EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

A B D E F G H I K M N R S T U X

Egészségügyi határértékA vizsgálati frekvenciatartományhoz tartozó vonatkoztatási határérték "A 0-300 GHz frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről" szóló 63/2004. (VII. 26.) számú ESzCsM rendeletben foglaltak szerint.

Forrás: 63/2004. (VII. 26.) számú ESzCsM rendelet
Együttműködési képességHírközlő hálózatok és hírközlési szolgáltatások képessége az összehangolt működésre, amelyet elsősorban a harmonizált interfészek biztosítanak.

Forrás: Saját
Elektromágneses expozícióAz emberi test elektromágneses sugárzásnak való kitétele és annak lehetséges hatásai. A hatások besorolhatóak hőmérsékleti hatások (a testszövetek melegítése) és nem hőmérsékleti hatásokra (bármilyen egyéb lehetséges hatás).

Forrás: Saját COM(94)145 alapján
Elektromágneses összeférhetőség (EMC)Egy berendezés, részegység vagy rendszer azon képessége, hogy kielégítően működjék saját elektromágneses környezetében, anélkül, hogy a környezetében bármi számára elfogadhatatlan mértékű elektromágneses zavart keltene.

Forrás: Saját COM(94)145 alapján
Elektromágneses zavarElektromágneses zavar bármilyen elektromágneses jelenség, amelyik egy berendezés részegységének vagy rendszerének teljesítőképességét csökkentené. Elektromágneses zavar lehet elektromágneses zaj, nemkívánt jel, vagy változás magában a terjedés közegében.

Forrás: Saját Directive 89/336/EEC alapján
Elektroszmog (EMF) mérésHelyszíni (in-situ) nagyfrekvenciás elektromágneses (EM) tér nagyságának meghatározása abból a célból, hogy a mért EM tér értéke mekkora a jogszabályokban, illetve ajánlásokban előírt emberi expozícióra vonatkozó határértékekhez képest.
Forrás: NMHH "VE 50942" jelű vizsgálati eljárása
Előfizetői hozzáférési pontAzon hálózati végpont, amelyen keresztül az előfizető egy elektronikus hírközlő végberendezés fizikai és logikai csatlakoztatása révén hálózati funkciókat és a hálózaton nyújtott szolgáltatásokat vehet igénybe.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 23.
Előfizetői interfészAz elektronikus hírközlő hálózat azon csatlakoztatási felülete - annak fizikai és logikai jellemzőivel együtt -, amelyen keresztül a szolgáltató a felhasználónak előfizetői hozzáférést nyújt az elektronikus hírközlő hálózathoz.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2021