EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

A B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T Ú Ü V W X Z

Rádió-távközlő berendezés2000.I.01 - 2003.III.31.
Rádió-távközlési célt szolgáló adó, adó-vevő-, vevőberendezés vagy műsor-vevő készülék, beleértve a működéshez szükséges antennát is.

Forrás: 221/1999. (XII.29.) Korm. rendelet a Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról
Rádió-távközlő hálózat2004. I. 01-től
Olyan elektronikus hírközlő hálózat, amelyben az információátvitel egészben, illetőleg jelentős mértékben rádiófrekvenciás jelek adásával és vételével valósul meg.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 95.


2001.XII.23. - 2003.XII.31-ig
Olyan földfelszíni távközlő hálózat, melyben az információ átvitel egészben, illetőleg jelentős mértékben, rádiófrekvenciás jelek adásával és vételével valósul meg.

Forrás: 2001. évi XL törvény a hírközlésről 110.§ 69.

1993.VII.2. - 2001.XII.22.
Olyan távközlő hálózat, amelyben az átvitel egésze, illetőleg annak jelentős többsége rádiótávközlés segítségével valósul meg.

Forrás: 1993. évi LXII törvény a frekvenciagazdálkodásról Melléklet 31.
Rádió-zavarvizsgálatRendszerint bejelentésre végzett rádió-mérőszolgálati tevékenység. Külső eredetű műsorvételi, vagy egyéb rádió-távközlési zavarok elhárítása, vagy összeférhetőségi (EMC) problémák megoldása érdekében helyszíni ellenőrző méréseket végző tevékenység azokon a rádió berendezéseken és nagyfrekvenciás jelet keltő készülékeken, melyek potenciálisan zavarforrásként szerepelhetnek.
RádióállomásEgy vagy több adó- vagy vevőberendezés vagy adó- és vevőberendezés-csoport a tartozékokkal együtt, valamely rádiótávközlési szolgálatnak vagy a rádiócsillagászati szolgálatnak egy adott helyen történő megvalósítása céljából.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
RádióberendezésOlyan termék vagy egy termék olyan alkotórésze, amely földfelszíni rádiótávközlés vagy űrtávközlés céljára felosztott rádiófrekvenciás spektrum felhasználásával képes rádióhullámok adása, vétele vagy adása és vétele útján távközlésre.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 91.
RádióellenőrzésA frekvenciahasználat paramétereinek megállapítására szolgáló rádió-mérőszolgálati eljárás. A hírközlési hatóság működő rádióállomások műszaki jellemzőit a telepítési helyszínen méri meg az engedélynek való megfelelés ellenőrzése végett.
RádióengedélyA hatóság által kiadott határozat, amely rögzíti a rádió-távközlési szolgálat megvalósításához szükséges rádióállomás és telephely legfontosabb műszaki adatait, a forgalmazás feltételeit, az engedélyes adatait és az engedélyezett szolgáltatásra vonatkozó egyes feltételeket. Jogosít a rádióállomás üzemeltetésére.
RádiófelderítésA nem megfelelő vagy engedélynélküli rádióadások behatárolására szolgáló rádió-mérőszolgálati eljárás. Állandó helyre és mozgó gépjárműre telepített vagy kézben tartott iránymérő antennák segítségével a rádióállomások telepítési helyének megállapítása.
Rádióhullám2011. VIII. 03-tól
Olyan, a térben mesterséges vezető nélkül terjedő elekktromágneses hullám, amelynek frekvenciája nem nagyobb, mint 3000 GHz.
Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 92.

2004. I. 01. - 2011. VIII. 02.
Olyan elektromágneses hullámok, amelyek mesterséges vezető nélkül terjednek a térben.

1993. VII. 2. - 2001. XII. 22.
A térben mesterséges vezető nélkül terjedő elektromágneses hullámok, melyeknek frekvenciája kisebb, mint a 3000 GHz-es határérték.
Forrás: 1993. évi LXII törvény a frekvenciagazdálkodásról Melléklet 26.
RádióhullámRádióhullám
2011.VIII.03-tól
Olyan, a térben mesterséges vezető nélkül terjedő elektromágneses hullám, anelynek frekvenciája nem nagyobb, mint 3000 GHz.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188.§ 92.

Rádióhullámok
2004.I.01 - 2011.VIII.02
Olyan elektromágneses hullámok, amelyek mesterséges vezető nélkül terjednek a térben.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188.§ 92.

Rádióhullámok
1993.VII.02 - 2001.XII.22.
A térben mesterséges vezető nélkül terjedő elektromágnesen hullámok, melyeknek frekvenciája kisebb, mint a 3000 GHz-es határérték.

Forrás: 1993. évi LXII törvény a frekvenciagazdálkodásról Melléklet 26.
Rádióhullámok vagy Hertz hullámok2003.IV.01 - 2004.XII.31.
A térben mesterséges vezető nélkül terjedő elektromágnese hullámok, melyeknek frekvenciája kisebb, mint az önkényesen megválasztott 3000 GHz-es határérték.

Forrás: 284/2002. XII.21.) Korm. rendelet a Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról
Rádiólokáció

1994.XI.30 - 1997.12.30.
A rádiómeghatározásnak a rádiónavigációtól eltérő célú felhasználása.

Forrás: 144/1994. (XI.15.) Korm. rendelet a Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási táblázatának megállapításáról


2012.XII.30-tól
A rádiómeghatározásnak a rádiónavigációtól eltérő célú alkalmazása.

Forrás: 15/2012. (XII.29.) NMHH rendelet a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról 2.§ 148.

Rádiós helyi hurokA helyhezkötött hálózat kiegészítése rádiós szakasszal annak érdekében, hogy a helyi hurok egy részét vagy egészét rádiós összeköttetéssel helyettesítsék (pl. elosztó és lakás között).

Forrás: Saját, COM(94)145 alapján
Rádiós médiaszolgáltatásOlyan médiaszolgáltatás, amely hangok sorozatából álló műsorszámokat mutat be.

Forrás: 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
RádióspektrumA 9 kHz és 3000 GHz közötti frekvenciatartomány.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 93.
Rádiószolgálat2004. I. 01-től
A Nemzetközi Rádiószabályzattal összhangban levő jogszabályban meghatározott rádiótávközlési szolgálat, továbbá rádiócsillagászati szolgálat.

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

2001. XII. 23. - 2003. XII. 31.
A Nemzetközi Rádiószabályzattal összhangban levő jogszabályban meghatározott rádió-távközlési szolgálatok és rádiócsillagászati szolgálat együttese.

2001. évi XL. törvény a hírközlésről 110. § 67.
Rádiószolgálat2004.I.01-től
A Nemzetközi Rádiószabályzattal összhangban levő jogszabályban meghatározott rádió-távközlési szolgálat, továbbá a rádiócsillagászati szolgálati szolgálat.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188§ 94.

2001.XII.23 - 2003.XII.31.)
A Nemzetközi Rádiószabályzattal összhangban levő jogszabályban meghatározott rádió-távközlési szolgálatok és rádiócsillagászati szolgálat együttese.

Forrás: 2001. évi XL. törvény a hírközlésről 110.§ 67.
RádiótávközlésRádióhullámok segítségével történő távközlés.

Forrás: 15/2012. (XII.29.) NMHH rendelet a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról 2.§ 164.
Rádiózavar1993.VII.02 - 2001.XII.22.
Nem kívánt elektromágneses energiának valamely rádiótávközlési szolgálatban a vételre gyakorolt hatása, amely az átvitel minőségének olyan csökkenésében, az információ olyan torzulásában, illetőleg veszteségében jelentkezik, ami elkerülhető lett volna a nem kívánt energia megjelenése nélkül.

Forrás: 1993. évi LXII. törvény a frekvenciagazdálkodásról Melléklet 34.
Rádiózavarral kapcsolatos panaszA rádió és televízió műsorszóró szolgáltatás minőségét befolyásoló, a szolgáltatást igénybevevőnél jelentkező vételi minőség-romlás bejelentése és kivizsgálása.
Ráépülő előfizetői szolgáltatásValamely hálózati szolgáltatással összefüggő olyan előfizetői szolgáltatás, amelynek a hálózati szolgáltatást nyújtó szolgáltatótól eltérő szolgáltató általi gazdaságos nyújtásához az adott hálózati szolgáltatás igénybevétele a technika fejlettségének adott szintjén feltétlenül szükséges. A jelen meghatározás alkalmazásában valamely előfizetői szolgáltatást a felhasználási célra, az árra, a minőségre és a teljesítés feltételeire tekintettel ésszerűen helyettesítő szolgáltatásokat is figyelembe kell venni.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
RCH % vagy absReach, Elért közönség. A vizsgált eseményt legalább egy percig nézők száma (RCH) vagy célcsoporton belüli aránya (RCH%). Ez a mutató azt mutatja, hogy a célcsoport mekkora részét érte el az esemény legalább egy percig.

Forrás:

Nielsen Közönségmérés

RCHN (ezer fő)REACH N (RCH): A műsor által elért közönség nagysága negyedórás bontásban ezer főben, a vizsgált célcsoporthoz viszonyítva (rádióhallgató népesség).

Forrás:

Ipsos Média-,Reklám-, Piac- és Véleménykutató Zrt.

ReferenciaajánlatA hatóság határozata alapján a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató által kötelezően közzétett, a megajánlott hálózati szolgáltatásokat, illetőleg azok jogi, műszaki, pénzügyi feltételeit részletező ajánlat.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
RendezőA helyi hurok értelmezésében olyan csatlakozásra megfelelő szerelvény, amelyben az érintett helyi hurok vagy helyi alhurok egyedi leválasztó eszközei találhatók.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
Retail minus (kisker mínusz)A kiskereskedelmi árból egy meghatározott árrés százalék levonásával származtatott nagykereskedelmi ár.

Forrás: Saját COM(1999)539 alapján
RHRövidhullám. Frekvencia tartománya 3 - 30 MHz.
RoamingBarangolás, vándorlás: Amikor másik GSM szolgáltató hálózatát veszik igénybe telefonhívások lebonyolításához. A nemzetközi roaming lehetőségének alapja a kétoldalú roaming megállapodás (Nemzetközi Roaming Szerződés), amelyet két szolgáltató köt egymással egymás hálózatához való kölcsönös hozzáférés érdekében.
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2024