EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

A E K M N

Mozgókép statisztikák

Art minősítésű filmalkotásA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a művészi értékű vagy kulturális jelentőségük miatt támogatásra érdemes filmalkotásoknak, terjesztésük elősegítése céljából a filmalkotás előállítójának vagy terjesztőjének kérelmére hatósági határozatban "art" minősítést adhat.
Art mozi, art moziteremA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság bármely mozinak, amelynek üzemeltetője a külön jogszabályban meghatározott feltételek betartását vállalja, az üzemeltető kérelmére hatósági határozatával "art" minősítést ad. "Art" minősítés, több termes mozi esetén a mozi valamely termének is adható, amennyiben a moziüzemeltető az "art" mozikra vonatkozó feltételek betartását az adott terem tekintetében vállalja.
Egyéb filmalkotásOlyan filmalkotás, amelyben a magyar részvétel a 2004. évi II. tv. (Mktv.) 1. melléklet szerinti táblázat alapján nem éri el a 15 pontot.
Egyéb magyar részvételű filmalkotásOlyan filmalkotás, amelyben a magyar részvétel a 2004. évi II. tv. (Mktv.) 1. melléklet szerinti táblázat alapján legalább 15 pontot ér el.
Koprodukciós filmalkotásOlyan magyar filmelőállítók által közösen készített filmalkotás, amelyben a filmelőállítók filmalkotásra vonatkozó jogait és kötelezettségeit koprodukciós szerződés rögzíti.
Közvetett állami támogatásMozgóképszakmai célok megvalósítását szolgáló támogatás, amely után a támogató jogszabályban megállapított adókedvezményeket vehet igénybe.
Közvetlen állami támogatásMozgóképszakmai célokra nyújtott pénzügyi juttatás.
Magyar filmalkotásOlyan filmalkotás, amelyben a magyar részvétel a 2004. évi II. tv. (Mktv.) 1. melléklet szerinti táblázat alapján legalább 75 pontot ér el.
Magyar részvételű filmalkotásOlyan filmalkotás, amelyben a magyar részvétel a 2004. évi II. tv. (Mktv.) 1. melléklet szerinti táblázat alapján legalább 30 pontot ér el.
Mozgóképszakmai szervezetek és természetes személyekA mozgóképkultúra, illetve a mozgóképipar körébe tartozó tevékenységet ellátó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, illetve természetes személyek.
Nemzetközi koprodukciós filmalkotásKülönböző államokban székhellyel rendelkező filmelőállítók által készített filmalkotás, amelyet két- vagy többoldalú nemzetközi egyezmény vagy az érintett államok jogszabályai ilyennek minősítenek.
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2024