EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

Aktív táblák
Nyilvántartott szolgáltatási jogosultságok és bejelentések állománya (2011-2024)
Szolgáltatások bejelentése és engedélyezése (2011-2024)
Sajtótermékek bejelentése, nyilvántartásba vétele (2011-2024)
Piacfelügyeleti terv- alapján és terven kívül hivatalból indított hatósági vizsgálatok (2010-2024)
Kérelemre indult általános hatósági felügyeleti eljárások (2010-2024)
Interfész bejelentések száma interfész osztályok szerint (2011-2024)
Frekvenciafelhasználás, azonosítók felhasználásának vizsgálata (2002-2024)
Berendezések piacfelügyelete (2010-2024)
Rádiótávközlő-berendezések engedélyezési adatai - Kiadott okiratok száma (1995-2024)
Rádiótávközlő-berendezések engedélyezési adatai - Érvényes okiratok száma (1995-2024)
Média- és hírközlési biztoshoz érkezett panaszok hírközlési terület szerint (2011-2024)
Média- és hírközlési biztoshoz érkezett panaszok hírközlési panaszokok szerint (2011-2024)
Média- és hírközlési biztoshoz érkezett panaszok média terület szerint (2011-2024)
Bejelentett vagy észlelt rádió-műsorvételi zavarok a panaszokok szerint (1998-2024)
Bejelentett vagy észlelt TV-műsorvételi zavarok a panaszokok szerint (1998-2024)
Médiatanács hatáskörébe tartozó médiahatósági ügyek (2011-2024)
Hivatal hatáskörébe tartozó médiahatósági ügyek (2011-2024)
Másodfokú eljárások száma a hírközlési területen (2018-2024)
Másodfokú eljárások megoszlása az ügy tárgya szerint a hírközlési területen (2018-2024)
A műsorszórás engedélyezési adatai - kiadott okiratok száma (2021-2024)
Engedéllyel rendelkező műsorszóró adóállomások száma az év végén (2021-2024)
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezése, bejelentése engedélytípusok szerinti bontásban (2022-2024)
Elektronikus hírközlési építmény engedélyezés ellenőrzéseinek száma típusonként (2022-2024)
Üzletszabályzat, általános szerződési feltételek és módosítása (2023-2024)
Lezárt táblák
Szolgáltatási engedélyek száma az üzleti kommunikáció területén (1999-2003)
Hálózati engedélyezések engedély-típusok és felügyeletek szerinti bontásban (1990-1997)
Hálózati engedélyezések engedély-típusok és felügyeletek szerinti bontásban (1998-2001)
Hálózati engedélyezések, engedélytípusok, irodák, illetve igazgatóságok szerinti bontásban (2002-2021)
Hálózati engedélyezések, engedélytípusok szerinti bontásban (1990-2021)
Berendezés-engedélyezések berendezéstípusok és felügyeletek szerinti bontásban (1990-1997)
Berendezés-engedélyezések berendezéstípusok és felügyeletek szerinti bontásban (1998-2001)
Szolgáltatás-engedélyezés szolgáltatástípusok és felügyeletek szerinti bontásban (1998-2001)
Szolgáltatásnyújtás bejelentése (2002-2007)
Szolgáltatásnyújtás bejelentése (2008-2011)
Szolgáltatás-engedélyezés szolgáltatástípusok szerinti bontásban (1998-2001)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (Nyilvános felhasználói csoport számára) (2002-2007)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (Nyilvános előfizetői szolgáltatás) (2008-2011)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (Nem nyilvános felhasználói csoport számára) (2002-2004)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (Zárt felhasználói csoport számára) (2002-2007)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (Nem nyilvános előfizetői szolgáltatás) (2008-2011)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (összes előfizetői: nyilvános, nem nyilvános) (2008-2011)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (Nem nyilvános hálózati szolgáltatás) (2008-2011)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (összes) (2002-2007)
Bejelentett interfészek száma szolgáltatástípusok szerint (2002-2007)
Bejelentett interfészek száma interfész osztályok szerint (2008-2016)
A távközlési szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (Számlakifogás) (2002-2009)
A távközlési szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (Előfizetői szerződéssel kapcsolatos kifogás) (2002-2009)
A távközlési szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (Általános szerződési feltételekkel kapcsolatos minőségi kifogás) (2002-2009)
A távközlési szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (Minőségi kifogás) (2002-2009)
A távközlési szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (Egyéb kifogás) (2002-2009)
A távközlési szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (Összes kifogás) (2002-2009)
Piacfelügyeleti ellenőrzések távközlési szolgáltatóknál (2002-2009)
Piacfelügyeleti ellenőrzések postai szolgáltatóknál (2002-2009)
Postai szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (2002-2009)
Berendezés-engedélyezések berendezéstípusok szerinti bontásban (1990-2001)
Berendezések piacfelügyelete (2002-2009)
A műsorszórás engedélyezési adatai - kiadott okiratok száma (1994-2020)
Engedéllyel rendelkező műsorszóró adóállomások száma az év végén (1994-2020)
Ellenőrzések típusonként és felügyeletek szerint (1990-1997)
Ellenőrzések típusonként és felügyeletek szerint (1998-2001)
Ellenőrzések típusonként és irodák szerint (2002-2021)
Ellenőrzések száma típusonként (1990-2021)
Ellenőrzések munkafolyamatonként és felügyeletek szerint (1990-1997)
Ellenőrzések munkafolyamatonként és felügyeletek szerint (1998-2001)
Ellenőrzések munkafolyamatonként és irodák szerint (2002-2021)
Ellenőrzések munkafolyamatonként (1990-2021)
Felszólamlások száma felügyeletek szerint (1990-1997)
Felszólamlások száma felügyeletek szerint (1998-2001)
Felszólamlások száma irodák szerint (2002-2009)
Felszólamlások száma (1990-2009)
Szolgáltatásfelügyeleti célvizsgálatok felügyeletek szerint (1998-2001)
Szolgáltatásfelügyeleti célvizsgálatok irodák szerint (2002-2009)
Szolgáltatásfelügyeleti célvizsgálatok (1998-2009)
Bejelentett vagy észlelt egyéb-műsorvételi zavarok a panaszokok szerint (1998-2003)
Másodfokú eljárásra felterjesztett fellebbezések száma (1990-2017)
Másodfokú eljárásra felterjesztett fellebbezések megoszlása a fellebbezések típusa szerint (1997-2017)
Szabálysértési ügyek száma (1994-2009)
Hírközlési célú antennatornyok és -szerkezetek engedélyezéseinek száma felügyeletek szerint (1998-2001)
Engedéllyel rendelkező hírközlési célú antennatornyok és -szerkezetek felügyeleti bontásban (1998-2006)
Mutatók
Mindet kijelöl
Hivatalból indított eljárás: összesen
Hivatalból indított eljárás - Gyermekek és kiskorúak védelme
Hivatalból indított eljárás - Közösségi médiaszolgáltatások vizsgálata
Hivatalból indított eljárás - Termékmegjelenítés vizsgálata
Hivatalból indított eljárás - Politikai reklám, közérdekű közlemény és társadalmi célú reklám vizsgálata
Hivatalból indított eljárás - Reklám, televíziós vásárlás vizsgálata
Hivatalból indított eljárás - Közszolgálati médiaszolgáltatás vizsgálata (MTV, DUNA TV, Magyar Rádió)
Hivatalból indított eljárás - Reklámhangerősség vizsgálata
Kérelemre indított eljárás: összesen
Kérelemre indított eljárás - Kiegyensúlyozottsági kérelmek
Kérelemre indított eljárás - Gyermekek és kiskorúak védelme
Kérelemre indított eljárás - Műsorszám kategóriába sorolás
Kérelemre indított eljárás - Közösségi médiaszolgáltatások vizsgálata
Kérelemre indított eljárás - Termékmegjelenítés vizsgálata
Kérelemre indított eljárás - Politikai reklám, közérdekű közlemény és társadalmi célú reklám vizsgálata
Kérelemre indított eljárás - Reklám, televíziós vásárlás vizsgálata
Kérelemre indított eljárás - Közszolgálati médiaszolgáltatás vizsgálata (MTV, DUNA TV, Magyar Rádió)
Kérelemre indított eljárás - Reklámhangerősség vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat: összesen
Eljárás eredménye - Határozat - Kiegyensúlyozottsági kérelmek
Eljárás eredménye - Határozat - Gyermekek és kiskorúak védelme
Eljárás eredménye - Határozat - Műsorszám kategóriába sorolás
Eljárás eredménye - Határozat - Közösségi médiaszolgáltatások vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Termékmegjelenítés vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Politikai reklám, közérdekű közlemény és társadalmi célú reklám vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Reklám, televíziós vásárlás vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Közszolgálati médiaszolgáltatás vizsgálata (MTV, DUNA TV, Magyar Rádió)
Eljárás eredménye - Határozat - Reklámhangerősség vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Felhívás: összesen
Eljárás eredménye - Határozat - Felhívás - Gyermekek és kiskorúak védelme
Eljárás eredménye - Határozat - Felhívás - Közösségi médiaszolgáltatások vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Felhívás - Politikai reklám, közérdekű közlemény és társadalmi célú reklám vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Felhívás - Reklám, televíziós vásárlás vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Felhívás - Közszolgálati médiaszolgáltatás vizsgálata (MTV, DUNA TV, Magyar Rádió)
Eljárás eredménye - Határozat - Felhívás - Reklámhangerősség vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Bírság: összesen
Eljárás eredménye - Határozat - Bírság - Gyermekek és kiskorúak védelme
Eljárás eredménye - Határozat - Bírság - Közösségi médiaszolgáltatások vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Bírság - Termékmegjelenítés vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Bírság - Politikai reklám, közérdekű közlemény és társadalmi célú reklám vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Bírság - Reklám, televíziós vásárlás vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Bírság - Közszolgálati médiaszolgáltatás vizsgálata (MTV, DUNA TV, Magyar Rádió)
Eljárás eredménye - Határozat - Bírság - Reklámhangerősség vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Kötbér: összesen
Eljárás eredménye - Határozat - Felfüggesztés: összesen
Eljárás eredménye - Határozat - Felfüggesztés - Gyermekek és kiskorúak védelme
Eljárás eredménye - Határozat - Felfüggesztés - Közösségi médiaszolgáltatások vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Felfüggesztés - Termékmegjelenítés vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Felfüggesztés - Politikai reklám, közérdekű közlemény és társadalmi célú reklám vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Felfüggesztés - Reklám, televíziós vásárlás vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Felfüggesztés - Közszolgálati médiaszolgáltatás vizsgálata (MTV, DUNA TV, Magyar Rádió)
Eljárás eredménye - Határozat - Felfüggesztés - Reklámhangerősség vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Nyilvántartásból törlés: összesen
Eljárás eredménye - Határozat - Nyilvántartásból törlés - Gyermekek és kiskorúak védelme
Eljárás eredménye - Határozat - Nyilvántartásból törlés - Közösségi médiaszolgáltatások vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Nyilvántartásból törlés - Termékmegjelenítési vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Nyilvántartásból törlés - Politikai reklám, közérdekű közlemény és társadalmi célú reklám vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Nyilvántartásból törlés - Reklám, televíziós vásárlás vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Nyilvántartásból törlés - Közszolgálati médiaszolgáltatás vizsgálata (MTV, DUNA TV, Magyar Rádió)
Eljárás eredménye - Határozat - Nyilvántartásból törlés - Reklámhangerősség vizsgálata
Eljárás eredménye - Végzés: összesen
Eljárás eredménye - Végzés - Kiegyensúlyozottsági kérelmek
Eljárás eredménye - Végzés - Gyermekek és kiskorúak védelme
Eljárás eredménye - Végzés - Műsorszám kategóriába sorolás
Eljárás eredménye - Végzés - Közösségi médiaszolgáltatások vizsgálata
Eljárás eredménye - Végzés - Termékmegjelenítés vizsgálata
Eljárás eredménye - Végzés - Politikai reklám, közérdekű közlemény és társadalmi célú reklám vizsgálata
Eljárás eredménye - Végzés - Reklám, televíziós vásárlás vizsgálata
Eljárás eredménye - Végzés - Közszolgálati médiaszolgáltatás vizsgálata (MTV, DUNA TV, Magyar Rádió)
Eljárás eredménye - Végzés - Reklámhangerősség vizsgálata
Eljárás eredménye - Végzés - Elutasító: összesen
Eljárás eredménye - Végzés - Elutasító - Kiegyensúlyozottsági kérelmek
Eljárás eredménye - Végzés - Elutasító - Gyermekek és kiskorúak védelme
Eljárás eredménye - Végzés - Elutasító - Műsorszám kategóriába sorolás
Eljárás eredménye - Végzés - Elutasító - Közösségi médiaszolgáltatások vizsgálata
Eljárás eredménye - Végzés - Elutasító - Termékmegjelenítés vizsgálata
Eljárás eredménye - Végzés - Elutasító - Politikai reklám, közérdekű közlemény és társadalmi célú reklám vizsgálata
Eljárás eredménye - Végzés - Elutasító - Reklám, televíziós vásárlás vizsgálata
Eljárás eredménye - Végzés - Elutasító - Közszolgálati médiaszolgáltatás vizsgálata (MTV, DUNA TV, Magyar Rádió)
Eljárás eredménye - Végzés - Elutasító - Reklámhangerősség vizsgálata
Eljárás eredménye - Végzés - Eljárást megszüntető: összesen
Eljárás eredménye - Végzés - Eljárást megszüntető - Kiegyensúlyozottsági kérelmek
Eljárás eredménye - Végzés - Eljárást megszüntető - Gyermekek és kiskorúak védelme
Eljárás eredménye - Végzés - Eljárást megszüntető - Műsorszám kategóriába sorolás
Eljárás eredménye - Végzés - Eljárást megszüntető - Közösségi médiaszolgáltatások vizsgálata
Eljárás eredménye - Végzés - Eljárás megszüntető - Termékmegjelenítés vizsgálata
Eljárás eredménye - Végzés - Eljárás megszüntető - Politikai reklám, közérdekű közlemény és társadalmi célú reklám vizsgálata
Eljárás eredménye - Végzés - Eljárás megszüntető - Reklám, televíziós vásárlás vizsgálata
Eljárás eredménye - Végzés - Eljárást megszüntető -Közszolgálati médiaszolgáltatás vizsgálata (MTV, DUNA TV, Magyar Rádió)
Eljárás eredménye - Végzés - Eljárást megszüntető - Reklámhangerősség vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Felhívás - Termékmegjelenítés vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Kötbér - Gyermekek és kiskorúak védelme
Eljárás eredménye - Határozat - Elutasító: összesen
Eljárás eredménye - Határozat - Elutasító - Kiegyensúlyozottsági kérelmek
Eljárás eredménye - Határozat - Kötelező: összesen
Eljárás eredménye - Határozat - Kötelező - Kiegyensúlyozottsági kérelmek
Eljárás eredménye - Határozat - Műsorszám kategóriába sorolás: összesen
Eljárás eredménye - Határozat - Műsorszám kategóriába sorolás - Műsorszám kategóriába sorolás
Hivatalból indított eljárás - Közszolgálati médiaszolgáltatás vizsgálata
Kérelemre indított eljárás - Közszolgálati médiaszolgáltatás vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Közszolgálati médiaszolgáltatás vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Figyelmeztetés: összesen
Eljárás eredménye - Határozat - Figyelmeztetés - Gyermekek és kiskorúak védelme
Eljárás eredménye - Határozat - Figyelmeztetés - Közösségi médiaszolgáltatások vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Figyelmeztetés - Termékmegjelenítés vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Figyelmeztetés - Politikai reklám, közérdekű közlemény és társadalmi célú reklám vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Figyelmeztetés - Reklám, televíziós vásárlás vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Figyelmeztetés - Közszolgálati médiaszolgáltatás vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Figyelmeztetés - Reklámhangerősség vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Bírság - Közszolgálati médiaszolgáltatás vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Felfüggesztés - Közszolgálati médiaszolgáltatás vizsgálata
Eljárás eredménye - Határozat - Nyilvántartásból törlés - Közszolgálati médiaszolgáltatás vizsgálata
Eljárás eredménye - Végzés - Közszolgálati médiaszolgáltatás vizsgálata
Eljárás eredménye - Végzés - Elutasító - Közszolgálati médiaszolgáltatás vizsgálata
Eljárás eredménye - Végzés - Eljárást megszüntető - Közszolgálati médiaszolgáltatás vizsgálata
Hivatalból indított eljárás - Médiatanács által kötött hatósági szerződésben rögzített kötelezettségek betartása
Hivatalból indított eljárás - Műsorkvótákra vonatkozó követelmények betartása
Hivatalból indított eljárás - Smtv. 14. §-ában, valamint 16-19. §-ában foglalt követelmények betartása
Kérelemre indított eljárás - Médiatanács által kötött hatósági szerződésben rögzített kötelezettségek betartása
Kérelemre indított eljárás - Smtv. 14. §-ában, valamint 16-19. §-ában foglalt követelmények betartása
Eljárás eredménye - Határozat - Médiatanács által kötött hatósági szerződésben rögzített kötelezettségek betartása
Eljárás eredménye - Határozat - Műsorkvótákra vonatkozó követelmények betartása
Eljárás eredménye - Határozat - Smtv. 14. §-ában, valamint 16-19. §-ában foglalt követelmények betartása
Eljárás eredménye - Határozat - Figyelmeztetés - Médiatanács által kötött hatósági szerződésben rögzített kötelezettségek betartása
Eljárás eredménye - Határozat - Bírság - Médiatanács által kötött hatósági szerződésben rögzített kötelezettségek betartása
Eljárás eredménye - Határozat - Bírság - Műsorkvótákra vonatkozó követelmények betartása
Eljárás eredménye - Határozat - Bírság - Smtv. 14. §-ában, valamint 16-19. §-ában foglalt követelmények betartása
Eljárás eredménye - Határozat - Felfüggesztés - Médiatanács által kötött hatósági szerződésben rögzített kötelezettségek betartása
Eljárás eredménye - Határozat - Felfüggesztés - Műsorkvótákra vonatkozó követelmények betartása
Eljárás eredménye - Határozat - Felfüggesztés - Smtv. 14. §-ában, valamint 16-19. §-ában foglalt követelmények betartása
Eljárás eredménye - Határozat - Nyilvántartásból törlés - Médiatanács által kötött hatósági szerződésben rögzített kötelezettségek betartása
Eljárás eredménye - Határozat - Nyilvántartásból törlés - Műsorkvótákra vonatkozó követelmények betartása
Eljárás eredménye - Határozat - Nyilvántartásból törlés - Smtv. 14. §-ában, valamint 16-19. §-ában foglalt követelmények betartása
Eljárás eredménye - Végzés - Médiatanács által kötött hatósági szerződésben rögzített kötelezettségek betartása
Eljárás eredménye - Végzés - Műsorkvótákra vonatkozó követelmények betartása
Eljárás eredménye - Végzés - Smtv. 14. §-ában, valamint 16-19. §-ában foglalt követelmények betartása
Eljárás eredménye - Végzés - Elutasító - Médiatanács által kötött hatósági szerződésben rögzített kötelezettségek betartása
Eljárás eredménye - Végzés - Elutasító - Műsorkvótákra vonatkozó követelmények betartása
Eljárás eredménye - Végzés - Elutasító - Smtv. 14. §-ában, valamint 16-19. §-ában foglalt követelmények betartása
Eljárás eredménye - Végzés - Eljárást megszüntető - Médiatanács által kötött hatósági szerződésben rögzített kötelezettségek betartása
Eljárás eredménye - Végzés - Eljárást megszüntető - Műsorkvótákra vonatkozó követelmények betartása
Eljárás eredménye - Végzés - Eljárást megszüntető - Smtv. 14. §-ában, valamint 16-19. §-ában foglalt követelmények betartása


Az egérrel egy vagy több mutatót is kijelölhet. Ehhez használja a 'SHIFT' vagy a 'CTRL' billentyűket! A ’GYORS LEKÉRDEZÉS’ gombbal egy kiválasztott tábla kiválasztott mutatóihoz tartozó összes adat kérdezhető le! A 'HOZZÁAD' gombbal a kiválasztott mutatókat hozzáadhatja a lekérdezéshez, mely a többi funkció használatához mindenképpen szükséges! Használatával több fejezet több táblájának adatai tekinthetők meg a ’FUTTAT’ gomb megnyomására. Szintén a ’HOZZÁAD’ gomb használata szükséges az ’EXPORTÁLÁS (.XLSX)’ és a ’GRAFIKON’ gombok működéséhez. A 'TÖRLÉS' gombbal törölhető és újrakezdhető a kiválasztás. Részletesebb leírást ITT talál!

Lekérdezés eredménye

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2024