EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

A B G M R S V W

Mobil rádiótelefon szolgáltatás

Aktív pre-paid kártyaMinden igénybevételi díjat előre fizető előfizetői csomaggal rendelkező ügyfél azonosítására szolgáló SIM kártya, amely híváskezdeményezésre vagy hívás fogadására alkalmas.
Aktívan használt pre-paid kártyákAz aktív pre-paid kártyák számából ki kell vonni azon pre-paid kártyák számát, amelyeknek a tárgyidőszakban sem kimenő, sem bejövő forgalmuk sem volt, valamint a tárgyidőszak végén a státuszuk aktív.
Átviteli csatornák a távbeszélő hálózat feléA távbeszélő hálózat (PSTN) és a mozgószolgálati kapcsolóközpontok (MSC) között kiépített jelátvitel eszközei. Lehetséges megvalósításai: földi telepítésű mikrohullámú átvitel, fényvezetőszál, koaxális kábel vagy műholdas rendszer, illetve ezek kombinációi.
BázisállomásRádióhullámok kisugárzása és vétele útján kapcsolatot biztosít a mobil végberendezés és a mozgószolgálati kapcsolóközpont között (vagy az ahhoz csatlakozó állandóhelyű vezetékes vagy vezetéknélküli összeköttetés között). A bázisállomás ezt a kapcsolatot az ellátási területén tartózkodó mobil állomások részére képes biztosítani.
GPRSCsomagkapcsolt adatátviteli mód amellyel a számítógépes adatokat csomagokra bontják, és azokat továbbítják a mobiltelefonon keresztül.
GSMGlobal System for Mobile Telecommunications, digitális mobiltelefon szabvány.
Mobil előfizetések számaAz aktív SIM kártyák száma. Aktívnak tekintendő az a SIM kártya, amelyik hívást tud fogadni (az időszak utolsó napján 24:00 órakor).
Mobil rádiótelefon-hálózatFöldfelszíni rádió-távközlőhálózaton létesített olyan távbeszélő hálózat, amely a nagy területen szabadon mozgó igénybevevők között, valamint azok és a nyilvános kapcsolt fix távbeszélő hálózatok előfizetői között hangfrekvenciás jelek átvitele útján többek között lehetővé teszi: - távbeszélő beszéd-összeköttetések felépítését és fenntartását, - legalább 2400 bit/s sebességű adatátvitelt. A hívott előfizető elérése a nemzeti, illetőleg nemzetközi számozási tervben rögzített választási eljárás útján lehetséges.
Mozgószolgálati kapcsolóközpont (MSC)Alapvető kapcsolási és irányítási funkciókat végrehajtó egység a mobil rádiótelefon hálózat és kapcsoló alrendszeren belül.
RoamingBarangolás, vándorlás: Amikor másik GSM szolgáltató hálózatát veszik igénybe telefonhívások lebonyolításához. A nemzetközi roaming lehetőségének alapja a kétoldalú roaming megállapodás (Nemzetközi Roaming Szerződés), amelyet két szolgáltató köt egymással egymás hálózatához való kölcsönös hozzáférés érdekében.
SzámhordozhatóságAz előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltatónak az a kötelezettsége, hogy előfizetője megtarthassa hívószámát, ha szolgáltatót változtat.

Forrás: A 2003. évi C. tv. 150. § alapján
Végződtetés forgalmi szolgáltatásA hívás továbbítása az összekapcsolási pontról a hívott előfizető hozzáférési pontjára.
VoIP szolgáltatásAzon mobil rádiótelefon szolgáltatóknál kezdeményezett hívások számát ill. időtartamát, jelenti amelyek esetében az előfizetők részben vagy egészben IP alapú hálózato(ka)t vesznek igénybe.
WAPA Wireless Application Protocol lehetővé teszi, hogy az Internetről grafikai megjelenítést nem igénylő adatokat továbbítsanak a mobiltelefonra.
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2019