EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

A B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T Ú Ü V W X Z

DekóderKódolt jelnek tipikus végberendezés bemeneti jeleként alkalmas formára való átalakítására szolgáló eszköz (pl. digitális TV dekóder, más néven set-top box).

Forrás: Saját, az angol definíció alapján
Digitális előfizetői vonal (xDSL)Hozzáférési technológia, amelyik a meglévő, az eredetileg a hagyományos telefonszolgáltatás számára lefektetett rézérpáras infrastruktúrát használja. Telepíthető a telefonközponttól, a fogyasztói telephely közelében, vagy az épületben elhelyezett, optikai szállal táplált elosztó szekrényből. A DSL előfizetői vonalon a nagysebességű átvitel közben is lehetséges a telefonbeszélgetés. Aszimmetrikus, vagy szimmetrikus átvitelt támogat kétirányú nettó 200 Mbit/sec átviteli sebességekig sodrott érpáron 30MHz sávszélesség felhasználásával. Többféle technológia áll rendelkezésre, amellyel az xDSL technológia változatait jelölik. (például ADSL jelöli az aszimmetrikus DSL rendszereket, HDSL jelöli a nagy bitsebességű rendszereket és VDSL jelöli az igen nagy sebességű rendszereket).

Forrás: ITU
Digitális műsorszórásOlyan televíziós vagy hang műsorszórási technika, amelynek során a jeleket nem analóg, hanem bináris formátumban sugározzák. Ezáltal több információ mehet át ugyanazon sávszélességben, és így pl. egy TV csatornán több műsor kisugározható, illetve magasabb képfelbontás vagy interaktív szolgáltatások válnak lehetővé.
Digitalizáltsági fokMutatószám, amely a digitális központba kapcsolt fővonalak arányát fejezi ki az összes bekapcsolt fővonal számához viszonyítva.
Díjmentes távbeszélő szolgáltatásEgy előfizetőhöz speciális (díjmentes) számot rendelünk, az erre a számra irányuló hívások díját a hívó felek helyett az előfizető fizeti.

Forrás: 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet egyes távközlő hálózati szerződésekről és azok megkötéséről
DomainnévHálózati kapcsolatban a cím tulajdonosát hierarchikus formátumban azonosító név: kiszolgáló.szervezet.típus.ország (például: www.ihm.gov.hu).
DSLAM(Digital subscriber line access multiplexer) általában telefonközpontokban telepített hálózati eszköz, amely több digitális előfizetői vonal (xDSL) jeleit multiplexálja és az egyesített jeleket nagysebességű gerinchálózathoz (ATM, Frame Relay, IP, vagy Ethernet hálózatokhoz, vagy azok kombinációjához) csatlakoztatja. A DSLAM lehetővé teszi a telefon szolgáltató számára, hogy a felhasználónak a leggyorsabb telefonvonali technológiát (xDSL) kínálja a leggyorsabb gerinchálózati technológiával együtt.

Forrás: Saját US FCC alapján
DVB-CDigitális kábeles műsorterjesztés összefoglaló neve (Digital Video Broadcasting – Cable).
DVB-H - Kézikészülékhez kapcsolódó digitális műsorszórásKézikészülékhez kifejlesztett, mobil vételre tervezett földfelszíni digitális műsorszó rendszer, melynek műszaki leírását az MSZ EN 302304 szabvány tartalmazza
DVB-T - Földfelszíni digitális televízió műsorszórásFöldfelszíni digitális televízió-műsorszóró rendszer, melynél a kép és hang tömörítésére az MPEG tömörítési algoritmust használják,műszaki leírását az MSZ EN 300744 szabvány tartalmazza
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2024