EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

A B D E F G H I K L M N S T V W X

AM-Mikro Internet-hozzáférésInternet-szolgáltatás, amelyik letöltés irányban AM-Mikro rádiótávközlési rendszert (lásd 5. fejezet), feltöltés irányban vezetékes távbeszélő hálózatot használ.
Archiválási szolgáltatásAz elektronikus dokumentumok hosszú távú megőrzésére vonatkozó szolgáltatás, amely magában foglalja a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ("eIDAS Rendelet") 3. cikk 16. pont c) alpontja szerinti bizalmi szolgáltatást is.

Forrás:

2015. évi CCXXII. törvény - az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

Az internetszolgáltatók méret szerinti besorolásaNagyméretű: 10 000 internet-előfizetés felett, középméretű: 1 000 - 10 000 internet-előfizetés, kisméretű: 1 000 internet-előfizetés alatt.
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2024