EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

- Á B E F I K L M N O P S Ü

Postai szolgáltatás

- Általános megjegyzések:A szolgáltató a nem könyvelt küldemények darabszámát súlymérésre alapozott becsléssel állapítja meg. Időnként elvégzett mintavétel alapján megállapítanak egy szorzószámot, és a következő időszakban ezzel számolnak. A különféle küldemények darabszáma sok esetben nem hozható szoros kapcsolatba egymással. A totó-lottó küldeményeket a közönséges levélpostai küldemények között mutatják ki, és meghatározásuk szorzószámmal történik. A 2004-ben hatályba lépett új postatörvény hatásaként a fejezetben több táblázat és mutató 2005-ben nem került feltöltésre, ugyanakkor új táblázatok kerültek kialakításra, az ezekben szereplő mutatók visszamenőleg nem állíthatóak elő.
Átfutási időA felvételtől a küldemény címhelyre érkezéséig eltelt idő átlagos nagyságáról ad tájékoztatást. A szolgáltató által megbízott független mérőszervezet bevonásával - a Hatóság által jóváhagyott vizsgálati módszer alapján végzett, méréssel és számítással meghatározott idő.
Bejelentett postai szolgáltatás 2013. június 30-igNem egyetemes postai szolgáltatás: Bejelentés alapján nyújtható postai szolgáltatások: futárposta, gyorsposta és integrált posta. A definíció 2013. június 30-ig érvényes a a postáról szóló 2003. évi CI. törvény 4. § (2) bekezdése, valamint a 3. § 9.1, 9.2 és 13. pontja alapján.

Forrás: A postáról szóló 2003. évi CI. törvény.
Belföldi kiscsomagBelföldi forgalomban igénybe vehető különleges szolgáltatás. 2004. májusában megszünt küldemény fajta.
Bélyeg kibocsátásA Magyar Posta Zrt. által kibocsátott alkalmi, és forgalmi bélyegek címlet- és darabszáma.
Egyetemes postai szolgáltatásA postai szolgáltatás azon alapvető és tömeges köre tartozik ide, amelyet az állam minden állampolgára számára köteles biztosítani meghatározott minőségben és megfizethető ár ellenében.
Egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás 2013. július 1-tőlBármely postai küldeménnyel kapcsolatos azon postai szolgáltatás, amely nem tartozik az egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások közé (futárposta, expressz szolgáltatás, nemzetközi EMS és speciális többeletszolgáltatás), valamint a postai szolgáltató nem egyetemes postai szolgáltatási kötelezettséggel nyújtja azokat. Engedélyköteles.

Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 6. § (1) pontja.
Elsőbbségi szolgáltatásAz egyetemes postai szolgáltatási körben a leggyorsabb átfutási időt biztosító szolgáltatási kategória.

Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § 7. pont.
EMSA MP. Zrt. nemzetközi expressz szolgáltatása.
Érkezett nemzetközi levélpostai küldemény, postacsomagA nemzetközi átvevő helyen mért mennyiségek, amelyeket beszámítanak a kézbesített küldemények számába.
Érkezett nemzetközi postautalványA nemzetközi átvevő helyen átvett mennyiségek. Darabszámát a kézbesített postautalványoknál figyelembe veszi.
Expressz küldeményGyorsított eljárással továbbított küldemények, amelyeket beszámolnak a közönséges és ajánlott levélpostai küldemények, valamint postacsomag küldemények darabszámába. Levélküldemények esetén 2004. májusától elsőbbségi különszolgáltatás lépett a helyébe.
Felvett küldeményA feladótól - közvetlenül vagy közvetve - továbbítás céljából átvett küldemény.
Felvett postacsomagAz értéknyilvánítással, vagy értéknyilvánítás nélkül feladott postacsomag, valamint a belföldi kiscsomag darabszámát mutatja. 2004. májusában a belföldi kiscsomag megszünt.
Felvett táviratA (postai, távközlési) szolgáltatók által felvett táviratok összesített darabszáma.
Indított Nemzetközi levélpostai küldemény, postacsomagA nemzetközi átadó helyen mért mennyiségek, amelyeket beszámítanak a felvett belföldre és külföldre címzett küldemények számába.
Készpénzátutalási megbízásA postán készpénz befizetéssel kezdeményezett átutalás hitelintézeteknél vezetett bankszámlára.
Kézbesített táviratA posta által kézbesített táviratok száma.
Légiposta 2004. május 31-ig.A feladó kívánságára légi szállítással történő küldemény-továbbítási szolgáltatás. A küldemények darabszámát a közönséges és ajánlott levélpostai küldemények darabszámába beszámolták. 2004. májusában megszünt, helyette elsőbbségi különszolgáltatás vehető igénybe. Nemzetközi forgalomban mindig légi úton továbbítják a küldeményt.
Levélpostai küldemény (statisztikai szempontból)A közönséges levél, az ajánlott, az értéknyilvánított, a szolgálati küldemény, a hibrid levél, a címezetlen nyomtatvány, nemzetközi kiscsomag és a totó-lottó, amelyeknek darabszámát összesítve teszi közzé a szolgáltató. A 2004-ben hatályba lépett postatörvény a postai küldemények külön kategóriájának tekinti a levélküldeményt, a címzett reklámküldeményt, a nyomtatványt és a postacsomagot. A kiscsomag küldemény megszünt, a totó-lottó nem postai küldemény. 2013. január 1.-től levélküldeménynek számít a levél, értéknyilvánított levél, vakok írása, hivatalos irat.
Megyénként egy postahely által kiszolgált lakosok számaA megye január 1-jei lakosság száma, osztva a megye összes postahelyének számával.
MobilpostaAzokat a településeket látja el postai szolgáltatással, ahol egyáltalán nem, vagy csak részlegesen működik állandó postai szolgáltatóhely.
Nem egyetemes egyéb postai szolgáltatás 2012. december 31-ig.Olyan postai szolgáltatás, amely a nem egyetemes postai szolgáltatások körében a 2003. évi CI. törvény fogalomtárában meghatározott futár-, gyors- és integrált postai szolgáltatásoktól eltér. 2013. január 1-től megszűnt.
Nemzetközi kiscsomag 2004. május 31-ig.Csak nemzetközi viszonylatban igénybe vehető szolgáltatás, korlátozott súlyú, kedvezményes díjú csomag küldemény továbbítására. 2004. májusában megszünt.
Nemzetközi postai adatokAz Egyetemes Postaegyesület (UPU) másként kéri az adatokat, mint a belföldi adatgyűjtők. A nemzetközi adatok eltérhetnek a belföldi adatoktól.
Országosan egy postahely által kiszolgált lakosok számaA január 1-jei lakosságszám, osztva az ország összes postahelyének számával.
Pénzintézeti küldemény Bankok közötti, értéknyilvánítás nélkül, de értékcsomagként kezelt küldemény. 2013. január 1-től ez a kategória törlésre került.
Postafiók bérlők számaA postahelyeken igénybe vett fiókbérletek száma.
PostahelyRégebbi megnevezése: postahivatal. A szolgáltató által a közönség igényeinek megfelelően kialakított, alapvetően a küldemények feladására, átvételére és ehhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások nyújtására alkalmas helyiség. 2004-től megegyezik az állandó postai szolgáltatóhely megnevezéssel.
Postai közvetítő szolgáltató 2012. december 31-igPostai tevékenységet végez szerződéses jogviszony alapján. A megrendelő küldeményeit a postai szolgáltató legközelebbi hozzáférési pontjára juttatja, illetve onnan a megrendelőhöz kézbesíti. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény törölte.
Postán kézbesített küldeményCsak a postahelyen kézbesített küldemények (levél, csomag, posta utalvány, stb.) darabszáma.
PostautalványA lakosság egymás közötti pénzküldeményeinek továbbítására, valamint speciális esetekben bankszámlára történő befizetésekre szolgál.
Száz lakosra jutó forgalom (db/100 fő)Az éves forgalom osztva a január 1-jei lakosság számával.
Üzleti csomagNagy tételben feladók által használható, speciális igényeket kielégítő szolgáltatás.
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2021