EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

A B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T Ú Ü V W X Z

Vakok írásaKizárólag a vakok és gyengénlátók által használt dombornyomott írásokat, véseteket, hangfelvételeket, különleges papírokat vagy mágneslemezeket, valamint egyéb információ hordozókat tartalmazó , legfeljebb 7 kg tömegű postai küldemények, amelyeknek a feldója vagy a címzettje vak személy vagy a vakok hivatalosan elismert intézete.

Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2013. évi CLIX. törvény 2. § 43. pontja.
Vakok írását tartalmazó küldemény

Kizárólag a vakok és gyengénlátók által használt dombornyomású írásokat, véseteket, hangfelvételeket, különleges papírokat vagy mágneslemezeket és egyéb információhordozókat, továbbá a vak vagy gyengénlátó személyek látásának sérültségéből eredő problémák leküzdésének céljából készített vagy átalakított berendezést, illetve felszerelést tartalmazó, legfeljebb 7 kilogramm tömegű postai küldemény, amelynek feladója vagy címzettje vak, illetve gyengénlátó személy vagy a vakok hivatalosan elismert intézménye.Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § .
VálasztékgazdaságosságTöbb termék/szolgáltatás előállítása/nyújtása esetén alacsonyabb költséget eredményez, ha azokat ugyanazon berendezések, eszközök segítségével, együttesen állítják elő, mint ha külön-külön állítanák elő azokat.. Választékgazdaságosság akkor érvényesül, ha két vagy több termék adott mennyiségét egy szolgáltató alacsonyabb teljes költséggel képes előállítani, mint ha az egyes termékeket különböző szolgáltatók külön állítanák elő. Strukturális piacralépési korlát áll fenn, ha a piacon jelen van olyan szolgáltató, mely a hatékony szolgáltatás nyújtáshoz szükséges jelentős méretgazdaságosságot, >>>választékgazdaságosságot elérte.

Forrás: [McCarthy Tétrault:Telecommunications Regulation Handbook, Appendix B, 1.1.2.2]; NHH módszertan
Value added serviceAz értéknövelt szolgáltatás olyan szolgáltatást jelent, amely olyan forgalmi vagy helymeghatározási adatok processzálását is jelenti azokon a forgalmi adatokon túlmenően, amelyek a közlemény átviteléhez, vagy annak számlázásához szükségesek.

Forrás: 2002/58/EC - Data Protection Directive
VárólistaA műszaki elérhetőség hiánya miatt kielégítetlen távbeszélő fővonal bekapcsolási kérelmek összes száma. Az összes igény a működő fővonalak számának és a várólistán levők számának összege. A kielégített igények arányát a fővonalak számának az összes távbeszélővonal iránti igények számával (kielégítetlen kérelmek és működő távbeszélő fővonalak összege) történő osztásával kapjuk meg. A várakozási idő azon évek becsült száma, ameddig a kérelmezőknek várniuk kell egy távbeszélővonalra, amelyet úgy számítanak, hogy a várólistán lévő kérelmek számát elosztják az utolsó három év során évente átlagosan üzembe helyezett fővonalak számával.
VégfelhasználóNyilvános elektronikus hírközlő hálózatokat nem üzemeltető vagy nyilvánosan elérhető elektronikus kommunikációs szolgáltatásokat nem nyújtó felhasználó.

Forrás: Saját, 2002/21/EC alapján
Végfelhasználókhoz való hozzáférés eszközeiAz elektronikus hírközlő hálózat azon részének (hozzáférési hálózat) elemei, amelyek az előfizetőt kötik össze az alaphálózattal (az elektronikus hírközlő hálózat forgalomérzékeny összetevője). Helyhez kötött telefonhálózat esetén jelenti az előfizetőtől a központ oldali vonalkártyáig terjedő hálózati elemeket, beleértve azx DSL eszközöket is.

Forrás: [18/2003. (XII. 27.) IHM rendelet 2. § 23. nyomán]
VégpontOlyan hozzáférési pont, ahol a fogyasztó a szolgáltatást igénybe veszi.
Végpontok közötti összeköttetésAz előfizetői végpontok közötti összeköttetés, amely az előfizetők (végfelhasználók) közötti kommunikációt biztosítja.

Forrás: Saját, 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 100. § (2) nyomán
Végződtetés forgalmi szolgáltatásA hívás továbbítása az összekapcsolási pontról a hívott előfizető hozzáférési pontjára.
Végződtetés forgalmi szolgáltatásA hívás továbbítása az összekapcsolási pontról a hívott előfizető hozzáférési pontjára.
Versenyár feletti árA versenypiacon kialakuló árat meghaladó ár.

Forrás: Saját
Versenyjogi intézkedésekA versenyjogi intézkedések célja az olyan megállapodások vagy erőfölénnyel visszaélések szankcionálása, amelyek korlátozzák vagy torzítják a versenyt az érintett piacon.

Forrás: [IHM Tájékoztató 31.]
VersenypiacAz a piac, ahol nagy számú vásárló és eladó egymástól függetlenül kereskedik, és ennek következtében nincs olyan köztük, aki jelentős befolyást gyakorolna az árra, illetve egyéb szolgáltatási feltételre.

Forrás: Saját, Kopányi Mihály: Mikroökonómia alapján
Vertikális integráció1. Vertikális integráció akkor valósul meg, ha egy vállalkozás (esetleg több azonos érdekkörbe tartozó vállalkozás) az értéklánc különböző szintjein elhelyezkedő piacokon egyaránt jelen van. Az ilyen szolgáltató a termelési folyamat különböző szintjeinek egy vállalkozáson belüli integrálása miatt képes a jobb árak elérésére (pl. eltérő belső és külső árak meghatározásával) és ebből fakadóan a piaci előnyszerzésre. 2. Vertikális integráció akkor valósul meg, ha egy vállalkozás tevékenysége a termelési (szolgáltatás előállítási) folyamat értékláncának egynél több, egymást követő szakaszát fogja át.

Forrás: 1. [saját] 2. Saját, OFCOM alapján
Vezeték nélküli internet-hozzáférésNagy sebességű, vezeték nélküli digitális adatátviteli rendszer, mely Internet IP technológián alapuló szolgáltatások igénybevételére ad megoldást. Az internetszolgáltatóktól 2003. évtől kérdezzük meg a vezeték nélküli internet-hozzáférésen keresztüli előfizetések számát, mely magába foglalja az összes vezeték nélküli lehetőséget (pl. VSAT, AM-Micro, WLAN, GPRS stb.).
Vezetéknélküli helyi hálózatVezetéknélküli helyi hálózat: adat és/vagy hang összeköttetéseket felhasználó, rövid hatótávolságú vezetéknélküli kapcsolat, amely lehetővé teszi elektronikus eszközök vezetéknélküli összekapcsolását és egymással történő kommunikációját.

Forrás: Saját, az angol definíció alapján
Virtuális helymegosztásOlyan helymegosztás, amelynek során a helymegosztásra jogosult szolgáltató megbízásából a kötelezett szolgáltató birtokolja és üzemelteti a rendezőhöz kapcsolódó azon berendezéseket, amelyek a jogosult szolgáltató igényeit elégítik ki.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 110.
Virtuális mobil rádiótelefon szolgáltató (MVNO)Olyan mobil rádiótelefon szolgáltató, amely nem rendelkezik spektrumhasználati engedéllyel, de hozzáféréssel rendelkezik egy vagy több mobil rádiótelefon szolgáltató infrastruktúrájához és ezen infrastruktúra, valamint saját hálózata segítségével képes szolgáltatásokat megajánlani a felhasználóknak.

Forrás: COM(1999)539
Visszahívási (call-back) szolgáltatásA visszahívási (Call-Back) szolgáltatást az Egyesült Államokban működő nemzetközi viszonteladók nyújtják mint lehetőséget azoknak az ügyfeleiknek, akik az Egyesült Államokon kívül tartózkodnak, azért, hogy hozzáférhessenek az USA-beli nemzetközi vonalakhoz. Jellegzetesen, a tengerentúlról a hívás kezdeményezője jelző hívást indít a visszahívási (Call-Back) szolgáltató USA-beli központja felé. Ha eredménytelen hívás jelzést használnak, akkor a hívó tárcsázza a szolgáltató USA-beli központját, és leteszi a kagylót anélkül, hogy a központ fogadná a hívást. A központ ezután automatikusan elvégzi a visszahívást, és a hívás fogadása után USA-beli tárcsahangot ad. Az összes forgalom így az USA-ból indul és a hívásokat USA tarifák szerint számlázzák, amelyek gyakran sokkal alacsonyabbak, mint a hívó országbeli tarifák.

Forrás: US/Cullen
VoIP szolgáltatásAzon mobil rádiótelefon szolgáltatóknál kezdeményezett hívások számát ill. időtartamát, jelenti amelyek esetében az előfizetők részben vagy egészben IP alapú hálózato(ka)t vesznek igénybe.
VoIP szolgáltatásAzon távbeszélő hívások időtartamát, ill. darabszámát jelenti, amelyek esetében az egyéni ill. üzleti előfizetők részben vagy egészben IP alapú hálózato(ka)t vesznek igénybe.
VonalhálózatAz a hálózat, amely valamely meghatározott területen fekvő épületek számára biztosítja az elosztandó jeleket. Vonalhálózat táplálja egy közigazgatási egység területén, egymáshoz közel elhelyezkedő épületek (lakótelep, lakónegyed) esetén a házhálózatok bemenetét vagy közvetlenül a műsorvevő-készülékek bemenetét. A vonalhálózat bemenetét fejállomás, nagyközösségi antenna, vagy törzshálózati végpont képezi.
VSATVegyes csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatás, amelynek során a szolgáltató, a felhasználó előfizetők adatait - adatátviteli csomagkapcsoló központokkal és az azokat összekötő áramkörökkel létesített hálózaton - digitális jelekből álló adatcsomagokban továbbítja.
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2024