EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

A B D E F H I K N S T Ü V

Nemzetközi hívásBelföldről kezdeményezett, a nemzetközi szolgáltató nemzetközi központján keresztül külföldre irányuló beszélgetés. Az adat csak a helyhez kötött távbeszélő-szolgáltatást nyújtó szolgáltatóknál kezdeményezett hívásokat tartalmazza.
Nemzetközi távhívó forgalomValamely külföldi szolgáltatás-hozzáférési pont és a Magyar Köztársaság területén levő szolgáltatás-hozzáférési pont között lebonyolított távbeszélő-forgalom.
Nyilvános telefon állomásA nagyközönség rendelkezésére álló távbeszélő végberendezés, amelynek használatára vonatkozóan a fizetőeszköz lehet pénzérme, hitelkártya, illetve előrefizetett kártya, beleértve a hívókódokkal használatos kártyákat.
Nyilvánosan elérhető telefon szolgáltatásOlyan, bárki számára rendelkezésre álló elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely belföldi vagy nemzetközi számozási terven alapuló hívásirányítással lehetővé teszi belföldi és nemzetközi hívások kezdeményezését és fogadását, valamint minden esetben a segélyhívó szolgáltatások és - a körülményektől függően - egyéb szolgáltatások (többek között kezelői szolgáltatások, tudakozó, előfizető névjegyzék , és nyilvános telefonállomás, emeltdíjas szolgáltatások, a fogyatékkal élő előfizetők részére nyújtott szolgáltatások, illetve földrajzi elhelyezkedéstől független szolgáltatások) elérését.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 86.
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2021