EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

A B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T Ú Ü V W X Z

Lakossági előfizetőAz a természetes személy előfizető, aki úgy nyilatkozott, hogy gazdasági tevékenységi körén kívül veszi igénybe az előfizetői szolgáltatást.

Forrás: 2003. évi C. törvény, 188.§, 10. „Egyéni előfizető”
Lakossági felhasználóBármilyen természetes személy, aki szakmáján, üzleti tevékenységén vagy hivatásán kívül eső célból nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást használ vagy igényel.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 28.
Légiposta 2004. május 31-ig.A feladó kívánságára légi szállítással történő küldemény-továbbítási szolgáltatás. A küldemények darabszámát a közönséges és ajánlott levélpostai küldemények darabszámába beszámolták. 2004. májusában megszünt, helyette elsőbbségi különszolgáltatás vehető igénybe. Nemzetközi forgalomban mindig légi úton továbbítják a küldeményt.

Forrás: Hatóság
Lehetséges versenyAz a lehetőség, hogy egy új versenytárs lép a piacra a piacelemzés időtávján belül, vállalva azt a kockázatot, amelyet a piacra lépés jelentős vissza nem térülő költségei jelentenek a piacról való kivonulás esetén.

Forrás: Saját, a 8001/2004. (IHK.8.) IHM tájékoztató 38. §-a nyomán
Lekérdezés bontásnálOlyan eljárás, amelyben az irányítási információt tartalmazó adatbázis lekérdezése abban az esetben történik, ha a hívott szám eredeti szolgáltatójától érkező bontás hordozott számot jelez.

Forrás: 125/2003. (VIII.15.) Korm. Rendelet a számhordozhatóság alkalmazásának szabályairól
Lekérdezés minden hívásnálOlyan eljárás, amelyben az irányítási információt tartalmazó adatbázis lekérdezését minden hívás során végrehajtják.

Forrás: 46/2004. (III.18.) Korm. Rendelet a számhordozhatóság alkalmazásának szabályairól
Lekérhető médiaszolgáltatásOlyan médiaszolgáltatás, amelyben a médiaszolgáltató által összeállított műsorkínálat alapján a felhasználó egyéni kérés alapján, az általa kiválasztott időpontban tekintheti, illetve hallgathatja meg a műsorszámokat.

Forrás: 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
Levélgyűjtő-szekrény (köznyelven: Postaláda)Az egyetemes postai szolgáltató tulajdonában lévő, utcára kihelyezett, előre bérmentesített postai levélküldemények és képeslapok gyűjtésére szolgáló meghatározott időszakonként kiűrített zárt tároló.

Forrás: Hatóság
LevélküldeményAz a postai küldemény, amely írásos formában megjelenített, vagy fizikai adathordozón rögzített egyedi vagy személyes jellegű közlést, adatot vagy információt tartalmaz. Tömeghatára_0-2 kg.

Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § .
Levélpostai küldemény (megszűnt kategória) (statisztikai szempontból)A közönséges levél, az ajánlott, az értéknyilvánított, a szolgálati küldemény, a hibrid levél, a címezetlen nyomtatvány, nemzetközi kiscsomag és a totó-lottó, amelyeknek darabszámát összesítve teszi közzé a szolgáltató. A 2004-ben hatályba lépett postatörvény a postai küldemények külön kategóriájának tekinti a levélküldeményt, a címzett reklámküldeményt, a nyomtatványt és a postacsomagot. A kiscsomag küldemény megszűnt, a totó-lottó nem postai küldemény. 2013. január 1.-től levélküldeménynek számít a levél, értéknyilvánított levél, vakok írása, hivatalos irat, de a „levélpostai küldemény” kategória már nem használatos.

Forrás: Hatóság
Lineáris médiaszolgáltatásA médiaszolgáltató által nyújtott, műsorszámok műsorrend alapján történő egyidejű megtekintését, illetve meghallgatását lehetővé tevő médiaszolgáltatás.

Forrás: 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
LokátorA (mozgó) tárgyak helyének (irányának, távolságának) meghatározására szolgáló rádiószolgálat állomása, mely általában a 10 MHz feletti frekvenciatartomány meghatározott sávjaiban működik.
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2024