EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

A B D E F G H I K M N R S T U X

Rádió-zavarvizsgálatRendszerint bejelentésre végzett rádió-mérőszolgálati tevékenység. Külső eredetű műsorvételi, vagy egyéb rádió-távközlési zavarok elhárítása, vagy összeférhetőségi (EMC) problémák megoldása érdekében helyszíni ellenőrző méréseket végző tevékenység azokon a rádió berendezéseken és nagyfrekvenciás jelet keltő készülékeken, melyek potenciálisan zavarforrásként szerepelhetnek.
RádióállomásEgy vagy több adó- vagy vevőberendezés vagy adó- és vevőberendezés-csoport a tartozékokkal együtt, valamely rádiótávközlési szolgálatnak vagy a rádiócsillagászati szolgálatnak egy adott helyen történő megvalósítása céljából.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
RádióberendezésOlyan termék vagy egy termék olyan alkotórésze, amely földfelszíni rádiótávközlés vagy űrtávközlés céljára felosztott rádiófrekvenciás spektrum felhasználásával képes rádióhullámok adása, vétele vagy adása és vétele útján távközlésre.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 91.
RádióellenőrzésA frekvenciahasználat paramétereinek megállapítására szolgáló rádió-mérőszolgálati eljárás. A hírközlési hatóság működő rádióállomások műszaki jellemzőit a telepítési helyszínen méri meg az engedélynek való megfelelés ellenőrzése végett.
RádióengedélyA hatóság által kiadott határozat, amely rögzíti a rádió-távközlési szolgálat megvalósításához szükséges rádióállomás és telephely legfontosabb műszaki adatait, a forgalmazás feltételeit, az engedélyes adatait és az engedélyezett szolgáltatásra vonatkozó egyes feltételeket. Jogosít a rádióállomás üzemeltetésére.
RádiófelderítésA nem megfelelő vagy engedélynélküli rádióadások behatárolására szolgáló rádió-mérőszolgálati eljárás. Állandó helyre és mozgó gépjárműre telepített vagy kézben tartott iránymérő antennák segítségével a rádióállomások telepítési helyének megállapítása.
Rádiózavarral kapcsolatos panaszA rádió és televízió műsorszóró szolgáltatás minőségét befolyásoló, a szolgáltatást igénybevevőnél jelentkező vételi minőség-romlás bejelentése és kivizsgálása.
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2021