EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

Á B D F H K M N P R T U

Műsorszórás

Átjátszó adóOlyan kiegészítő adó, amely elsősorban a főadó által besugárzott területen belül úgynevezett árnyékos - tereptakarásban lévő - helyek vételjavítására szolgál. Modulációt a főadótól (anyaadótól) közvetlen vétel útján kapja, a jelet felerősítve egy másik csatornán sugározza ki.
Bináris (kettes számrendszerbeli)Számozási rendszer, amely a „0” és „1” számjegyeket alkalmazza.
Blokk frekvenciasáv-tartományA DAB szolgáltatás egy blokkja számára rendelkezésre álló frekvenciatartomány (1,536 MHz).
Digitális műsorszórásOlyan televíziós vagy hang műsorszórási technika, amelynek során a jeleket nem analóg, hanem bináris formátumban sugározzák. Ezáltal több információ mehet át ugyanazon sávszélességben, és így pl. egy TV csatornán több műsor kisugározható, illetve magasabb képfelbontás vagy interaktív szolgáltatások válnak lehetővé.
DVB-H - Kézikészülékhez kapcsolódó digitális műsorszórásKézikészülékhez kifejlesztett, mobil vételre tervezett földfelszíni digitális műsorszó rendszer, melynek műszaki leírását az MSZ EN 302304 szabvány tartalmazza
DVB-T - Földfelszíni digitális televízió műsorszórásFöldfelszíni digitális televízió-műsorszóró rendszer, melynél a kép és hang tömörítésére az MPEG tömörítési algoritmust használják,műszaki leírását az MSZ EN 300744 szabvány tartalmazza
Fix vételFix vételnél tetőszinten rögzített vevőantenna kerül alkalmazásra. A számításoknál 10m vevőantenna magasság kerül figyelembevételre.
FőadóOrszágos médiaszolgáltatás olyan adóállomása, mely a műsorjelet állandóhelyű (vezetékes vagy vezetéknélküli) távközlési állomás közbeiktatásával kapja, vagy körzeti médiaszolgáltatás adóállomása.
Helyi adóOlyan helyi médiaszolgáltatást végző adó, melynek vétel-körzetében éves átlagban legfeljebb százezer vagy egy városon belül legfeljebb ötszázezer lakos él.
Hordozható vétel, beltériOlyan vételt jelent, ahol hordozható vevőberendezést használnak hozzá csatlakozó vagy beépített antennával az épületen belüli környezetben a földfelszín felett legalább 1,5 m magasságban az épület földszintjén, vagy ablaknál az egyik külső épületfalnál.
Hordozható vétel, kültériOlyan vételt jelent, ahol hordozható vevőberendezést használnak hozzá csatlakozó vagy beépített antennával az épületen kívüli környezetben a földfelszín felett legalább 1,5 m magasságban.
Kereskedelmi műsorA közszolgálati műsorokéhoz képest kevesebb olyan műsorszámot tartalmaz, mely közszolgálati értékrendbe sorolható, és melynél a reklámsugárzás tartalmi és időbeli korlátaira vonatkozóan az 2010. évi CLXXXV. törvény (ún. Médiatörvény) általános előírásai a mérvadók.
KHKözéphullám. Frekvencia tartománya 300-3000 kHz.
Kisközösségi rádióOlyan rádió, amely kis település, kis lakóközösség, speciális hallgatói kör ellátását célozza meg. Az adóállomás vételkörzetének sugara maximum 1 km-re terjed ki.
Körzeti adóOlyan körzeti médiaszolgáltatást végző adó, amelynek vételkörzete meghaladja a helyi adóét, de vételkörzetében az ország lakosságának kevesebb, mint fele él.
Közműsor-szolgáltatóOlyan műsorszolgáltató, amely az ORTT által elfogadott saját műsorszolgáltatási szabályzat alapján műsorában többségében közszolgálati műsorszámokat sugároz.
Közszolgálati műsorAz a műsor, melyben a közszolgálati műsorszámok meghatározó szerepet játszanak és amely a médiaszolgáltató vételkörzetében élő hallgatókat, illetve nézőket rendszeresen tájékoztatja közérdeklődésre számot tartó kérdésekről.
Maximális effektív kisugározott teljesítményAz antennára juttatott teljesítmény és a félhullámú dipolra vonatkoztatott antennanyereség szorzata az effektív kisugárzott teljesítmény, ami általában irányfüggő. Statisztikai adatként minden esetben a legnagyobb értékét veszik figyelembe.
MPEG-1,-2, és -4Digitális jelfeldolgozási és -tömörítési szabványok mozgókép és hang tárolásához, továbbításához.
Műsorvételi lehetőség, lakossági ellátottságEgy adott rádió vagy televízió műsor zavartalan vételének lehetőségével rendelkező területen élő népesség számának százalékos aránya az ország lakosságához viszonyítva. Az ellátott terület határa nemzetközileg elfogadott számítási módszer alapján kerül meghatározásra. (A számítás statisztikai jellegű, a számított határ közelében egy konkrét vételi hely ellátottsága méréssel állapítható meg.)
Nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatóOlyan műsorszolgáltató, amely nemzeti és etnikai vagy más kisebbségi, kulturális cél vagy hátrányos helyzetű csoport szolgálatát vállalja, vagy a lakóhelyi közösség közéleti fórumaként kíván szolgálni, ha a műsorszolgáltatásból származó - elkülönítetten nyilvántartott - pénzügyi eredményét kizárólag a műsorszolgáltatás folytatására, fejlesztésére használja fel.
PAD (programhoz kapcsolt adatok)Azok az információk, amelyek az éppen aktuális programhoz, rádióadáshoz kapcsolódnak és tájékoztatják a hallgatót az aktuális jellemzőkről.
RHRövidhullám. Frekvencia tartománya 3 - 30 MHz.
T-DAB - Földfelszíni digitális rádió műsorszórásFöldfelszíni digitális rádió-műsorszóró rendszer, mely az MPEG hangkódolási algoritmust használja, műszaki leírását az ETSI-EN 300401 szabvány tartalmazza.
T-DAB blokkEgy 7 MHz-es frekvenciasávon belül 4 db T-DAB blokk helyezhető el, melyeket egy számmal és A, B, C, D betűkkel jelölnek.
T-DMB - Föfdfelszíni digitális multimédia műsorszórásKülönböző médiatartalom (mozgó- és állóképek, hang, szöveg, adatok) továbbítására alkalmas mobil vételre tervezett földfelszíni digitális műsorszóró rendszer, melynek műszaki leírását az ETSI TS 102428 szabvány tartalmazza
Tápláló adó (Anyaadó)Televízió átjátszó adó számára vételi jelet biztosító adó.
URH Ultrarövidhullám. Frekvencia tartománya 30 - 300 MHz.
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2022