EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

A E H K O P R T

Médiafigyelés

ATS (perc)Average Time Spent (ATS) (átlagosan eltöltött idő) egy hallgató a műsornak átlagosan hány százalékát hallgatta meg, percben kifejezve.

Forrás:

Nielsen Közönségmérés

ATV (perc)
Tévénézési idő (Average Time Viewing –ATV, perc): az egy főre jutó nézett idő, azaz a teljes célcsoport tagjai átlagosan hány percig nézték az eseményt. Ezzel a mutatóval mérjük elsősorban a napi televíziónézés alakulását. Pl: a teljes népességre vonatkozó ATV összege 260 perc azt jelenti, hogy egy fő átlagosan 4 óra 20 percet tölt naponta a képernyő előtt.


Forrás: Nielsen Közönségmérés
ESOMAR változóA European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR) minden európai országban használható társadalmi-gazdasági-demográfiai osztályozási rendszere, a változó tartalma: A), magasan képzett top menedzserek és értelmiségiek, felső és középvezetők viszonylag sok beosztottal, magasan képzett önálló értelmiségiek BC1), kevésbé képzett menedzserek, vagy menedzserek kevesebb beosztottal, magasan képzett alsó és középszintű vezetők, vagy magasan képzett beosztott értelmiségiek és munkafelügyelők, „túlképzett” szakmunkások, kisvállalkozások tulajdonosai C2), jobban képzett fizikai szakmunkások és nem fizikai alkalmazottak, jobban képzett munkafelügyelők, mérsékelten jól képzett nem fizikai dolgozók és kisvállalkozások tulajdonosai D), szakmunkások és szakképzetlen munkások és alacsonyan képzett nem fizikai munkások, „menedzserek”, kisvállalkozások tulajdonosai E ), kevéssé képzett „betanított” munkások, alacsonyan képzett nem irodai nem fizikaiak, vagy munkafelügyelők, szakképzetlen fizikai munkások, kisvállalkozás tulajdonosok, mezőgazdasági termelők.

Forrás: Nielsen Közönségmérés
Három földi frekvenciás médiaszolgáltatóHárom földi frekvenciás csatorna: M1, RTL Klub, TV2.

Forrás: NMHH
Körzeti médiaszolgáltatás

Az a médiaszolgáltatás, amelynek vételkörzete meghaladja a helyi médiaszolgáltatás vételkörzetét, de vételkörzetében az ország lakosságának kevesebb, mint a fele él.Forrás: 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) V. rész Értelmező rendelkezések 203.§1.25.
Közönségarány (Share, SHR%)
Televízió: A nézett idő csatornák (ill. egyéb tévéhasználat) közötti megoszlása, azaz az esemény ideje alatt az összes TV-nézéssel töltött időnek mekkora részét fordították a nézők a vizsgált esemény nézésére. Pl.: SHR=35% jelentése: a műsor ideje alatt televíziót nézők 35%-a a vizsgált programot nézte. A share magas értéke a műsorra nézve kedvező (értéke max. 100%: ez azt jelenti, hogy minden tévénéző ezt a programot nézte).

Rádió: a műsor az elhangzás ideje alatt a célcsoport teljes rádióhallgatásának mekkora hányadát "szerezte meg" (%). Itt időt osztunk idővel, a műsorra fordított összes hallgatást osztjuk az összes (más adókat is) hallgatás idejével.


Forrás: Nielsen Közönségmérés
Országos médiaszolgáltatásAz a médiaszolgáltatás, amelynek vételkörzetében a Magyar Köztársaság lakosságának legalább ötven százaléka él.

Forrás: 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) V. rész Értelmező rendelkezések 203.§1.52.
Politikusok beszédidejeA politikusok nyilatkozataira szánt műsoridő, másképpen az az időtartam, amit a műsorkészítők a politikai szereplők szinkronjaira szántak.

Az NMHH Műsorfigyelő- és elemző Főosztálya figyelemmel kíséri a rádiók, televíziók politikai hír- és magazinműsorait. A kvantitatív vizsgálat alapkoncepciója szerint a politikusok médiaszerepléseinek statisztikái (az említések, interjúk száma, a megnyilatkozások műsorideje, a bemutatásuk, mondanivalójuk témája stb.) lényeges információkat közölnek az elemzett programok műsorszerkesztési praxisáról.Forrás: NMHH
Politikusok összes szerepléseÖsszes szereplés: amikor egy politikai csoportosulásnak vagy képviselőjének idézik gondolatait, illetve élőszóban nyilatkozik.

Az NMHH Műsorfigyelő- és elemző Főosztálya figyelemmel kíséri a rádiók, televíziók politikai hír- és magazinműsorait. A kvantitatív vizsgálat alapkoncepciója szerint a politikusok médiaszerepléseinek statisztikái (az említések, interjúk száma, a megnyilatkozások műsorideje, a bemutatásuk, mondanivalójuk témája stb.) lényeges információkat közölnek az elemzett programok műsorszerkesztési praxisáról.

Forrás: NMHH
RCH % vagy absReach, Elért közönség. A vizsgált eseményt legalább egy percig nézők száma (RCH) vagy célcsoporton belüli aránya (RCH%). Ez a mutató azt mutatja, hogy a célcsoport mekkora részét érte el az esemény legalább egy percig.

Forrás:

Nielsen Közönségmérés

RCHN (ezer fő)REACH N (RCH): A műsor által elért közönség nagysága negyedórás bontásban ezer főben, a vizsgált célcsoporthoz viszonyítva (rádióhallgató népesség).

Forrás:

Ipsos Média-,Reklám-, Piac- és Véleménykutató Zrt.

Teljes Népesség (Nielsen Közönségmérés)Televízióval rendelkező háztartásban lakó 4 év feletti személy.

Forrás: Nielsen Közönségmérés
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2024