EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

Á B C E F H I K L M N O P S U V

Nem egyetemes egyéb postai szolgáltatás 2012. december 31-ig.Olyan postai szolgáltatás, amely a nem egyetemes postai szolgáltatások körében a 2003. évi CI. törvény fogalomtárában meghatározott futár-, gyors- és integrált postai szolgáltatásoktól eltér. 2013. január 1-től megszűnt.
Nemzetközi EMS

Az a nemzetközi viszonylatú postai szolgáltatás, amelyet az egyetemes postai szolgáltató az Egyetemes Postaegyezmény kihirdetéséről szóló jogszabály e szolgáltatásra vonatkozó szabályai szerint nyújt.

A magyar szabályozási körben az EMS, mint időgarantált postai szolgáltatás, az egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások közé tartozik.

Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § .
Nemzetközi postai adatokAz Egyetemes Postaegyesület (UPU) másként kéri az adatokat, mint a belföldi adatgyűjtők. A nemzetközi adatok eltérhetnek a belföldi adatoktól.

Forrás: Hatóság
Növekedési rátaSzámított adat. Lsd. összetett éves növekedési ráta (CAGR)

Forrás: Hatóság
Nyomon követhető kezelés

A postai szolgáltató által alkalmazott technológia, amellyel a postai szolgáltató a postai küldemény egyedi azonosító jelzése alapján, interneten lekérdezhető információként vagy elektronikus hírközlési hálózat igénybevételével továbbított és dokumentált szöveges üzenetben küldeményenként tájékoztatást ad legalább a küldemény felvételének helyéről és dátumáról, a kézbesítésének dátumáról, az átvételi jogosultság alapjáról vagy sikertelen kézbesítési kísérlet esetén a küldemény további kezeléséről.Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § .
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2024