EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

A B G M R S V W

Mobil előfizetések számaAz aktív SIM kártyák száma. Aktívnak tekintendő az a SIM kártya, amelyik hívást tud fogadni (az időszak utolsó napján 24:00 órakor).
Mobil rádiótelefon-hálózatFöldfelszíni rádió-távközlőhálózaton létesített olyan távbeszélő hálózat, amely a nagy területen szabadon mozgó igénybevevők között, valamint azok és a nyilvános kapcsolt fix távbeszélő hálózatok előfizetői között hangfrekvenciás jelek átvitele útján többek között lehetővé teszi: - távbeszélő beszéd-összeköttetések felépítését és fenntartását, - legalább 2400 bit/s sebességű adatátvitelt. A hívott előfizető elérése a nemzeti, illetőleg nemzetközi számozási tervben rögzített választási eljárás útján lehetséges.
Mozgószolgálati kapcsolóközpont (MSC)Alapvető kapcsolási és irányítási funkciókat végrehajtó egység a mobil rádiótelefon hálózat és kapcsoló alrendszeren belül.
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2019