EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

Á B C E F H I K L M N O P S U V

Panasz

Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a felhasználó állítja, hogy a postai szolgáltató által nyújtott szolgáltatás részben vagy egészben nem felel meg a jogszabályi előírásokban vagy a szolgáltató általános szerződési feltételeiben foglaltaknak. Az 51. §-ban foglalt jelzést, bejelentést és a kártérítési igény érvényesítését panaszok között köteles nyilvántartani.Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 57. § (2)
Piaci koncentrációSzámított adat. A közgazdaságtanban a Herfindahl–Hirschman-index (egyéb szokásos nevén HHI vagy Herfindahl-index) a piaci koncentráció egyik mérőszáma.  Egy adott gazdasági szektor Herfindahl–Hirschman-indexe a piacon lévő vállalatok piaci részesedésének négyzetösszege.

Forrás: Hatóság
PostabélyegAz egyetemes postai szolgáltató által kibocsátott, a postai küldemények bérmentesítési díjának megfizetésére használható, a névértékére utaló jelöléssel ellátott olyan bélyeg, amely tartalmazza a „Magyarország” feliratot vagy annak idegen nyelvű megfelelőjét.

Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § .
PostacsomagKereskedelmi értékekkel rendelkező vagy nem rendelkező árut, tárgyat tartalmazó könyvelt postai küldemény. Tömeghatára belföldön 0-40 kg.

Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § .
PostahelyRégebbi megnevezése: postahivatal. A szolgáltató által a közönség igényeinek megfelelően kialakított, alapvetően a küldemények feladására, átvételére és ehhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások nyújtására alkalmas helyiség. 2004-től megegyezik az állandó postai szolgáltatóhely megnevezéssel.

Forrás: Hatóság
Postai közvetítő szolgáltató 2012. december 31-igPostai tevékenységet végez szerződéses jogviszony alapján. A megrendelő küldeményeit a postai szolgáltató legközelebbi hozzáférési pontjára juttatja, illetve onnan a megrendelőhöz kézbesíti. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény törölte.
Postai közvetítő szolgáltató 2012. december 31-igPostai tevékenységet végzett szerződéses jogviszony alapján. A megrendelő küldeményeit a postai szolgáltató legközelebbi hozzáférési pontjára juttatja, illetve onnan a megrendelőhöz kézbesíti. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény törölte.

Forrás: Hatóság
Postai küldeményAz a legfeljebb 40 kg tömegű küldemény, mely a küldeményen, annak csomagolásán vagy az ahhoz tartozó listán legalább címmel el van látva, vagy az a küldemény, amelyet jogszabály postai küldeménynek minősít; ilyen postai küldemény lehet a levélküldemény, a hivatalos irat, a vakok írását tartalmazó küldemény, a postacsomag, valamint a könyvet, katalógust és sajtóterméket tartalmazó küldemény, továbbá minden olyan küldemény, amelynek tartalma e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet szerint a postai szolgáltatásból nem kizárt.

Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. §
Postai szolgáltatásA postai szolgáltatás a postai küldemény felvételét, szükség szerint gyűjtését, feldolgozását, szállítását és kézbesítését együttesen vagy részben magában foglaló, gazdasági tevékenység keretében végzett szolgáltatás. Postai szolgáltatást kizárólag az a gazdálkodó szervezet nyújthat, amely szerepel a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) postai szolgáltatókról vezetett nyilvántartásában.

Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 3. § (1). pont.
Postai szolgáltatások értékesítéséből származó nettó árbevételeA postai szolgáltatások nettó árbevételeként kell kimutatni az adott időszakban értékesített, vásárolt és saját termelésű készletek, valamint a teljesített szolgáltatások ártámogatással és felárral növelt, engedményekkel csökkentett – általános forgalmi adót nem tartalmazó – ellenértékét.

Forrás: Hatóság
Postai szolgáltatóPostai szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet.

Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § .
Postai szolgáltatóhelyA postai szolgáltatások elérését meghatározott földrajzi ponton és időben biztosító felvételi vagy kézbesítési pont, ide nem értve a postai szolgáltató által elhelyezett levélgyűjtő szekrényt vagy más, a postai küldemény sérülésmentes és biztonságos felvételére vagy kézbesítésére szolgáló eszközt.

Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. §
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2024