EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

A B D H K M N T V Z

MikrohullámAz 1 GHz (109 Hz) feletti frekvenciájú elektromágneses hullám, mely a szabad térben megközelítően egyenes vonalban terjed. A sugárzás antennával jól irányítható, aminek következtében a kisugárzott teljesítmény jelentős része a vevőállomás felé összpontosítható. A magas vivőfrekvencia következtében szélessávú átvitelre kiválóan alkalmas. Az egyenes vonalú hullámterjedés miatt földfelszíni összeköttetéseknél nagyobb távolságok áthidalására átjátszóállomások szükségesek, műholdas összeköttetéseknél a műhold tölti be az átjátszóállomás szerepét.
Minőségi kategóriákA megfelelőség értékelés alapján 1999-2001 között alkalmazott rendszeres besorolás, amely a műszaki állapot függvénye. Az A kategória fokozatai (két paraméteres, alapkategóriás mérés alapján): - A3 - közepes, A4 - gyenge, A5 - nem megfelelő A B kategória fokozatai (több paraméteres, középkategóriás mérés alapján): - B1 - kiemelkedő, B2 - jó, B3 - közepes, B4 - gyenge, B5 - nem megfelelő
MűsorRádió, illetve televízió műsorszámok megszerkesztett és nyilvánosan közzétett sorozata.
MűsorcsomagA műsorelosztásnál azonos feltételekkel elérhetővé tett műsorok csoportja. A kábel-televíziós szolgáltatásértékesítés egysége, amelyért a szolgáltató díjat számít fel.
Műsorcsomagok számaA különböző műsorelosztó hálózatokban elérhető műsorcsomagok összegzett száma.
MűsorelosztásA műsorszolgáltató által előállított jelek egyidejű, változatlan továbbítása vezetékes (kábeles) hálózaton vagy nem műsorszóró rádiótávközlő rendszeren a műsorszolgáltató telephelyétől, illetőleg a műsorszétosztó hálózat végpontjától elkülönült szervezet közbeiktatásával az arra jogosult felhasználó vevőkészülékéhez, a tíznél kevesebb vevőkészülék csatlakoztatására alkalmas hálózat segítségével történő jeltovábbítás kivételével. Nem minősül műsorelosztásnak a telekhatáron belüli vezetékrendszeren végzett tevékenység.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
Műsorok számaBármely programcsomagban legalább egyszer előforduló műsorok száma.
MűsorszétosztásA műsorszolgáltató által előállított jelek vezetékes (kábeles) hálózaton, továbbá földfelszíni vagy műholdas nem műsorszóró rádiótávközlő hálózaton tartalmában változatlanul történő egyidejű eljuttatása rádió és televízió műsorszóró adókhoz, illetőleg műsorelosztó hálózatokhoz.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2021