EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

B C E H I K N O T V

Távbeszélő fővonalAz egy fogyasztói végberendezést (pl. távbeszélőkészülék, faxgép) a közcélú kapcsolt távbeszélő hálózattal (PSTN) összekötő olyan távbeszélő vonalat jelenti, amelyeknek saját csatlakozási pontja van egy távbeszélőközpontban. A legtöbb országban a fővonalak számában a nyilvános, fizető távbeszélő-állomások is szerepelnek. A nemzetközi gyakorlatban - a hazai gyakorlattól eltérően - egy ikerpár közös fővonalát egy fővonalnak tekintik.
Távközlési beruházásTávközlési szolgáltatások nyújtásához szükséges eszközök, berendezések, föld és épületingatlan tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos kiadásokat jelenti. Az összes távközlési beruházás a jelzett évben eszközölt összes folyó beruházást mutatja.
Távközlési bevételekA távközlési szolgáltatások nyújtásából szerzett bevételek. Az adatok nem szigorúan összehasonlíthatók az adatszolgáltatási fegyelem hiánya, a leányvállalatok nem távközléssel kapcsolatos elkülöníthetetlen szolgáltatásai, a közös posta és távközlés illetve az országok fogalmi és számviteli különbségei miatt.
Távközlési személyi állományÁltalában nem foglalja magában az alvállalkozói személyi állományt.
Televízió (vevők száma)A használatban lévő fekete-fehér és színes televízió készülékek becsült számát jelenti. A televízióval ellátott háztartások száma azon háztartások számát jelenti, melyekben van televízió vevőkészülék. Ez nem azonos a televízió készülékek számával, mivel a háztartásokban lehet egynél több TV is és a háztartások mellett más intézmények is rendelkezhetnek televízióval (pl. üzletek, szállodák). Azokban az országokban, ahol a televízió készülékeket be kell jelenteni, a televízióval rendelkező háztartások helyett a bejelentések számát jelenítik meg, ezáltal esetleg alulbecsülve a tényleges számot.
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2020