EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

A B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T Ú Ü V W X Z

Jelentős piaci erő1. Olyan gazdasági helyzet, amely lehetővé teszi, hogy egy vállalkozás a tevékenységét a versenytársaktól, a vevőktől, és végső soron a fogyasztóktól nagymértékben függetlenül folytassa. 2. Egy vállalkozás akkor tekinthető jelentős piaci erővel rendelkezőnek, ha akár egyedül, akár másokkal közösen olyan erőfölényel egyenértékű helyzetet, azaz olyan gazdasági erőpozíciót élvez, amely lehetővé teszi számára, hogy a versenytársaktól, ügyfelektől és végső soron a fogyasztóktól számottevő mértékben függetlenül viselkedjen.

Forrás: 1. Saját, Guideline alapján 2. Directive 2002/21/EC Art 14 (2)
Jogi és adminisztratív piacralépési korlátA piacra lépési korlátok azon fajtája, mikor a belépési korlát nem gazdasági természetű, hanem a piaci belépés feltételeire, vagy az érintett piacon a vállalkozás helyzetére közvetlen hatással levő jogalkotói, adminisztratív vagy más állami intézkedésekből fakadó jogi, illetve adminisztratív korlát.

Forrás: Saját, 2003/311/EC alapján
Jogosult szolgáltatóAz az elektronikus hírközlési szolgáltató, amely hálózati szerződés kötését kezdeményező ajánlatot tesz a kötelezett szolgáltatónak, vagy amely referenciaajánlat alapján kezdeményezi szerződés kötését.

Forrás: 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet egyes távközlő hálózati szerződésekről és azok megkötéséről
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2024