EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

A B D E F G H I K M N R S T U X

Maximális effektív kisugározott teljesítményAz antennára juttatott teljesítmény és a félhullámú dipolra vonatkoztatott antennanyereség szorzata az effektív kisugárzott teljesítmény, ami általában irányfüggő. Statisztikai adatként minden esetben a legnagyobb értékét veszik figyelembe.
Megfelelőségi nyilatkozatA gyártó írásbeli nyilatkozata, amelyben saját felelősségére kijelenti, hogy a készülék a külön jogszabályban előírt alapvető követelményeknek, valamint a műszaki konstrukciós dokumentációjának megfelel.

Forrás: 5/2004.(IV.13.) IHM rendelet
Megfelelőségi tanusítványTanusító szerv által kiállított dokumentum annak az igazolására, hogy a készülék a külön jogszabályban előírt alapvető követelményeknek, valamint a műszaki konstrukciós dokumentációjának megfelel.

Forrás: 5/2004.(IV.13.) IHM rendelet
MikrohullámAz 1 GHz (109 Hz) feletti frekvenciájú elektromágneses hullám, mely a szabad térben megközelítően egyenes vonalban terjed. A sugárzás antennával jól irányítható, aminek következtében a kisugárzott teljesítmény jelentős része a vevőállomás felé összpontosítható. A magas vivőfrekvencia következtében szélessávú átvitelre kiválóan alkalmas. Az egyenes vonalú hullámterjedés miatt földfelszíni összeköttetéseknél nagyobb távolságok áthidalására átjátszóállomások szükségesek, műholdas összeköttetéseknél a műhold tölti be az átjátszóállomás szerepét.
Mobil rádiótelefon hálózatOlyan földfelszíni rádiótávközlő hálózat, amely a nagy területen mozgó igénybevevők között lehetővé teszi a kétirányú telefon összeköttetésének felépítését.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 71.
ModemDigitális jeleket - analóg telefonhálózatokon való átvitelhez - át- és visszaalakító hardvereszköz (MOdulátor/DEModulátor). Számítógépeket telefonvonal segítségével összekötő vagy a számítógépbe bővítő kártyaként beszerelt berendezés.
MPEG-1,-2, és -4Digitális jelfeldolgozási és -tömörítési szabványok mozgókép és hang tárolásához, továbbításához.
Multiplex szolgáltatásOlyan elektronikus hírközlési szolgáltatás , amely során több rádió-, illetőleg televízió-műsorjelből, valamint egyéb adatjelekből egyetlen szabványos digitális jelfolyamot állítanak elő a műsorterjesztőhöz való továbbítás céljából.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
Műsorvételi lehetőség, lakossági ellátottságEgy adott rádió vagy televízió műsor zavartalan vételének lehetőségével rendelkező területen élő népesség számának százalékos aránya az ország lakosságához viszonyítva. Az ellátott terület határa nemzetközileg elfogadott számítási módszer alapján kerül meghatározásra. (A számítás statisztikai jellegű, a számított határ közelében egy konkrét vételi hely ellátottsága méréssel állapítható meg.)
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2021