EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

A B D E F H I K N S T Ü V

Igények arányaA szolgáltatónál nyilvántartott egyéni és közületi igénylők számának a bekapcsolt állomások számához viszonyított aránya.
Igénylők számaA szolgáltató által visszaigazolt előfizetői igények száma.
IkervonalAz előfizetői központba más előfizetővel közös fizikai vonallal bekapcsolt szolgáltatás-hozzáférési pont. Az azonos jogokkal rendelkező ikertársak saját kapcsolási számmal rendelkeznek, de egyidejűleg nem telefonálhatnak és így egymást sem hívhatják.
Internet szolgáltatás telefonhálózaton keresztül történő eléréseSzolgáltatás, amellyel a felhasználó a telefonhálózat végpontján csatlakoztatott végberendezésével a telefonhálózaton át csatlakozhat az Internethez abból a célból, hogy az Internet szolgáltatótól adatátviteli szolgáltatást vegyen igénybe.
ISDN vonalak számaAz előfizetői központba bekapcsolt ISDN szolgáltatás hozzáférési pont (ISDN állomás) fővonalszámegyenértékét jelenti. Egy ISDN alaphozzáférést két, egy ISDN primer hozzáférést harminc 64kbps sebességű (un. B-)csatornával veszi figyelembe.
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2021