EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

A B D E F G H I K M N R S T U X

Hálózati hozzáférési pontA hálózatnak más hálózat fizikai csatlakoztatására kijelölt olyan pontja, melyen keresztül a hozzáférési szolgáltatás megvalósul.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
Hálózati interfészAz elektronikus hírközlő hálózat azon csatlakoztatási felülete - annak fizikai és logikai jellemzőivel együtt -, amely más elektronikus hírközlő hálózathoz való hozzáférésre vagy hálózattal való összekapcsolásra szolgál.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
Harmonizált frekvencia vagy frekvenciasávAz EU hivatalos lapjában közzé tett frekvencia vagy frekvenciasáv, amelyet az Európai Unió tagállamaiban azonos rádióalkalmazás részére osztottak fel azonos frekvencia felhasználási feltételekkel.
Harmonizált szabványOlyan szabvány, amelyet az európai követelmények egységesítése céljából elismert európai szabványosítási szervezet hagyott jóvá, és amelynek hivatkozási számát az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétették, azonban használata nem kötelező.

Forrás: 5/2004.(IV.13.) IHM rendelet 2. § (1) b)
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2021