EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

A B D E F G H I K M N R S T U X

AdóállomásAdóberendezéssel és antennával felszerelt, modulált rádiófrekvenciás jeleket sugárzó állomás.
ADSLAz xDSL technológián keresztül megvalósuló szélessávú Internet hozzáférési lehetőség. A kábeltelevíziós hálózat, illetve a távbeszélő hálózat meghatározott fejlesztésével biztosított Internet szolgáltatás, Magyarországon ismert és elterjedt formája az ADSL szolgáltatás.
ANFT (Azonosítók Nemzeti Felosztási Terve)Az azonosítók összességének az egyes tevékenységek és szolgáltatások közötti felosztását, az azonosítók típusát, felépítését és terjedelmét tartalmazó dokumentum.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 4. § (1) g)
Átjátszó adóOlyan kiegészítő adó, amely elsősorban a főadó által besugárzott területen belül úgynevezett árnyékos - tereptakarásban lévő - helyek vételjavítására szolgál. Modulációt a főadótól (anyaadótól) közvetlen vétel útján kapja, a jelet felerősítve egy másik csatornán sugározza ki.
AzonosítóAz elektronikus hírközlő hálózat működéséhez, az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásához, illetőleg az elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások együttműködéséhez szükséges, az információ, illetőleg a jelzés célba juttatására szolgáló, annak címzettjét egyértelműen meghatározó betűkből, számokból, illetve jelekből álló karaktersorozat.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2021