejelentése és engedélyezése (2011-2022)
Sajtótermékek bejelentése, nyilvántartásba vétele (2011-2022)
Piacfelügyeleti terv- alapján és terven kívül hivatalból indított hatósági vizsgálatok (2010-2022)
Kérelemre indult általános hatósági felügyeleti eljárások (2010-2022)
Interfész bejelentések száma interfész osztályok szerint (2011-2022)
Frekvenciafelhasználás, azonosítók felhasználásának vizsgálata (2002-2022)
Berendezések piacfelügyelete (2010-2022)
Rádiótávközlő-berendezések engedélyezési adatai - Kiadott okiratok száma (1995-2022)
Rádiótávközlő-berendezések engedélyezési adatai - Érvényes okiratok száma (1995-2022)
Ellenőrzések típusonként és irodák szerint (2002-2022)
Ellenőrzések száma típusonként (1990-2022)
Ellenőrzések munkafolyamatonként és irodák szerint (2002-2022)
Ellenőrzések munkafolyamatonként (1990-2022)
Média- és hírközlési biztoshoz érkezett panaszok hírközlési terület szerint (2011-2022)
Média- és hírközlési biztoshoz érkezett panaszok hírközlési panaszokok szerint (2011-2022)
Média- és hírközlési biztoshoz érkezett panaszok média terület szerint (2011-2022)
Bejelentett vagy észlelt rádió-műsorvételi zavarok a panaszokok szerint (1998-2022)
Bejelentett vagy észlelt TV-műsorvételi zavarok a panaszokok szerint (1998-2022)
Médiatanács hatáskörébe tartozó médiahatósági ügyek (2011-2022)
Hivatal hatáskörébe tartozó médiahatósági ügyek (2011-2022)
Másodfokú eljárások száma a hírközlési területen (2018-2022)
Másodfokú eljárások megoszlása az ügy tárgya szerint a hírközlési területen (2018-2022)
A műsorszórás engedélyezési adatai - kiadott okiratok száma (2021-2022)
Engedéllyel rendelkező műsorszóró adóállomások száma az év végén (2021-2022)
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezése, bejelentése engedélytípusok szerinti bontásban (2022-2022)
Elektronikus hírközlési építmény engedélyezés ellenőrzéseinek száma típusonként (2022-2022)
Lezárt táblák
Szolgáltatási engedélyek száma az üzleti kommunikáció területén (1999-2003)
Hálózati engedélyezések engedély-típusok és felügyeletek szerinti bontásban (1990-1997)
Hálózati engedélyezések engedély-típusok és felügyeletek szerinti bontásban (1998-2001)
Berendezés-engedélyezések berendezéstípusok és felügyeletek szerinti bontásban (1990-1997)
Berendezés-engedélyezések berendezéstípusok és felügyeletek szerinti bontásban (1998-2001)
Szolgáltatás-engedélyezés szolgáltatástípusok és felügyeletek szerinti bontásban (1998-2001)
Szolgáltatásnyújtás bejelentése (2002-2007)
Szolgáltatásnyújtás bejelentése (2008-2011)
Szolgáltatás-engedélyezés szolgáltatástípusok szerinti bontásban (1998-2001)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (Nyilvános felhasználói csoport számára) (2002-2007)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (Nyilvános előfizetői szolgáltatás) (2008-2011)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (Nem nyilvános felhasználói csoport számára) (2002-2004)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (Zárt felhasználói csoport számára) (2002-2007)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (Nem nyilvános előfizetői szolgáltatás) (2008-2011)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (összes előfizetői: nyilvános, nem nyilvános) (2008-2011)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (Nem nyilvános hálózati szolgáltatás) (2008-2011)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (összes) (2002-2007)
Bejelentett interfészek száma szolgáltatástípusok szerint (2002-2007)
Bejelentett interfészek száma interfész osztályok szerint (2008-2016)
A távközlési szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (Számlakifogás) (2002-2009)
A távközlési szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (Előfizetői szerződéssel kapcsolatos kifogás) (2002-2009)
A távközlési szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (Általános szerződési feltételekkel kapcsolatos minőségi kifogás) (2002-2009)
A távközlési szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (Minőségi kifogás) (2002-2009)
A távközlési szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (Egyéb kifogás) (2002-2009)
A távközlési szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (Összes kifogás) (2002-2009)
Piacfelügyeleti ellenőrzések távközlési szolgáltatóknál (2002-2009)
Piacfelügyeleti ellenőrzések postai szolgáltatóknál (2002-2009)
Postai szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (2002-2009)
Berendezés-engedélyezések berendezéstípusok szerinti bontásban (1990-2001)
Berendezések piacfelügyelete (2002-2009)
A műsorszórás engedélyezési adatai - kiadott okiratok száma (1994-2020)
Engedéllyel rendelkező műsorszóró adóállomások száma az év végén (1994-2020)
Ellenőrzések típusonként és felügyeletek szerint (1990-1997)
Ellenőrzések típusonként és felügyeletek szerint (1998-2001)
Ellenőrzések munkafolyamatonként és felügyeletek szerint (1990-1997)
Ellenőrzések munkafolyamatonként és felügyeletek szerint (1998-2001)
Felszólamlások száma felügyeletek szerint (1990-1997)
Felszólamlások száma felügyeletek szerint (1998-2001)
Felszólamlások száma irodák szerint (2002-2009)
Felszólamlások száma (1990-2009)
Szolgáltatásfelügyeleti célvizsgálatok felügyeletek szerint (1998-2001)
Szolgáltatásfelügyeleti célvizsgálatok irodák szerint (2002-2009)
Szolgáltatásfelügyeleti célvizsgálatok (1998-2009)
Bejelentett vagy észlelt egyéb-műsorvételi zavarok a panaszokok szerint (1998-2003)
Másodfokú eljárásra felterjesztett fellebbezések száma (1990-2017)
Másodfokú eljárásra felterjesztett fellebbezések megoszlása a fellebbezések típusa szerint (1997-2017)
Szabálysértési ügyek száma (1994-2009)
Hírközlési célú antennatornyok és -szerkezetek engedélyezéseinek száma felügyeletek szerint (1998-2001)
Engedéllyel rendelkező hírközlési célú antennatornyok és -szerkezetek felügyeleti bontásban (1998-2006)
Mutatók
Mindet kijelöl
Hivatalból indított eljárás: összesen
Hivatalból indított eljárás - Reklám, televíziós vásárlás vizsgálata
Hivatalból indított eljárás - Közszolgálati és közösségi médiaszolgáltatási reklámok és közérdekű közlemények vizsgálata
Hivatalból indított eljárás - Hallási fogyatékkal élők számára hozzáférhető műsorszámok vizsgálata
Kérelemre indított eljárás: összesen
Kérelemre indított eljárás - Kiegyensúlyozottsági kérelmek
Kérelemre indított eljárás - Reklám, televíziós vásárlás vizsgálata
Kérelemre indított eljárás - Közszolgálati és közösségi médiaszolgáltatási reklámok és közérdekű közlemények vizsgálata
Kérelemre indított eljárás - Hallási fogyatékkal élők számára hozzáférhető műsorszámok vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat: összesen
Eljárás eredménye - Határozat - Kiegyensúlyozottsági kérelmek
Eljárás eredménye - Határozat - Reklám, televíziós vásárlás vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Közszolgálati és közösségi médiaszolgáltatási reklámok és közérdekű közlemények vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Hallási fogyatékkal élők számára hozzáférhető műsorszámok vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Felhívás: összesen
Eljárás eredménye - Határozat - Felhívás - Reklám, televíziós vásárlás vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Felhívás - Közszolgálati és közösségi médiaszolgáltatási reklámok és közérdekű közlemények vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Felhívás - Hallási fogyatékkal élők számára hozzáférhető műsorszámok vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Bírság: összesen
Eljárás eredménye - Határozat - Bírság - Reklám, televíziós vásárlás vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Bírság - Közszolgálati és közösségi médiaszolgáltatási reklámok és közérdekű közlemények vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Bírság - Hallási fogyatékkal élők számára hozzáférhető műsorszámok vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Felfüggesztés: összesen
Eljárás eredménye - Határozat - Felfüggesztés - Reklám, televíziós vásárlás vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Felfüggesztés - Közszolgálati és közösségi médiaszolgáltatási reklámok és közérdekű közlemények vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Felfüggesztés - Hallási fogyatékkal élők számára hozzáférhető műsorszámok vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Nyilvántartásból törlés: összesen
Eljárás eredménye - Határozat - Nyilvántartásból törlés - Reklám, televíziós vásárlás vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Nyilvántartásból törlés - Közszolgálati és közösségi médiaszolgáltatási reklámok és közérdekű közlemények vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Nyilvántartásból törlés - Hallási fogyatékkal élők számára hozzáférhető műsorszámok vizsgálata
Eljárás eredménye - Végzés: összesen
Eljárás eredménye - Végzés - Kiegyensúlyozottsági kérelmek
Eljárás eredménye - Végzés - Reklám, televíziós vásárlás vizsgálata
Eljárás eredménye - Végzés - Közszolgálati és közösségi médiaszolgáltatási reklámok és közérdekű közlemények vizsgálata
Eljárás eredménye - Végzés - Hallási fogyatékkal élők számára hozzáférhető műsorszámok vizsgálata
Eljárás eredménye - Végzés - Elutasító: összesen
Eljárás eredménye - Végzés - Elutasító - Kiegyensúlyozottsági kérelmek
Eljárás eredménye - Végzés - Elutasító - Reklám, televíziós vásárlás vizsgálata
Eljárás eredménye - Végzés - Elutasító - Közszolgálati és közösségi médiaszolgáltatási reklámok és közérdekű közlemények vizsgálata
Eljárás eredménye - Végzés - Elutasító - Hallási fogyatékkal élők számára hozzáférhető műsorszámok vizsgálata
Eljárás eredménye - Végzés - Eljárást megszüntető: összesen
Eljárás eredménye - Végzés - Eljárást megszüntető - Kiegyensúlyozottsági kérelmek
Eljárás eredménye - Végzés - Eljárást megszüntető - Reklám, televíziós vásárlás vizsgálata
Eljárás eredménye - Végzés - Eljárást megszüntető - Közszolgálati és közösségi médiaszolgáltatási reklámok és közérdekű közlemények vizsgálata
Eljárás eredménye - Végzés - Eljárást megszüntető - Hallási fogyatékkal élők számára hozzáférhető műsorszámok vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Elutasító: összesen
Eljárás eredménye - Határozat - Elutasító - Kiegyensúlyozottsági kérelmek
Eljárás eredménye - Határozat - Kötelező: összesen
Eljárás eredménye - Határozat - Kötelező - Kiegyensúlyozottsági kérelmek
Hivatalból indított eljárás - Fogyatékossággal élő személyek számára hozzáférhető műsorszámok vizsgálata
Kérelemre indított eljárás - Fogyatékossággal élő személyek számára hozzáférhető műsorszámok vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Fogyatékossággal élő személyek számára hozzáférhető műsorszámok vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Figyelmeztetés: összesen
Eljárás eredménye - Határozat - Figyelmeztetés - Reklám, televíziós vásárlás vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Figyelmeztetés - Közszolgálati és közösségi médiaszolgáltatási reklámok és közérdekű közlemények vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Figyelmeztetés - Fogyatékossággal élő személyek számára hozzáférhető műsorszámok vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Bírság - Fogyatékossággal élő személyek számára hozzáférhető műsorszámok vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Felfüggesztés - Fogyatékossággal élő személyek számára hozzáférhető műsorszámok vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Nyilvántartásból törlés - Fogyatékossággal élő személyek számára hozzáférhető műsorszámok vizsgálata
Eljárás eredménye - Végzés - Fogyatékossággal élő személyek számára hozzáférhető műsorszámok vizsgálata
Eljárás eredménye - Végzés - Elutasító - Fogyatékossággal élő személyek számára hozzáférhető műsorszámok vizsgálata
Eljárás eredménye - Végzés - Eljárást megszüntető - Fogyatékossággal élő személyek számára hozzáférhető műsorszámok vizsgálata


Az egérrel egy vagy több mutatót is kijelölhet. Ehhez használja a 'SHIFT' vagy a 'CTRL' billentyűket! A ’GYORS LEKÉRDEZÉS’ gombbal egy kiválasztott tábla kiválasztott mutatóihoz tartozó összes adat kérdezhető le! A 'HOZZÁAD' gombbal a kiválasztott mutatókat hozzáadhatja a lekérdezéshez, mely a többi funkció használatához mindenképpen szükséges! Használatával több fejezet több táblájának adatai tekinthetők meg a ’FUTTAT’ gomb megnyomására. Szintén a ’HOZZÁAD’ gomb használata szükséges az ’EXPORTÁLÁS (.XLSX)’ és a ’GRAFIKON’ gombok működéséhez. A 'TÖRLÉS' gombbal törölhető és újrakezdhető a kiválasztás. Részletesebb leírást ITT talál!

Lekérdezés eredménye

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2022