EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

B F G K M

Költségek - anyagköltségA tárgyidőszakban felhasznált vásárolt anyagok beszerzési értéke, ide értve az anyagok értékvesztésének összegét is. Itt kerül kimutatásra a használatbavételkor azoknak az anyagi eszközöknek (pl. szerszám, felszerelés, munka és védőruha) a beszerzési értéke is, amelyek a vállalkozás tevékenységét egy évnél rövidebb ideig szolgálják.
Költségek - bérköltségA tárgyidőszakban az állományba tartozó és az állományba nem tartozó munkavállalót, tagot megillető, az érvényes jogszabályok szerint bérként vagy munkadíjként elszámolt járandóság.
Költségek - egyéb költségekA nem anyagjellegű szolgáltatások ellenértéke, a pénzintézetek által nyújtott szolgáltatásokért fizetett bankköltség (a kamat kivételével), a hatóságok részére fizetendő hatósági díjak és a tárgyi eszközök beszerzési költségei közé nem tartozó biztosítási díjak.
Költségek - értékcsökkenési leírásAz immateriális javak és a tárgyi eszközök tárgyévben költségként elszámolt értékcsökkenési leírásának összege. A vállalkozás döntése alapján tartalmazhatja a jogszabályban meghatározott egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközöknek a használatbavételkor egy összegben terv szerinti értékcsökkenési leírásként elszámolt összegét.
Külkereskedelmi forgalom értékeImport esetében c.i.f., export esetében f.o.b. paritáson kifejezett érték. Az értékadatok forintra való átszámítása az MNB által jegyzett hivatalos devizaárfolyamon történik, míg a dollárban kifejezett adatok a devizák mindenkori keresztárfolyamai alapján készülnek.
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2021