EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

B C E H I K N O T V

Internet hosztok számaA gazdaságban lévő azon számítógépek számát jelenti, melyek az Internet világhálóra csatlakoznak. Az Internet hoszt számítógépeket nevükben szereplő kétjegyű országkód vagy az Internet számítógépet használó szervezet jellegét tükröző háromjegyű kód szerint csoportosíthatjuk. A hosztok hozzárendelése az országokhoz az országkódon alapul, azonban ez nem szükségszerűen jelenti azt, hogy a hoszt fizikailag ténylegesen abban az országban van. Minden egyéb hoszt, melyhez nincs ország-azonosító kód hozzárendelve, az Egyesült Államokhoz tartozik, ezért az egyes országoknál a feltüntetett Internet hosztok számát csak közelítő értéknek lehet tekinteni. Az Internet hoszt számítógépre vonatkozó adatok a Network Wizards (http:www.nw.com) és a RIPE adatai.
ISDNAz ISDN előfizetők az integrált szolgáltatású digitális hálózat (ISDN) előfizetői. A megadott adatok magukba foglalják mind az alap, mind a primer sebességű előfizetőket. A B-csatorna egyenértéket az ISDN kapcsolatok egyenértékű hangcsatornákra (64 kbps sebességű csatorna) való konverziójával kapjuk. Az alap sebességű előfizetők számát kettővel, a primer sebességű előfizetők számát pedig 23-mal vagy 30-cal kell beszorozni az alkalmazott szabványtól függően.
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2020