EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

B F G K M

Beruházások volumenindexeA beruházási (teljesítmény-) érték tárgyidőszaki árszinten kifejezett, összehasonlító áras adataiból számított mutató. 2005-ben új ágazati tagolású beruházási árindex került bevezetésre. Az új módszer bevezetésével 2000-ig visszamenőleg módosultak az adatok.
Bruttó hazai termék (GDP)2005. jan. 1-étől a GDP termelési oldalról egyenlő az ágazatok által létrehozott bruttó hozzáadott érték és az ágazatokra fel nem osztott termékadók egyenlegének összegével. A pénzügyi közvetítők közvetetten mért szolgáltatási díjának becslése új módszer szerint történik, a felhasználó ágazatok között kerül felosztásra. Felhasználási oldalról a bruttó hazai termék egyenlő a belföldi felhasználásra (végső fogyasztásra, bruttó felhalmozásra) kerülő termékek és szolgáltatások összegével, korrigálva a külkereskedelmi egyenleggel.
Bruttó hazai termék volumenindexe2000-ig egy meghatározott bázisév árain értékelt, azaz fix árbázison számított indexek. 2001-től az indexek számítása az előző év árain kifejezett adatokból történik. A meghatározott referenciaévhez viszonyított, hosszabb időszakot átivelő volumenváltozások láncolásos technikával készülnek.
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2021