EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

A B D E F H I K N S T Ü V

Helyhez kötött telefonhálózat>Helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő nyilvános telefonhálózat.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
Helyhez kötött telefonszolgáltatásHelyhez kötött előfizetői végponton keresztül igénybe vehető nyilvános telefonszolgáltatás mobil rádiótelefon szolgáltatásnak nem minősülő nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
Helyi hálózatokA helyi hálózat egy közigazgatási egység (település) hálózata. A helyi központ(ok), kihelyezett fokozat(ok) és - a primer központtal való összeköttetést alkotó áramkörök kivételével - az ezekhez kapcsolt áramkörök és berendezések összessége. A helyi hálózatok határai nem lépik át az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló 164/2005. (VIII. 16.) kormányrendeletben meghatározott primer körzetek határait. A közigazgatási egységen a Magyar Köztársaság Alkotmányának 41. § (1) bekezdése alapján a községeket, a városokat és a fővárost kell érteni.
Helyi hívásAz azonos helyi hálózat előfizetői közötti forgalom, beleértve az Internet elérési szolgáltatás igénybevétele érdekében kezdeményezett hívásokat is.
Helyi hurok átengedése1. A helyi hurok teljes átengedése és a helyi hurok részleges átengedése, amely nem vonja maga után a helyi hurok tulajdonjogának megváltozását.
2. A kötelezett szolgáltató tulajdonában lévő helyi hurokhoz vagy helyi alhurokhoz való hozzáférés biztosítása valamely jogosult számára. A helyi hurok teljes átengedése a helyi hurok vagy helyi alhurok teljes frekvenciasávja használatának átengedését, míg a helyi hurok részleges átengedése a kötelezett által igénybe vett frekvenciasávon felüli frekvenciasáv átengedését jelenti.

Forrás: 1. 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 46.
2. 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet egyes távközlő hálózati szerződésekről és azok megkötéséről
Helyközi hívásKörzetszám nélkül hívható, egy primer körzeten belüli különböző helyi hálózatok távbeszélő-állomásai egymás között lebonyolított forgalma.
Hívások számaDigitális központokba kapcsolt előfizetőknél mért, elektromechanikus központoknál impulzusszám alapján számított adat.
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2021