EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

A B D E F G H I K M N R S T U X

KábelmodemAz előfizetőnél telepített, kábeltelevíziós rendszeren történő adatátvitelre szolgáló modulátor-demodulátor.

Forrás: DOCSIS szabvány.
Kábeltelevízió hálózat1. Bármely olyan vezetékes infrastruktúra, amelyet elsősorban rádió és televízió műsorok nyilvános célú elosztására hoztak létre.
2. A kábeltelevízió hálózat a tagállamok által elfogadott olyan vezetékes infrastruktúrát jelent, amely alkalmas rádió és televízió műsorjelek elosztására minden előfizető számára.

Forrás: 1. Saját, 2002/77/EC alapján 2. Saját, Draft Consolidated Competition Directive; (90/388/EEC) AS AMENDED alapján
Káros zavarásOlyan zavarás, amely veszélyezteti a rádiónavigációs szolgálat vagy más biztonsági szolgálat működését, vagy amely más módon komolyan károsítja akadályozza vagy ismételten megszakítja az alkalmazandó európai úniós vagy nemzeti jogszabály szerint működő rádiótávközlési szolgáltatást.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 62.
KészülékA rádióberendezés és az elektronikus hírközlő végberendezés.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 63.
Kézi műszerKezelőszemélyzet folyamatos közreműködését igénylő mérőműszer.

Forrás: NMHH "VE 50942" jelű vizsgálati eljárása
Kijelölt tanusító szervMegfelelőségi tanusítvány kiadására külön jogszabály alapján kijelölt szervezet, amelynek bejelentése az Európai Bizottsághoz megtörtént.

Forrás: 5/2004.(IV.13.) IHM rendelet
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2021