EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

A B D H K M N T V Z

Kábeltelevízió hálózat1. Bármely olyan vezetékes infrastruktúra, amelyet elsősorban rádió és televízió műsorok nyilvános célú elosztására hoztak létre.
2. A kábeltelevízió hálózat a tagállamok által elfogadott olyan vezetékes infrastruktúrát jelent, amely alkalmas rádió és televízió műsorjelek elosztására minden előfizető számára.

Forrás: 1. Saját, 2002/77/EC alapján 2. Saját, Draft Consolidated Competition Directive; (90/388/EEC) AS AMENDED alapján
Kisközösségi antenna rendszerNéhány előfizetőt ellátó, gerinchálózattal nem rendelkező, csak jelszétosztást végző hálózat, amely (visszirányú jelátvitelre, számítógépes vagy saját videojel átvitelre nem képes).
Kisközösségi médiaszolgáltatásSztereó vétel esetén legfeljebb az adóállomástól számított egy kilométer sugarú körnek megfelelő földrajzi területre kiterjedő vételkörzetben működő helyi lineáris rádiós közösségi médiaszolgáltatás.
KMJR (Közösségi kábeles műsor- és jeltovábbító rendszer)Nagyszámú, belföldi országos és regionális, valamint külföldi tv- és rádió-műsorcsatorna átvitelén kívül helyi stúdiókban készült műsorokat, vagy külön bérelhető műsorcsatornákat, egyéb információkat szolgáltató csatornákat átvivő, valamint egyéb feladatokat is ellátó (például számítógépes hálózathoz csatlakozás; lokális vagy világháló (Internet); OMNIBUSZ - rendszer nyújtása, távfűtés-szabályozás; belső elektromos levelezés; bérelt vonali szolgáltatások; riasztó rendszerek átvitele), is ellátó ún. interaktív rendszer.
Közszolgálati médiaszolgáltatóKizárólag - a közszolgálati médiaszolgáltatás céljainak megvalósítására – az Mttv. 84. § (1) bekezdésében nevesített médiaszolgáltató, valamint a 84. § (1) bekezdésben nevesített közszolgálati médiaszolgáltató által létrehozott médiaszolgáltató, illetve a 84. § (1) bekezdésben nevesített közszolgálati médiaszolgáltató befolyásoló részesedése alatt álló gazdálkodó szervezet által létrehozott médiaszolgáltató.
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2021