EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

Aktív táblák
Nyilvántartott szolgáltatási jogosultságok és bejelentések állománya (2011-2024)
Szolgáltatások bejelentése és engedélyezése (2011-2024)
Sajtótermékek bejelentése, nyilvántartásba vétele (2011-2024)
Piacfelügyeleti terv- alapján és terven kívül hivatalból indított hatósági vizsgálatok (2010-2024)
Kérelemre indult általános hatósági felügyeleti eljárások (2010-2024)
Interfész bejelentések száma interfész osztályok szerint (2011-2024)
Frekvenciafelhasználás, azonosítók felhasználásának vizsgálata (2002-2024)
Berendezések piacfelügyelete (2010-2024)
Rádiótávközlő-berendezések engedélyezési adatai - Kiadott okiratok száma (1995-2024)
Rádiótávközlő-berendezések engedélyezési adatai - Érvényes okiratok száma (1995-2024)
Média- és hírközlési biztoshoz érkezett panaszok hírközlési terület szerint (2011-2024)
Média- és hírközlési biztoshoz érkezett panaszok hírközlési panaszokok szerint (2011-2024)
Média- és hírközlési biztoshoz érkezett panaszok média terület szerint (2011-2024)
Bejelentett vagy észlelt rádió-műsorvételi zavarok a panaszokok szerint (1998-2024)
Bejelentett vagy észlelt TV-műsorvételi zavarok a panaszokok szerint (1998-2024)
Médiatanács hatáskörébe tartozó médiahatósági ügyek (2011-2024)
Hivatal hatáskörébe tartozó médiahatósági ügyek (2011-2024)
Másodfokú eljárások száma a hírközlési területen (2018-2024)
Másodfokú eljárások megoszlása az ügy tárgya szerint a hírközlési területen (2018-2024)
A műsorszórás engedélyezési adatai - kiadott okiratok száma (2021-2024)
Engedéllyel rendelkező műsorszóró adóállomások száma az év végén (2021-2024)
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezése, bejelentése engedélytípusok szerinti bontásban (2022-2024)
Elektronikus hírközlési építmény engedélyezés ellenőrzéseinek száma típusonként (2022-2024)
Üzletszabályzat, általános szerződési feltételek és módosítása (2023-2024)
Lezárt táblák
Szolgáltatási engedélyek száma az üzleti kommunikáció területén (1999-2003)
Hálózati engedélyezések engedély-típusok és felügyeletek szerinti bontásban (1990-1997)
Hálózati engedélyezések engedély-típusok és felügyeletek szerinti bontásban (1998-2001)
Hálózati engedélyezések, engedélytípusok, irodák, illetve igazgatóságok szerinti bontásban (2002-2021)
Hálózati engedélyezések, engedélytípusok szerinti bontásban (1990-2021)
Berendezés-engedélyezések berendezéstípusok és felügyeletek szerinti bontásban (1990-1997)
Berendezés-engedélyezések berendezéstípusok és felügyeletek szerinti bontásban (1998-2001)
Szolgáltatás-engedélyezés szolgáltatástípusok és felügyeletek szerinti bontásban (1998-2001)
Szolgáltatásnyújtás bejelentése (2002-2007)
Szolgáltatásnyújtás bejelentése (2008-2011)
Szolgáltatás-engedélyezés szolgáltatástípusok szerinti bontásban (1998-2001)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (Nyilvános felhasználói csoport számára) (2002-2007)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (Nyilvános előfizetői szolgáltatás) (2008-2011)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (Nem nyilvános felhasználói csoport számára) (2002-2004)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (Zárt felhasználói csoport számára) (2002-2007)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (Nem nyilvános előfizetői szolgáltatás) (2008-2011)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (összes előfizetői: nyilvános, nem nyilvános) (2008-2011)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (Nem nyilvános hálózati szolgáltatás) (2008-2011)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (összes) (2002-2007)
Bejelentett interfészek száma szolgáltatástípusok szerint (2002-2007)
Bejelentett interfészek száma interfész osztályok szerint (2008-2016)
A távközlési szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (Számlakifogás) (2002-2009)
A távközlési szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (Előfizetői szerződéssel kapcsolatos kifogás) (2002-2009)
A távközlési szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (Általános szerződési feltételekkel kapcsolatos minőségi kifogás) (2002-2009)
A távközlési szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (Minőségi kifogás) (2002-2009)
A távközlési szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (Egyéb kifogás) (2002-2009)
A távközlési szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (Összes kifogás) (2002-2009)
Piacfelügyeleti ellenőrzések távközlési szolgáltatóknál (2002-2009)
Piacfelügyeleti ellenőrzések postai szolgáltatóknál (2002-2009)
Postai szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (2002-2009)
Berendezés-engedélyezések berendezéstípusok szerinti bontásban (1990-2001)
Berendezések piacfelügyelete (2002-2009)
A műsorszórás engedélyezési adatai - kiadott okiratok száma (1994-2020)
Engedéllyel rendelkező műsorszóró adóállomások száma az év végén (1994-2020)
Ellenőrzések típusonként és felügyeletek szerint (1990-1997)
Ellenőrzések típusonként és felügyeletek szerint (1998-2001)
Ellenőrzések típusonként és irodák szerint (2002-2021)
Ellenőrzések száma típusonként (1990-2021)
Ellenőrzések munkafolyamatonként és felügyeletek szerint (1990-1997)
Ellenőrzések munkafolyamatonként és felügyeletek szerint (1998-2001)
Ellenőrzések munkafolyamatonként és irodák szerint (2002-2021)
Ellenőrzések munkafolyamatonként (1990-2021)
Felszólamlások száma felügyeletek szerint (1990-1997)
Felszólamlások száma felügyeletek szerint (1998-2001)
Felszólamlások száma irodák szerint (2002-2009)
Felszólamlások száma (1990-2009)
Szolgáltatásfelügyeleti célvizsgálatok felügyeletek szerint (1998-2001)
Szolgáltatásfelügyeleti célvizsgálatok irodák szerint (2002-2009)
Szolgáltatásfelügyeleti célvizsgálatok (1998-2009)
Bejelentett vagy észlelt egyéb-műsorvételi zavarok a panaszokok szerint (1998-2003)
Másodfokú eljárásra felterjesztett fellebbezések száma (1990-2017)
Másodfokú eljárásra felterjesztett fellebbezések megoszlása a fellebbezések típusa szerint (1997-2017)
Szabálysértési ügyek száma (1994-2009)
Hírközlési célú antennatornyok és -szerkezetek engedélyezéseinek száma felügyeletek szerint (1998-2001)
Engedéllyel rendelkező hírközlési célú antennatornyok és -szerkezetek felügyeleti bontásban (1998-2006)
Mutatók
Mindet kijelöl
Nyilvántartott - Egyetemes postai szolgáltatás
Nyilvántartott - Nem egyetemes postai szolgáltatás
Nyilvántartott - Előfizetői és Hálózati szolgáltatás: Összesen
Nyilvántartott - Előfizetői szolgáltatás: Összesen
Nyilvántartott - Hangátviteli szolgáltatás: Összesen
Nyilvántartott - Hangátviteli - Telefon: Összesen
Nyilvántartott - Hangátviteli - Telefon - Helyhez kötött
Nyilvántartott - Hangátviteli - Telefon - Nomadikus
Nyilvántartott - Hangátviteli - Telefon - Mobil
Nyilvántartott - Hangátviteli - Telefon - Egyéb
Nyilvántartott - Hangátviteli - VPN alapú
Nyilvántartott - Hangátviteli - Egyéb
Nyilvántartott - Bérelt vonali szolgáltatás
Nyilvántartott - Adatátviteli szolgáltatás: Összesen
Nyilvántartott - Adatátviteli - Internet hozzáférési (elérési): Összesen
Nyilvántartott - Adatátviteli - Internet hozzáférési (elérési) - Nomadikus
Nyilvántartott - Adatátviteli - Internet hozzáférési (elérési) - Mobil
Nyilvántartott - Adatátviteli - VPN alapú
Nyilvántartott - Adatátviteli - Rövidüzenet (SMS)
Nyilvántartott - Adatátviteli - Egyéb
Nyilvántartott - Műsorterjesztés szolgáltatás: Összesen
Nyilvántartott - Műsorterjesztés - Műsorelosztás: Összesen
Nyilvántartott - Műsorterjesztés - Műsorelosztás - Televízió
Nyilvántartott - Műsorterjesztés - Műsorelosztás - Rádió
Nyilvántartott - Műsorterjesztés - Műsorszórás - Földfelszíni
Nyilvántartott - Műsorterjesztés - Műholdas: Összesen
Nyilvántartott - Műsorterjesztés Műholdas - Televízió
Nyilvántartott - Műsorterjesztés - Műholdas - Rádió
Nyilvántartott - Műsorterjesztés - Műsorterjesztéshez kapcsolódó kiegészítő digitális
Nyilvántartott - Műsorterjesztés - Egyéb
Nyilvántartott - Hálózati szolgáltatás: Összesen
Nyilvántartott - Összekapcsolási forgalmi szolgáltatás: Összesen
Nyilvántartott - Összekapcsolási forgalmi - Hívásvégződtetés forgalmi: Összesen
Nyilvántartott - Összekapcsolási forgalmi - Hívásvégződtetés forgalmi - Internet
Nyilvántartott - Összekapcsolási forgalmi - Hívásvégződtetés forgalmi - Telefon
Nyilvántartott - Összekapcsolási forgalmi - Hívásvégződtetés forgalmi - Egyéb
Nyilvántartott - Összekapcsolási forgalmi - Híváskezdeményezés forgalmi: Összesen
Nyilvántartott - Összekapcsolási forgalmi - Híváskezdeményezés forgalmi - Internet
Nyilvántartott - Összekapcsolási forgalmi - Híváskezdeményezés forgalmi - Telefon
Nyilvántartott - Összekapcsolási forgalmi - Híváskezdeményezés forgalmi - Egyéb
Nyilvántartott - Összekapcsolási forgalmi - Tranzit forgalmi
Nyilvántartott - Összekapcsolási forgalmi - Adatátviteli célú összekapcsolás
Nyilvántartott - Bérelt vonali összekapcsolási szolgáltatás: Összesen
Nyilvántartott - Bérelt vonali összekapcsolási - Végződtetési szegmens
Nyilvántartott - Bérelt vonali összekapcsolási - Trönkszegmens
Nyilvántartott - Hozzáférési forgalmi szolgáltatás: Összesen
Nyilvántartott - Hozzáférési forgalmi - Internet közvetlen hozzáférési (fordított díjazással)
Nyilvántartott - Hozzáférési forgalmi - Helyi hurok átengedése
Nyilvántartott - Hozzáférési forgalmi - Bitfolyam hozzáférési
Nyilvántartott - Hozzáférési forgalmi - Behívókártyás (fordított díjazással)
Nyilvántartott - Összekapcsolási és hozzáférési kiegészítő szolgáltatás: Összesen
Nyilvántartott - Összekapcsolási és hozzáférési kiegészítő - Csatlakozónyaláb
Nyilvántartott - Összekapcsolási és hozzáférési kiegészítő - Közvetítőválasztási beállítási
Nyilvántartott - Összekapcsolási és hozzáférési kiegészítő - Egyéb
Nyilvántartott - Digitális televíziós hozzáférési szolgáltatás: Összesen
Nyilvántartott - Digitális televíziós hozzáférési - Alkalmazási program interfész (API)
Nyilvántartott - Digitális televíziós hozzáférési - Elektronikus műsortájékoztató (EPG)
Nyilvántartott - Digitális televíziós hozzáférési - Egyéb
Nyilvántartott - Műsorterjesztés hálózati szolgáltatás: Összesen
Nyilvántartott - Műsorterjesztés hálózati - Földfelszíni műsorszórás: Összesen
Nyilvántartott - Műsorterjesztés hálózati - Földfelszíni műsorszórás - Rádió
Nyilvántartott - Műsorterjesztés hálózati - Földfelszíni műsorszórás - Televízió
Nyilvántartott - Műsorterjesztés hálózati - Műholdas: Összesen
Nyilvántartott - Műsorterjesztés hálózati - Műholdas - Rádió
Nyilvántartott - Műsorterjesztés hálózati - Műholdas - Televízió
Nyilvántartott - Egyéb hálózati szolgáltatás: Összesen
Nyilvántartott - Egyéb hálózati - Barangolás hálózati
Nyilvántartott - Egyéb hálózati - Multiplex technikai
Nyilvántartott - Egyéb hálózati - Hálózat működtetése virtuális szolgáltató számára
Nyilvántartott - Egyéb hálózati - Egyéb
Nyilvántartott - Médiaszolgáltatás: Összesen
Nyilvántartott - Médiaszolgáltatás - Lekérhető
Nyilvántartott - Médiaszolgáltatás - Lineáris: Összesen
Nyilvántartott - Médiaszolgáltatás - Lineáris - Lineáris vezetékes
Nyilvántartott - Médiaszolgáltatás - Lineáris - Lineáris műholdas
Nyilvántartott - Médiaszolgáltatás - Kiegészítő médiaszolgáltatás
Nyilvántartott - Előfizetői, Hálózati és Médiaszolgáltatás: Összesen
Működő - Egyetemes postai szolgáltatás
Működő - Nem egyetemes postai szolgáltatás
Működő - Előfizetői és Hálózati szolgáltatás: Összesen
Működő - Előfizetői szolgáltatás: Összesen
Működő - Hangátviteli szolgáltatás: Összesen
Működő - Hangátviteli - Telefon: Összesen
Működő - Hangátviteli - Telefon - Helyhez kötött
Működő - Hangátviteli - Telefon - Nomadikus
Működő - Hangátviteli - Telefon - Mobil
Működő - Hangátviteli - Telefon - Egyéb
Működő - Hangátviteli - VPN alapú
Működő - Hangátviteli - Egyéb
Működő - Bérelt vonali szolgáltatás
Működő - Adatátviteli szolgáltatás: Összesen
Működő - Adatátviteli - Internet hozzáférési (elérési): Összesen
Működő - Adatátviteli - Internet hozzáférési (elérési) - Helyhez kötött
Működő - Adatátviteli - Internet hozzáférési (elérési) - Nomadikus
Működő - Adatátviteli - Internet hozzáférési (elérési) - Mobil
Működő - Adatátviteli - VPN alapú
Működő - Adatátviteli - Rövidüzenet (SMS)
Működő - Adatátviteli - Egyéb
Működő - Műsorterjesztés szolgáltatás: Összesen
Működő - Műsorterjesztés - Műsorelosztás: Összesen
Működő - Műsorterjesztés - Műsorelosztás - Televízió
Működő - Műsorterjesztés - Műsorelosztás - Rádió
Működő - Műsorterjesztés - Műsorszórás - Földfelszíni
Működő - Műsorterjesztés - Műholdas: Összesen
Működő - Műsorterjesztés - Műholdas - Televízió
Működő - Műsorterjesztés - Műholdas - Rádió
Működő - Műsorterjesztés - Műsorterjesztéshez kapcsolódó kiegészítő digitális
Működő - Műsorterjesztés - Egyéb
Működő - Hálózati szolgáltatás: Összesen
Működő - Összekapcsolási forgalmi szolgáltatás: Összesen
Működő - Összekapcsolási forgalmi - Hívásvégződtetés forgalmi: Összesen
Működő - Összekapcsolási forgalmi - Hívásvégződtetés forgalmi - Internet
Működő - Összekapcsolási forgalmi - Hívásvégződtetés forgalmi - Telefon
Működő - Összekapcsolási forgalmi - Hívásvégződtetés forgalmi - Egyéb
Működő - Összekapcsolási forgalmi - Híváskezdeményezés forgalmi: Összesen
Működő - Összekapcsolási forgalmi - Híváskezdeményezés forgalmi - Internet
Működő - Összekapcsolási forgalmi - Híváskezdeményezés forgalmi - Telefon
Működő - Összekapcsolási forgalmi - Híváskezdeményezés forgalmi - Egyéb
Működő - Összekapcsolási forgalmi - Tranzit forgalmi
Működő - Összekapcsolási forgalmi - Adatátviteli célú összekapcsolás
Működő - Bérelt vonali összekapcsolási szolgáltatás: Összesen
Működő - Bérelt vonali összekapcsolási - Végződtetési szegmens
Működő - Bérelt vonali összekapcsolási - Trönkszegmens
Működő - Hozzáférési forgalmi szolgáltatás: Összesen
Működő - Hozzáférési forgalmi - Internet közvetlen hozzáférési (fordított díjazással)
Működő - Hozzáférési forgalmi - Helyi hurok átengedése
Működő - Hozzáférési forgalmi - Bitfolyam hozzáférési
Működő - Hozzáférési forgalmi - Behívókártyás (fordított díjazással)
Működő - Összekapcsolási és hozzáférési kiegészítő szolgáltatás: Összesen
Működő - Összekapcsolási és hozzáférési kiegészítő - Csatlakozónyaláb
Működő - Összekapcsolási és hozzáférési kiegészítő - Közvetítőválasztási beállítási
Működő - Öszekapcsolási és hozzáférési kiegészítő - Egyéb
Működő - Digitális televíziós hozzáférési szolgáltatás: Összesen
Működő - Digitális televíziós hozzáférési - Alkalmazási program interfész (API)
Működő - Digitális televíziós hozzáférési - Elektronikus műsortájékoztató (EPG)
Működő - Digitális televíziós hozzáférési - Egyéb
Működő - Műsorterjesztés hálózati szolgáltatás: Összesen
Működő - Műsorterjesztés hálózati - Földfelszíni műsorszórás: Összesen
Működő - Műsorterjesztés hálózati - Földfelszíni műsorszórás - Rádió
Működő - Műsorterjesztés hálózati - Földfelszíni műsorszórás - Televízió
Működő - Műsorterjesztés hálózati - Műholdas: Összesen
Működő - Műsorterjesztés hálózati - Műholdas - Rádió
Működő - Műsorterjesztés hálózati - Műholdas - Televízió
Működő - Egyéb hálózati szolgáltatás: Összesen
Működő - Egyéb hálózati - Barangolás hálózati
Működő - Egyéb hálózati - Multiplex technikai
Működő - Egyéb hálózati - Hálózat működtetése virtuális szolgáltató számára
Működő - Egyéb hálózati - Egyéb
Működő - Médiaszolgáltatás: Összesen
Működő - Médiaszolgáltatás - Lekérhető
Működő - Médiaszolgáltatás - Líneáris: Összesen
Működő - Médiaszolgáltatás - Lineáris - Lineáris vezetékes
Működő - Médiaszolgáltatás - Lineáris - Lineáris műholdas
Működő - Kiegészítő médiaszolgáltatás
Működő - Előfizetői - Hálózati és Médiaszolgáltatás: Összesen
Nyilvántartott - Adatátviteli - Internet hozzáférési (elérési) - Helyhez kötött
Nyilvántartott - Egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő (engedélyes) postai szolgáltatás
Működő - Egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő (engedélyes) postai szolgáltatás
Nyilvántartott - Egyetemes postai szolgáltatás
Nyilvántartott - Egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő (bejelentésköteles) postai szolgáltatás
Nyilvántartott - Egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő (engedélyes) postai szolgáltatás
Működő - Egyetemes postai szolgáltatás
Működő - Egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő (bejelentésköteles) postai szolgáltatás
Működő - Egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő (engedélyes) postai szolgáltatás
Nyilvántartott - Postai szolgáltatók - Összesen
Nyilvántartott - Egyetemes postai szolgáltató
Nyilvántartott - Egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő (bejelentésköteles) postai szolgáltatók
Nyilvántartott - Egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő (engedélyes) postai szolgáltatók
Nyilvántartott - Postai szolgáltatások - Összesen
Nyilvántartott - Egyetemes postai szolgáltatás - Levélküldemény postai továbbítása 2 kg-ig belföldi és nemzetközi viszonylatban
Nyilvántartott - Egyetemes postai szolgáltatás - Csomagküldemény postai továbbítása 20kg-ig belföldi és nemzetközi viszonylatban
Nyilvántartott - Egyetemes postai szolgáltatás - Vakok írását tartalmazó belföldi vagy nemzetközi viszonylatú küldemények
Nyilvántartott - Egyetemes postai szolgáltatás - Hivatalos irat
Nyilvántartott - Egyetemes postai szolgáltatás - Kézbesítést lehetővé tevő automatizált eszköz (Csomagautomata) *****
Nyilvántartott - Egyetemes postai szolgáltatás - Szolgáltatás nyújtása során igénybe vett postai közreműködők
Nyilvántartott - Egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás - Futárposta-szolgáltatás
Nyilvántartott - Egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás - Express postai szolgáltatás
Nyilvántartott - Egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás - Nemzetközi EMS-szolgáltatás
Nyilvántartott - Egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás - Jelentős hozzáadott értéket képviselő postai szolgáltatás
Nyilvántartott - Egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás - Kézbesítést lehetővé tevő automatizált eszköz (Csomagautomata) *****
Nyilvántartott - Egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás - Szolgáltatás nyújtása során igénybe vett postai közreműködők
Nyilvántartott - Egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő (engedélyes) postai szolgáltatás - Levélküldemény postai továbbítása 2 kg-ig belföldi és nemzetközi viszonylatban
Nyilvántartott - Egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő (engedélyes) postai szolgáltatás - Csomagküldemény postai továbbítása 40kg-ig belföldi és nemzetközi viszonylatban
Nyilvántartott - Egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő (engedélyes) postai szolgáltatás - Kézbesítést lehetővé tevő automatizált eszköz (Csomagautomata) *****
Nyilvántartott - Egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő (engedélyes) postai szolgáltatás - Szolgáltatás nyújtása során igénybe vett postai közreműködők
Nyilvántartott - Videómegosztóplatform-szolgáltatások: Összesen
Nyilvántartott - Videómegosztóplatform-szolgáltatás
Nyilvántartott - Postai, Előfizetői, Hálózati és Médiaszolgáltatás - Összesen
Működő - Postai szolgáltatók - Összesen
Működő - Egyetemes postai szolgáltató
Működő - Egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő (bejelentésköteles) postai szolgáltatók
Működő - Egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő (engedélyes) postai szolgáltatók
Működő - Postai szolgáltatások - Összesen
Működő - Egyetemes postai szolgáltatás - Levélküldemény postai továbbítása 2 kg-ig belföldi és nemzetközi viszonylatban
Működő - Egyetemes postai szolgáltatás - Csomagküldemény postai továbbítása 20kg-ig belföldi és nemzetközi viszonylatban
Működő - Egyetemes postai szolgáltatás - Vakok írását tartalmazó belföldi vagy nemzetközi viszonylatú küldemények
Működő - Egyetemes postai szolgáltatás - Hivatalos irat
Működő - Egyetemes postai szolgáltatás - Kézbesítést lehetővé tevő automatizált eszköz (Csomagautomata) *****
Működő - Egyetemes postai szolgáltatás - Szolgáltatás nyújtása során igénybe vett postai közreműködők
Működő - Egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás - Futárposta-szolgáltatás
Működő - Egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás - Express postai szolgáltatás
Működő - Egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás - Nemzetközi EMS-szolgáltatás
Működő - Egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás - Jelentős hozzáadott értéket képviselő postai szolgáltatás
Működő - Egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás - Kézbesítést lehetővé tevő automatizált eszköz (Csomagautomata) *****
Működő - Egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás - Szolgáltatás nyújtása során igénybe vett postai közreműködők
Működő - Egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő (engedélyes) postai szolgáltatás - Levélküldemény postai továbbítása 2 kg-ig belföldi és nemzetközi viszonylatban
Működő - Egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő (engedélyes) postai szolgáltatás - Csomagküldemény postai továbbítása 40kg-ig belföldi és nemzetközi viszonylatban
Működő - Egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő (engedélyes) postai szolgáltatás - Kézbesítést lehetővé tevő automatizált eszköz (Csomagautomata) *****
Működő - Egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő (engedélyes) postai szolgáltatás - Szolgáltatás nyújtása során igénybe vett postai közreműködők
Működő - Videómegosztóplatform-szolgáltatások: Összesen
Működő - Videómegosztóplatform-szolgáltatás
Működő - Postai, Előfizetői, Hálózati és Médiaszolgáltatás - Összesen


Az egérrel egy vagy több mutatót is kijelölhet. Ehhez használja a 'SHIFT' vagy a 'CTRL' billentyűket! A ’GYORS LEKÉRDEZÉS’ gombbal egy kiválasztott tábla kiválasztott mutatóihoz tartozó összes adat kérdezhető le! A 'HOZZÁAD' gombbal a kiválasztott mutatókat hozzáadhatja a lekérdezéshez, mely a többi funkció használatához mindenképpen szükséges! Használatával több fejezet több táblájának adatai tekinthetők meg a ’FUTTAT’ gomb megnyomására. Szintén a ’HOZZÁAD’ gomb használata szükséges az ’EXPORTÁLÁS (.XLSX)’ és a ’GRAFIKON’ gombok működéséhez. A 'TÖRLÉS' gombbal törölhető és újrakezdhető a kiválasztás. Részletesebb leírást ITT talál!

Lekérdezés eredménye

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2024