EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

Á B C E F H I K L M N O P S U V

Felvett küldeményA feladótól - közvetlenül vagy közvetve - továbbítás céljából átvett küldemény.

Forrás: Hatóság
Felvett postacsomagAz értéknyilvánítással, vagy értéknyilvánítás nélkül feladott postacsomag, valamint a belföldi kiscsomag darabszámát mutatja. 2004. májusában a belföldi kiscsomag megszünt.

Forrás: Hatóság
Felvett táviratA (postai, távközlési) szolgáltatók által felvett táviratok összesített darabszáma.

Forrás: Hatóság
Foglalkoztatottsági adatokA postai szolgáltatók által saját és alvállalkozóként foglalkozatott munkavállalóinak a számadatai.

Forrás: Hatóság
Futárposta-szolgáltatásOlyan - a küldemény felvételétől számított, legfeljebb 24 órán belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket.

Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § .
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2024