EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

Aktív táblák
Nyilvántartott szolgáltatási jogosultságok és bejelentések állománya (2011-2023)
Szolgáltatások bejelentése és engedélyezése (2011-2023)
Sajtótermékek bejelentése, nyilvántartásba vétele (2011-2023)
Piacfelügyeleti terv- alapján és terven kívül hivatalból indított hatósági vizsgálatok (2010-2023)
Kérelemre indult általános hatósági felügyeleti eljárások (2010-2023)
Interfész bejelentések száma interfész osztályok szerint (2011-2023)
Frekvenciafelhasználás, azonosítók felhasználásának vizsgálata (2002-2023)
Berendezések piacfelügyelete (2010-2023)
Rádiótávközlő-berendezések engedélyezési adatai - Kiadott okiratok száma (1995-2023)
Rádiótávközlő-berendezések engedélyezési adatai - Érvényes okiratok száma (1995-2023)
Média- és hírközlési biztoshoz érkezett panaszok hírközlési terület szerint (2011-2023)
Média- és hírközlési biztoshoz érkezett panaszok hírközlési panaszokok szerint (2011-2023)
Média- és hírközlési biztoshoz érkezett panaszok média terület szerint (2011-2023)
Bejelentett vagy észlelt rádió-műsorvételi zavarok a panaszokok szerint (1998-2023)
Bejelentett vagy észlelt TV-műsorvételi zavarok a panaszokok szerint (1998-2023)
Médiatanács hatáskörébe tartozó médiahatósági ügyek (2011-2023)
Hivatal hatáskörébe tartozó médiahatósági ügyek (2011-2023)
Másodfokú eljárások száma a hírközlési területen (2018-2023)
Másodfokú eljárások megoszlása az ügy tárgya szerint a hírközlési területen (2018-2023)
A műsorszórás engedélyezési adatai - kiadott okiratok száma (2021-2023)
Engedéllyel rendelkező műsorszóró adóállomások száma az év végén (2021-2023)
Elektronikus hírközlési építmények engedélyezése, bejelentése engedélytípusok szerinti bontásban (2022-2023)
Elektronikus hírközlési építmény engedélyezés ellenőrzéseinek száma típusonként (2022-2023)
Lezárt táblák
Szolgáltatási engedélyek száma az üzleti kommunikáció területén (1999-2003)
Hálózati engedélyezések engedély-típusok és felügyeletek szerinti bontásban (1990-1997)
Hálózati engedélyezések engedély-típusok és felügyeletek szerinti bontásban (1998-2001)
Hálózati engedélyezések, engedélytípusok, irodák, illetve igazgatóságok szerinti bontásban (2002-2021)
Hálózati engedélyezések, engedélytípusok szerinti bontásban (1990-2021)
Berendezés-engedélyezések berendezéstípusok és felügyeletek szerinti bontásban (1990-1997)
Berendezés-engedélyezések berendezéstípusok és felügyeletek szerinti bontásban (1998-2001)
Szolgáltatás-engedélyezés szolgáltatástípusok és felügyeletek szerinti bontásban (1998-2001)
Szolgáltatásnyújtás bejelentése (2002-2007)
Szolgáltatásnyújtás bejelentése (2008-2011)
Szolgáltatás-engedélyezés szolgáltatástípusok szerinti bontásban (1998-2001)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (Nyilvános felhasználói csoport számára) (2002-2007)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (Nyilvános előfizetői szolgáltatás) (2008-2011)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (Nem nyilvános felhasználói csoport számára) (2002-2004)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (Zárt felhasználói csoport számára) (2002-2007)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (Nem nyilvános előfizetői szolgáltatás) (2008-2011)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (összes előfizetői: nyilvános, nem nyilvános) (2008-2011)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (Nem nyilvános hálózati szolgáltatás) (2008-2011)
Hírközlési szolgáltatók száma a szolgáltatás típusa szerint (összes) (2002-2007)
Bejelentett interfészek száma szolgáltatástípusok szerint (2002-2007)
Bejelentett interfészek száma interfész osztályok szerint (2008-2016)
A távközlési szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (Számlakifogás) (2002-2009)
A távközlési szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (Előfizetői szerződéssel kapcsolatos kifogás) (2002-2009)
A távközlési szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (Általános szerződési feltételekkel kapcsolatos minőségi kifogás) (2002-2009)
A távközlési szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (Minőségi kifogás) (2002-2009)
A távközlési szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (Egyéb kifogás) (2002-2009)
A távközlési szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (Összes kifogás) (2002-2009)
Piacfelügyeleti ellenőrzések távközlési szolgáltatóknál (2002-2009)
Piacfelügyeleti ellenőrzések postai szolgáltatóknál (2002-2009)
Postai szolgáltatások piacának minőségfelügyelete (2002-2009)
Berendezés-engedélyezések berendezéstípusok szerinti bontásban (1990-2001)
Berendezések piacfelügyelete (2002-2009)
A műsorszórás engedélyezési adatai - kiadott okiratok száma (1994-2020)
Engedéllyel rendelkező műsorszóró adóállomások száma az év végén (1994-2020)
Ellenőrzések típusonként és felügyeletek szerint (1990-1997)
Ellenőrzések típusonként és felügyeletek szerint (1998-2001)
Ellenőrzések típusonként és irodák szerint (2002-2021)
Ellenőrzések száma típusonként (1990-2021)
Ellenőrzések munkafolyamatonként és felügyeletek szerint (1990-1997)
Ellenőrzések munkafolyamatonként és felügyeletek szerint (1998-2001)
Ellenőrzések munkafolyamatonként és irodák szerint (2002-2021)
Ellenőrzések munkafolyamatonként (1990-2021)
Felszólamlások száma felügyeletek szerint (1990-1997)
Felszólamlások száma felügyeletek szerint (1998-2001)
Felszólamlások száma irodák szerint (2002-2009)
Felszólamlások száma (1990-2009)
Szolgáltatásfelügyeleti célvizsgálatok felügyeletek szerint (1998-2001)
Szolgáltatásfelügyeleti célvizsgálatok irodák szerint (2002-2009)
Szolgáltatásfelügyeleti célvizsgálatok (1998-2009)
Bejelentett vagy észlelt egyéb-műsorvételi zavarok a panaszokok szerint (1998-2003)
Másodfokú eljárásra felterjesztett fellebbezések száma (1990-2017)
Másodfokú eljárásra felterjesztett fellebbezések megoszlása a fellebbezések típusa szerint (1997-2017)
Szabálysértési ügyek száma (1994-2009)
Hírközlési célú antennatornyok és -szerkezetek engedélyezéseinek száma felügyeletek szerint (1998-2001)
Engedéllyel rendelkező hírközlési célú antennatornyok és -szerkezetek felügyeleti bontásban (1998-2006)
Mutatók
Mindet kijelöl
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Egyetemes postai szolgáltatás
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Nem egyetemes postai szolgáltatás
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Előfizetői és Hálózati szolgáltatás: Összesen
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Előfizetői szolgáltatás: Összesen
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Hangátviteli szolgáltatás: Összesen
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Hangátviteli - Telefon: Összesen
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Hangátviteli - Telefon - Helyhez kötött
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Hangátviteli - Telefon - Nomadikus
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Hangátviteli - Telefon - Mobil
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Hangátviteli - Telefon - Egyéb
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Hangátviteli - VPN alapú
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Hangátviteli - Egyéb
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Bérelt vonali szolgáltatás: Összesen
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Adatátviteli szolgáltatás: Összesen
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Adatátviteli - Internet hozzáférési (elérési): Összesen
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Adatátviteli - Internet hozzáférési (elérési) - Helyhez kötött
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Adatátviteli - Internet hozzáférési (elérési) - Nomadikus
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Adatátviteli - Internet hozzáférési (elérési) - Mobil
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Adatátviteli - VPN alapú
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Adatátviteli - Rövidüzenet (SMS)
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Adatátviteli - Egyéb
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Műsorterjesztés szolgáltatás: Összesen
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Műsorterjesztés - Műsorelosztás: Összesen
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Műsorterjesztés - Műsorelosztás - Televízió
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Műsorterjesztés - Műsorelosztás - Rádió
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Műsorterjesztés - Műsorszórás - Földfelszíni
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Műsorterjesztés - Műholdas: Összesen
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Műsorterjesztés - Műholdas - Televízió
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Műsorterjesztés - Műholdas - Rádió
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Műsorterjesztés - Műsorterjesztéshez kapcsolódó kiegészítő digitális
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Műsorterjesztés - Egyéb
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Hálózati szolgáltatás: Összesen
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Összekapcsolási forgalmi szolgáltatás: Összesen
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Összekapcsolási forgalmi - Hívásvégződtetés forgalmi: Összesen
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Összekapcsolási forgalmi - Hívásvégződtetés forgalmi - Internet
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Összekapcsolási forgalmi - Hívásvégződtetés forgalmi - Telefon
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Összekapcsolási forgalmi - Hívásvégződtetés forgalmi - Egyéb
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Összekapcsolási forgalmi - Híváskezdeményezés forgalmi: Összesen
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Összekapcsolási forgalmi - Híváskezdeményezés forgalmi - Internet
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Összekapcsolási forgalmi - Híváskezdeményezés forgalmi - Telefon
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Összekapcsolási forgalmi - Híváskezdeményezés forgalmi - Egyéb
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Összekapcsolási forgalmi - Tranzit forgalmi
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Összekapcsolási forgalmi - Adatátviteli célú összekapcsolás
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Bérelt vonali összekapcsolási szolgáltatás: Összesen
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Bérelt vonali összekapcsolási - Végződtetési szegmens
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Bérelt vonali összekapcsolási - Trönkszegmens
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Hozzáférési forgalmi szolgáltatás: Összesen
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Hozzáférési forgalmi - Internet közvetlen hozzáférési (fordított díjazással)
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Hozzáférési forgalmi - Helyi hurok átengedése
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Hozzáférési forgalmi - Bitfolyam hozzáférési
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Hozzáférési forgalmi - Behívókártyás (fordított díjazással)
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Összekapcsolási és hozzáférési kiegészítő szolgáltatás: Összesen
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Összekapcsolási és hozzáférési kiegészítő - Csatlakozónyaláb
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Összekapcsolási és hozzáférési kiegészítő - Közvetítőválasztási beállítási
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Összekapcsolási és hozzáférési kiegészítő - Egyéb
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Digitális televíziós hozzáférési szolgáltatás: Összesen
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Digitális televíziós hozzáférési - Alkalmazási program interfész (API)
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Digitális televíziós hozzáférési - Elektronikus műsortájékoztató (EPG)
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Digitális televíziós hozzáférési - Egyéb
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Műsorterjesztés hálózati szolgáltatás: Összesen
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Műsorterjesztéshálózati - Földfelszíni műsorszórás: Összesen
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Műsorterjesztés hálózati - Földfelszíni műsorszórás - Rádió
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Műsorterjesztés hálózati - Földfelszíni műsorszórás - Televízió
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Műsorterjesztés hálózati - Műholdas: Összesen
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Műsorterjesztés hálózati - Műholdas - Rádió
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Műsorterjesztés hálózati - Műholdas - Televízió
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Egyéb hálózati szolgáltatás: Összesen
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Egyéb hálózati - Barangolás hálózati
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Egyéb hálózati - Multiplex technikai
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Egyéb hálózati - Hálózat működtetése virtuális szolgáltató számára
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Egyéb hálózati - Egyéb
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Médiaszolgáltatás: Összesen
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Médiaszolgáltatás - Lekérhető
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Médiaszolgáltatás - Lineáris: Összesen
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Médiaszolgáltatás - Lineáris - Lineáris vezetékes
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Médiaszolgáltatás - Lineáris - Lineáris műholdas
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Kiegészítő médiaszolgáltatás
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Előfizetői, Hálózati és Mádiaszolgáltatás: Összesen
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Egyetemes postai szolgáltatás
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Nem egyetemes postai szolgáltatás
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Előfizetői és Hálózati szolgáltatás: Összesen
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Előfizetői szolgáltatás: Összesen
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Hangátviteli szolgáltatás: Összesen
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Hangátviteli - Telefon: Összesen
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Hangátviteli - Telefon - Helyhez kötött
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Hangátviteli - Telefon - Nomadikus
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Hangátviteli - Telefon - Mobil
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Hangátviteli Telefon - Egyéb
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Hangátviteli - VPN alapú
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Hangátviteli - Egyéb
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Bérelt vonali szolgáltatás: Összesen
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Adatátviteli szolgáltatás: Összesen
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Adatátviteli - Internet hozzáférési (elérési): Összesen
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Adatátviteli - Internet hozzáférési (elérési) - Helyhez kötött
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Adatátviteli - Internet hozzáférési (elérési) - Nomadikus
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Adatátviteli - Internet hozzáférési (elérési) - Mobil
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Adatátviteli - VPN alapú
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Adatátviteli - Rövidüzenet (SMS)
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Adatátviteli - Egyéb
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Műsorterjesztés: Összesen
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Műsorterjesztés - Műsorelosztás: Összesen
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Műsorterjesztés - Műsorelosztás - Televízió
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Műsorterjesztés - Műsoelosztás - Rádió
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Műsorszórás - Földfelszíni
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Műsorterjesztés - Műholdas: Összesen
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Műsorterjesztés - Műholdas - Televízió
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Műsorterjesztés - Műholdas - Rádió
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Műsorterjesztés - Műsorterjesztéshez kapcsolódó kiegészítő digitális
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Műsorterjesztés - Egyéb
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Hálózati szolgáltatás: Összesen
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Összekapcsolási forgalmi szolgáltatás: Összesen
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Összekapcsolási forgalmi - Hívásvégződtetés forgalmi: Összesen
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Összekapcsolási forgalmi - Hívásvégződtetés forgalmi - Internet
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Összekapcsolási forgalmi - Hívásvégződtetés forgalmi - Telefon
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Összekapcsolási forgalmi - Hívásvégződtetés forgalmi - Egyéb
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Összekapcsolási forgalmi - Híváskezdeményezés forgalmi: Összesen
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Összekapcsolási forgalmi - Híváskezdeményezés forgalmi - Internet
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Összekapcsolási forgalmi - Híváskezdeményezés forgalmi - Telefon
Tárgyévben a működét ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Összekapcsolási forgalmi - Híváskezdeményezés forgalmi - Egyéb
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Összekapcsolási forgalmi - Tranzit forgalmi
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Összekapcsolási forgalmi - Adatátviteli célú összekapcsolás
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Bérelt vonali összekapcsolási szolgáltatás: Összesen
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Bérelt vonali összekapcsolási - Végződtetési szegmens
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Bérelt vonali összekapcsolási - Trönkszegmens
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Hozzáférési forgalmi szolgáltatás: Összesen
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Hozzáférési forgalmi - Internet közvetlen hozzáférési (fordított díjazással)
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Hozzáférési forgalmi - Helyi hurok átengedése
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Hozzáférési forgalmi - Bitfolyam hozzáférési
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Hozzáférési forgalmi - Behívókártyás (fordított díjazással)
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Összekapcsolási és hozzáférési kiegészítő szolgáltatás: Összesen
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Összekapcsolási és hozzáférési kiegészítő - Csatlakozónyaláb
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Összekapcsolási és hozzáférési kiegészítő - Közvetítóválasztási beállítási
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Összekapcsolási és hozzáférési kiegészítő - Egyéb
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Digitális televíziós hozzáférési szolgáltatás: Összesen
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Digitális televíziós hozzáférési - Alkalmazási program interfész (API)
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Digitális televíziós hozzáférési - Elektronikus műsortájékoztató (EPG)
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Digitális televíziós hozzáférési - Egyéb
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Műsorterjesztés hálózati szolgáltatás: Összesen
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Műsorterjesztéshálózati - Földfelszíni műsorszórás: Összesen
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Műsorterjesztés hálózati - Földfelszíni műsorszórás - Rádió
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Műsorterjesztés hálózati - Földfelszíni műsorszórás - Televízió
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Műsorterjesztés hálózati - Műholdas: Összesen
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Műsorterjesztés hálózati - Műholdas - Rádió
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Műsorterjesztés hálózati - Műholdas - Televízió
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Egyéb hálózati szolgáltatás: Összesen
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Egyéb hálózati - Barangolás hálózati
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Egyéb hálózati - Multiplex technikai
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Egyéb hálózati - Hálózat működtetése virtuális szolgáltató számára
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Egyéb hálózati - Egyéb
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Médiaszolgáltatás: Összesen
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Médiaszolgáltatás - Lekérhető
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Médiaszolgáltatás - Lineáris: Összesen
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Médiaszolgáltatás - Lineáris - Lineáris vezetékes
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Médiaszolgáltatás - Lineáris - Lineáris műholdas
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Kiegészítő médiaszolgáltatás
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Előfizetői, Hálózati és Médiaszolgáltatás: Összesen
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Egyetemes postai szolgáltatás
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás
Tárgyévben kiadott engedély és nyilvántartásba vett bejelentés - Egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatás
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő - Egyetemes postai szolgáltatás
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás
Tárgyévben a működést ténylegesen megkezdő szolgáltatás - Egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatás


Az egérrel egy vagy több mutatót is kijelölhet. Ehhez használja a 'SHIFT' vagy a 'CTRL' billentyűket! A ’GYORS LEKÉRDEZÉS’ gombbal egy kiválasztott tábla kiválasztott mutatóihoz tartozó összes adat kérdezhető le! A 'HOZZÁAD' gombbal a kiválasztott mutatókat hozzáadhatja a lekérdezéshez, mely a többi funkció használatához mindenképpen szükséges! Használatával több fejezet több táblájának adatai tekinthetők meg a ’FUTTAT’ gomb megnyomására. Szintén a ’HOZZÁAD’ gomb használata szükséges az ’EXPORTÁLÁS (.XLSX)’ és a ’GRAFIKON’ gombok működéséhez. A 'TÖRLÉS' gombbal törölhető és újrakezdhető a kiválasztás. Részletesebb leírást ITT talál!

Lekérdezés eredménye

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2024