EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

A B D E F G H I K L M N S T V W X

Informatikai beruházásSzámítástechnikai, irodatechnikai, képtechnikai, nyomdai és biztonságtechnikai eszközök beszerzése, kiegészítése, bővítése további tartozékkal, átalakítása, felújítása; a technológiai szerelés, valamint a beszerzéshez kapcsolódó költségek. A beruházás tárgyévi értéke nem tartalmazza a lízing értékét.
Informatikai eszközállományAz adott év december 31-én az adatszolgáltatónál állományban volt számítástechnikai, irodatechnikai, képtechnikai, speciális átviteltechnikai, nyomdai és biztonságtechnikai eszközök együttes száma.
Internet hosztAz Internet hálózathoz közvetlenül kapcsolódó számítógép.
Internet-előfizetésAz internetszolgáltatás nyújtására és díj ellenében történő igénybevételére vonatkozó szerződéses jogviszony. Az internet-előfizetések száma nem egyenlő a felhasználók számával, mivel egy előfizetéshez több felhasználó is tartozhat.
Internet-előfizetőAz a személy vagy szervezet, amely az igénybe vett internetszolgáltatásért díjat fizet.
Internethasználók arányaA 14 éves és annál idősebb lakosok közül az internetet használók becsült aránya.
InternetszolgáltatókAzok a vállalkozások, melyek üzleti alapon internet-hozzáférést biztosítanak előfizetők (felhasználók) számára.
ISDN-hálózati hozzáférési szolgáltatásAz ISDN-hálózat és a szolgáltatást igénybe vevő, ISDN-hálózaton keresztül történő elérésének biztosítása. Az ISDN-alapsebességű és primer sebességű szolgáltatás során a szolgáltató a forgalom céljaira 2, illetve 24, vagy 30, strukturált vagy nem strukturált 64 kbit/sec átviteli sebességű, ISDN-protokoll szerint működő átviteli csatornát, jelzéscsatornát, valamint a hálózathoz való csatlakozáshoz, szolgáltatás hozzáférési pontként, hálózatvégződő egységet biztosít.
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2024