EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

A B D E F G H I K L M N S T V W X

Informatika, internet

AM-Mikro Internet-hozzáférésInternet-szolgáltatás, amelyik letöltés irányban AM-Mikro rádiótávközlési rendszert (lásd 5. fejezet), feltöltés irányban vezetékes távbeszélő hálózatot használ.
Archiválási szolgáltatásAz elektronikus dokumentumok hosszú távú megőrzésére vonatkozó szolgáltatás, amely magában foglalja a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ("eIDAS Rendelet") 3. cikk 16. pont c) alpontja szerinti bizalmi szolgáltatást is.

Forrás:

2015. évi CCXXII. törvény - az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

Az internetszolgáltatók méret szerinti besorolásaNagyméretű: 10 000 internet-előfizetés felett, középméretű: 1 000 - 10 000 internet-előfizetés, kisméretű: 1 000 internet-előfizetés alatt.
Bérelt vonalKétirányú, kizárólagos használatra bérbe adott, belföldi vagy nemzetközi állandó összeköttetés, dedikált vonal.
Beszámolásra kötelezettekA számítástechnikai tevékenységről: a TEÁOR szerinti Számítástechnika ágba tartozó, legalább 1 főt alkalmazó jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli társas vállalkozások, valamint a központi államigazgatás (az Országgyűlés Hivatala, a Köztársasági Elnök Hivatala, az Állami Számvevőszék, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt, a minisztériumok, egyéb országos hatáskörű szervek, a Legfelsőbb Bíróság, a Legfőbb Ügyészség és mindezek területi szervei.).
Bizalmi szolgáltatásRendszerint díjazás ellenében nyújtott, az alábbiakból álló elektronikus szolgáltatások:
a) elektronikus aláírások, elektronikus bélyegzők vagy elektronikus időbélyegzők, ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatások, valamint az ilyen szolgáltatásokhoz kapcsolódó tanúsítványok létrehozása, ellenőrzése és érvényesítése; vagy
b) weboldal-hitelesítő tanúsítványok létrehozása, ellenőrzése és érvényesítése; vagy
c) elektronikus aláírások, bélyegzők vagy az ilyen szolgáltatásokhoz kapcsolódó tanúsítványok megőrzése.Forrás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 910/2014/EU RENDELETE
a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről  ("eIDAS rendelet")

DomainnévHálózati kapcsolatban a cím tulajdonosát hierarchikus formátumban azonosító név: kiszolgáló.szervezet.típus.ország (például: www.ihm.gov.hu).
ECDLEuropean Computer Driving Licence - Európai Számítógép-használói Jogosítvány (További információk: http://www.ecdl.hu).
Elektronikus aláírásOlyan elektronikus adat, amelyet más elektronikus adatokhoz csatolnak, illetve logikailag hozzárendelnek, és amelyet az aláíró aláírásra használ.

Forrás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 910/2014/EU RENDELETE a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről  ("eIDAS rendelet")

Elektronikus aláírás tanúsítványaOlyan elektronikus igazolás, amely az elektronikus aláírást érvényesítő adatokat egy természetes személyhez kapcsolja, és igazolja legalább az érintett személy nevét vagy álnevét.

Forrás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 910/2014/EU RENDELETE a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről  ("eIDAS rendelet")

Elektronikus aláírási termék (2001.IX.1. - 2016.VI.30.)Olyan szoftver vagy hardver, illetve más elektronikus aláírás alkalmazáshoz kapcsolódó összetevő, amely elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatások nyújtásához, valamint elektronikus aláírások, illetőleg időbélyegző készítéséhez vagy ellenőrzéséhez használható.

Forrás:

2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról

Elektronikus bélyegzőOlyan elektronikus adatok, amelyeket más elektronikus adatokhoz csatolnak, illetve logikailag hozzárendelnek, hogy biztosítsák a kapcsolt adatok eredetét és sértetlenségét.

Forrás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 910/2014/EU RENDELETE a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről  ("eIDAS rendelet")

Elektronikus bélyegző tanúsítványaOlyan elektronikus tanúsítvány, amely az elektronikus bélyegzőt érvényesítő adatokat egy jogi személyhez kapcsolja, és igazolja az érintett jogi személy nevét.

Forrás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 910/2014/EU RENDELETE a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről  ("eIDAS rendelet")

Elektronikus időbélyegzőOlyan elektronikus adatok, amelyek más elektronikus adatokat egy adott időponthoz kötnek, amivel igazolják, hogy utóbbi adatok léteztek az adott időpontban.

Forrás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 910/2014/EU RENDELETE
a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről ("eIDAS rendelet")

Fokozott biztonságú elektronikus aláírásA fokozott biztonságú elektronikus aláírásnak az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
a) kizárólag az aláíróhoz köthető;
b) alkalmas az aláíró azonosítására;
c) olyan, elektronikus aláírás létrehozásához használt adatok felhasználásával hozzák létre, amelyeket az aláíró nagy megbízhatósággal kizárólag saját maga használhat;
d) olyan módon kapcsolódik azokhoz az adatokhoz, amelyeket aláírtak vele, hogy az adatok minden későbbi változása nyomon követhető.

Forrás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 910/2014/EU RENDELETE
a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről ("eIDAS rendelet")

Fokozott biztonságú elektronikus bélyegzőA fokozott biztonságú elektronikus bélyegzőnek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
a) kizárólag a bélyegző létrehozójához kötött;
b) alkalmas a bélyegző létrehozójának azonosítására;
c) olyan, elektronikus bélyegző létrehozásához használt adatok felhasználásával hozzák létre, amelyeket a bélyegző létrehozója nagy megbízhatósággal kizárólag saját maga elektronikus bélyegző létrehozására használhat;
d) olyan módon kapcsolódik azokhoz az adatokhoz, amelyekre vonatkozik, hogy az adatok minden későbbi változása nyomon követhető.

Forrás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 910/2014/EU RENDELETE a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről  ("eIDAS rendelet")

Garantált letöltési sebességA szolgáltató által az elfizető számára megadott letöltési irányú, garantált minimum bitsebesség.
GPRSGeneral Packet Radio Service - 115 kbit/s maximális sebességű, csomagkapcsolt, vezetéknélküli adatösszeköttetés.
HitelesítésOlyan elektronikus folyamat, amely lehetővé teszi a természetes vagy jogi személy elektronikus azonosításának vagy az elektronikus adatok eredetének és sértetlenségének az igazolását.

Forrás: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 910/2014/EU RENDELETE a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről  ("eIDAS rendelet")
Hitelesítés-szolgáltatás (2001.IX.1. - 2016.VI.30.)A hitelesítés-szolgáltatás keretében a hitelesítés-szolgáltató azonosítja az igénylő személyét, tanúsítványt bocsát ki, nyilvántartásokat vezet, fogadja a tanúsítványokkal kapcsolatos változások adatait, valamint nyilvánosságra hozza a tanúsítványhoz tartozó szabályzatokat, az aláírás-ellenőrző adatokat és a tanúsítvány aktuális állapotára (különösen esetleges visszavonására) vonatkozó információkat.

Forrás:

2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról

Informatikai beruházásSzámítástechnikai, irodatechnikai, képtechnikai, nyomdai és biztonságtechnikai eszközök beszerzése, kiegészítése, bővítése további tartozékkal, átalakítása, felújítása; a technológiai szerelés, valamint a beszerzéshez kapcsolódó költségek. A beruházás tárgyévi értéke nem tartalmazza a lízing értékét.
Informatikai eszközállományAz adott év december 31-én az adatszolgáltatónál állományban volt számítástechnikai, irodatechnikai, képtechnikai, speciális átviteltechnikai, nyomdai és biztonságtechnikai eszközök együttes száma.
Internet hosztAz Internet hálózathoz közvetlenül kapcsolódó számítógép.
Internet-előfizetésAz internetszolgáltatás nyújtására és díj ellenében történő igénybevételére vonatkozó szerződéses jogviszony. Az internet-előfizetések száma nem egyenlő a felhasználók számával, mivel egy előfizetéshez több felhasználó is tartozhat.
Internet-előfizetőAz a személy vagy szervezet, amely az igénybe vett internetszolgáltatásért díjat fizet.
Internethasználók arányaA 14 éves és annál idősebb lakosok közül az internetet használók becsült aránya.
InternetszolgáltatókAzok a vállalkozások, melyek üzleti alapon internet-hozzáférést biztosítanak előfizetők (felhasználók) számára.
ISDN-hálózati hozzáférési szolgáltatásAz ISDN-hálózat és a szolgáltatást igénybe vevő, ISDN-hálózaton keresztül történő elérésének biztosítása. Az ISDN-alapsebességű és primer sebességű szolgáltatás során a szolgáltató a forgalom céljaira 2, illetve 24, vagy 30, strukturált vagy nem strukturált 64 kbit/sec átviteli sebességű, ISDN-protokoll szerint működő átviteli csatornát, jelzéscsatornát, valamint a hálózathoz való csatlakozáshoz, szolgáltatás hozzáférési pontként, hálózatvégződő egységet biztosít.
Kapcsolt vonalAz adatösszeköttetést csak a kommunikáció idejére biztosító hálózati kapcsolat, szemben a dedikált vonallal, amelynél az összeköttetés az adatforgalomtól függetlenül biztosított
Lakossági előfizetőAz a természetes személy előfizető, aki úgy nyilatkozott, hogy gazdasági tevékenységi körén kívül veszi igénybe az előfizetői szolgáltatást.

Forrás: 2003. évi C. törvény, 188.§, 10. „Egyéni előfizető”
Minősített bizalmi szolgáltatásOlyan bizalmi szolgáltatás, amely megfelel az eIDAS rendeletben foglalt alkalmazandó követelményeknek.

Forrás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 910/2014/EU RENDELETE a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről  ("eIDAS rendelet")

Minősített bizalmi szolgáltatóOlyan bizalmi szolgáltató, amely egy vagy több minősített bizalmi szolgáltatást nyújt, és amelynek minősített státusát a felügyeleti szerv jóváhagyta.

Forrás: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 910/2014/EU RENDELETE a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről  ("eIDAS rendelet")
Minősített elektronikus aláírásOlyan, fokozott biztonságú elektronikus aláírás, amelyet minősített elektronikus aláírást létrehozó eszközzel állítottak elő, és amely elektronikus aláírás minősített tanúsítványán alapul.  
A minősített elektronikus aláírás a saját kezű aláírással azonos joghatású.

Forrás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 910/2014/EU RENDELETE a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről  ("eIDAS rendelet")

Minősített elektronikus bélyegzőOlyan, fokozott biztonságú elektronikus bélyegző, amelyet minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközzel állítottak elő, és amely elektronikus bélyegző minősített tanúsítványán alapul.

Forrás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 910/2014/EU RENDELETE a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről  ("eIDAS rendelet")

Minősített elektronikus időbélyegzőA minősített elektronikus időbélyegzőnek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
a) az adatokat oly módon kell a dátumhoz és az időponthoz kapcsolnia, hogy az ésszerű mértékben kizárja az adatok észrevétlen megváltoztatásának lehetőségét;
b) az egyezményes koordinált világidőhöz kötött pontos időforráson kell alapulnia; és
c) a minősített bizalmi szolgáltató fokozott biztonságú elektronikus aláírásával vagy fokozott biztonságú elektronikus bélyegzőjével, vagy más egyenértékű módszerrel kell ellenjegyezni.

Forrás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 910/2014/EU RENDELETE a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről  ("eIDAS rendelet")

Mobilinternet előfizetés2008-tól azon mobil SIM-kártyák száma, melyekre az adott naptári év utolsó napján legalább 10Mbyte adatmennyiséget tartalmazó, nulla forintnál nagyobb havidíjú internetszolgáltatás aktív volt (prepaid és postpaid). Ha a SIM-kártyára több díjcsomag is aktív volt, akkor is egy SIM-ként kell kimutatni.
ModemDigitális jeleket - analóg telefonhálózatokon való átvitelhez - át- és visszaalakító hardvereszköz (MOdulátor/DEModulátor). Számítógépeket telefonvonal segítségével összekötő vagy a számítógépbe bővítő kártyaként beszerelt berendezés.
Nettó árbevételAz általános számviteltől eltérően a saját számítástechnika-alkalmazási termékek és szolgáltatások bevételeit tartalmazza, bérmunkák nélkül.
Névleges letöltési sebességA szolgáltató által az előfizető számára megadott letöltési irányú, elméleti maximum bitsebesség.
SávszélességA kommunikációs csatorna információátviteli kapacitása. Analóg áramkörök esetében általában Hertz-ben (másodpercenkénti periódusszám), míg digitális áramkörök esetében a másodpercenkénti bitszámban (bit/s) adják meg.
Számítógép-állományAz adatszolgáltatónál az év végén saját, valamint a bérelt (lízing) számítógépek száma és értéke. (A bérelt gépek esetében a díj megállapításához alapul vett beszerzési értéket tartalmazzák az adatok.)
Szerver számítógépTöbb felhasználó által egyidejűleg hozzáférhető, csoportosan telepített állomásokat közösen kiszolgáló számítógép.

Forrás: www.ksh.hu
TeleházakA Magyar Teleház Szövetség Egyesület által fenntartott nyilvános közösségi hozzáférési helyek. (További információk: http://www.telehaz.hu)
Vezeték nélküli internet-hozzáférésNagy sebességű, vezeték nélküli digitális adatátviteli rendszer, mely Internet IP technológián alapuló szolgáltatások igénybevételére ad megoldást. Az internetszolgáltatóktól 2003. évtől kérdezzük meg a vezeték nélküli internet-hozzáférésen keresztüli előfizetések számát, mely magába foglalja az összes vezeték nélküli lehetőséget (pl. VSAT, AM-Micro, WLAN, GPRS stb.).
VSATVegyes csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatás, amelynek során a szolgáltató, a felhasználó előfizetők adatait - adatátviteli csomagkapcsoló központokkal és az azokat összekötő áramkörökkel létesített hálózaton - digitális jelekből álló adatcsomagokban továbbítja.
Weboldal-hitelesítő tanúsítványOlyan igazolás, amely lehetővé teszi a weboldal hitelesítését és a weboldalt ahhoz a természetes vagy jogi személyhez kapcsolja, akinek vagy amelynek részére a tanúsítványt kiállították.

Forrás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 910/2014/EU RENDELETE a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről  ("eIDAS rendelet")

xDSL internet hozzáférésDigital Subscriber Line - hagyományos rézérpáron, szélessávú internet elérést lehetővé tevő digitális adatátviteli technológia. Az adatátviteli sávszélességet szimmetrikusan vagy aszimmetrikusan (ADSL - Assymetrical Digital Subscriber Line), előbbinél azonos, utóbbinál eltérő fel- és letöltési kapacitás (sávszélesség) mellett biztosítják.
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2024