EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

A B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T Ú Ü V W X Z

A postai szolgáltatók által kezelt küldemények számaMegmutatja, hogy a postai szolgáltatók kezelésében (beleértve a küldemények felvételét és kézbesítését, az esetleges tranzitküldeményeket) összességében a küldemények milyen mennyiségben fordultak elő.

Forrás: Hatóság
AdatbázisRendszerezett vagy módszeres formában elrendezett, elektronikus vagy egyéb módon egyedileg hozzáférhető független művek, adatok vagy egyéb anyagok gyűjteménye.

Forrás: Saját, az angol definíció alapján
AdóállomásAdóberendezéssel és antennával felszerelt, modulált rádiófrekvenciás jeleket sugárzó állomás.
ADSLAz xDSL technológián keresztül megvalósuló szélessávú Internet hozzáférési lehetőség. A kábeltelevíziós hálózat, illetve a távbeszélő hálózat meghatározott fejlesztésével biztosított Internet szolgáltatás, Magyarországon ismert és elterjedt formája az ADSL szolgáltatás.
ADSL-re alkalmas fővonalak számaAzon fővonalak száma, ahol az ADSL elérés szolgáltatás igénybevételére a műszaki feltételek (fizikai érpár, távolság stb.) biztosítottak, valamint a szolgáltatás biztosításához szükséges berendezések, a központba telepítve vannak.
Ajánlott szolgáltatás

Járulékos szolgáltatásnak minősülő postai többletszolgáltatás, amely a nem könyvelt postai küldeményt könyvelt küldeménnyé minősíti, és amelynek hibás teljesítése esetén a postai szolgáltatót átalány formájában terheli kártérítési felelősség.Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § (1). pont.
Aktív pre-paid kártyaMinden igénybevételi díjat előre fizető előfizetői csomaggal rendelkező ügyfél azonosítására szolgáló SIM kártya, amely híváskezdeményezésre vagy hívás fogadására alkalmas.
Aktívan használt pre-paid kártyákAz aktív pre-paid kártyák számából ki kell vonni azon pre-paid kártyák számát, amelyeknek a tárgyidőszakban sem kimenő, sem bejövő forgalmuk sem volt, valamint a tárgyidőszak végén a státuszuk aktív.
AlaphálózatEgy elektronikus hírközlő hálózat forgalomérzékeny összetevője.

Forrás: 18/2003.(XII.27.) IHM rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltatások költségszámítására vonatkozó szabályokról
Alapkiépítésű monitoring alrendszerOlyan rendszer, amely lehetővé teszi az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezet előfizetői, illetőleg igénybevevői köréből tetszőlegesen kiválasztható, az előfizetők (igénybevevők) összlétszámának legalább 0,3-0,6%-át - 150 000 előfizetői létszámot meghaladó esetben nem több, mint 0,3%-át - kitevő (a teljes előfizetői körből egy előfizetőre számított átlagforgalom legfeljebb kétszeresével forgalmazó) előfizetői (igénybevevői) csoport tagjai, de nem kevesebb, mint 60 egyidejűleg kapcsolatban álló előfizető vagy igénybevevő közleményeinek és azok kísérőadatainak késedelem nélküli, teljes körű, folyamatos, egyidejű kiválasztását és kiadását a kilépési pontra.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
Alapvető eszközökAz alapvető eszköz olyan eszköz, amely alapvető vagy nélkülözhetetlen egy gazdasági tevékenységhez egy bizonyos piacon és nem létezik valódi vagy potenciális helyettesítője.

Forrás: [IHM Tájékoztató 81. nyomán.]
Alkalmazási programinterfész (API)Műsorszórók vagy szolgáltatók által elérhetővé tett alkalmazások, valamint a fejlett digitális televíziós berendezésekben digitális televíziós és rádiós szolgáltatáshoz rendelkezésre álló erőforrások közötti szoftver interfész.

Forrás: Saját; a 277/2003. (XII. 24.) Korm. 3. § (2) 3.1 nyomán
Alkalmazási programinterfész (API) hozzáférési szolgáltatásMűsorszórók vagy szolgáltatók által elérhetővé tett alkalmazások, valamint a fejlett digitális televíziós berendezésekben digitális televíziós és rádiós szolgáltatáshoz rendelkezésre álló erőforrások közötti szoftver interfészekhez való hozzáférés biztosítása.

Forrás: Saját; a 277/2003. (XII. 24.) Korm. 3. § (2) 3.1
Állandó postai szolgáltatóhely

A munkanapokon összességében napi két órát elérő nyitvatartási idejű postai szolgáltatóhely. Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § (2). pont.Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § (2). pont.
Állandó postai szolgáltatóhely

A munkanapokon összességében napi két órát elérő nyitvatartási idejű postai szolgáltatóhely.Forrás: A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § (2). pont.
Általános felhatalmazásÁltalános felhatalmazás: a Tagállamok által kialakított, valamennyi, vagy meghatározott elektronikus hírközlő hálózatra és szolgáltatásra vonatkozó, elektronikus hírközlő hálózat, vagy szolgáltatás nyújtására jogot adó és szektor specifikus kötelezettségeket rögzítő jogi keretrendszer.

Forrás: 2002/20/EK Engedélyezési irányelv
Általános megjegyzések a lezárt táblákhoz

Az EHMMSA statisztikai adatbázisban vannak olyan, már lezárt táblák, amelyekhez kapcsolódó fogalmakat az adatgyűjtés évei során jogszabály megváltoztatta, átalakította. Egyes kategóriák megszűntek, bizonyos szolgáltatások kivonásra kerültek a postai szolgáltatás köréből.

1992 előtt a Magyar Posta egyedüli postai szolgáltatóként működött és mint országos postai szolgáltató, a nem könyvelt küldemények darabszámát súlymérésre alapozott becsléssel állapította meg. Időnként elvégzett mintavétel alapján megállapítottak egy szorzószámot, és a következő időszakban ezzel számoltak. A különféle küldemények darabszáma sok esetben nem volt szoros kapcsolatba hozható egymással. A totó-lottó küldeményeket a közönséges levélpostai küldemények között mutatták ki, és meghatározásuk szorzószámmal történt.

A 2004-ben hatályba lépett, postáról szóló 2003. évi 2003. évi CI. törvény hatásaként a fejezetben több táblázat és mutató 2005-ben már nem került feltöltésre, ugyanakkor új táblázatok kerültek kialakításra, az ezekben szereplő mutatók visszamenőleg nem állíthatók elő.

A 2012-ben hatályba lépett, a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (továbbiakban: Postatv). pedig a postai szolgáltatási kategóriákat és küldeménytípusokat rendezte át, ami miatt az összehasonlítások az előző törvényi szabályozások szerinti szolgáltatáskategóriákkal és küldeménytípusokkal csak részben vethetők össze. Ezért a már nem használatos fogalmakon alapuló, 2103 előtti táblák jelentős része lezárásra került.

Ez az információ a régi, lezárt táblák értelmezéséhez nyújthat segítséget.

Forrás: Hatóság
AM-Mikro Internet-hozzáférésInternet-szolgáltatás, amelyik letöltés irányban AM-Mikro rádiótávközlési rendszert (lásd 5. fejezet), feltöltés irányban vezetékes távbeszélő hálózatot használ.
AM-mikro rendszerRádió-távközlési rendszerű műsorjel-elosztó szolgáltatás, rádió és televízió analóg vagy digitális műsorcsomagok jeleinek földfelszíni rádiós eszközökkel történő továbbítása mikrohullámon, szabadon vehető vagy kódolt formában, az igénybevevők készülékeihez.
Amatőrszolgálat1994.XI.30. - 1997.XII.03.
Olyan rádió-távközlési szolgálat, amelynek célja az önképzés, az információcsere, a műszaki fejlődés, és amelyet erre szabályszerűen felhatalmazott amatőrök végeznek, akik e tevékenységgel csak személyes érdeklődésből és anyagi érdek nélkül foglalkoznak.

Forrás: 144/1994. (XI.15.) Korm. rendelet a Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról.
ANFT (Azonosítók Nemzeti Felosztási Terve)Az azonosítók összességének az egyes tevékenységek és szolgáltatások közötti felosztását, az azonosítók típusát, felépítését és terjedelmét tartalmazó dokumentum.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 4. § (1) g)
Antenna2020. XII.18-tól

Olyan antennatartó szerkezetre vagy más műtárgyra szerelt eszköz, vagy annak tartozéka, amely elektromágneses jelek vételére vagy sugárzására szolgál.

Forrás: 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról 2. § a) pontja

2013. X.3-tól
Olyan eszköz, berendezés, vagy annak tartozéka, amely elektromágneses jelek vételére vagy sugárzására szolgál.

Forrás: 14/2013. (IX.25.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról 2.§ a)

2000.V.1 - 2003.III.28.
Olyan eszköz (berendezés, illetőleg annak tartozéka), amely elektromágneses jelek vételére és/vagy sugárzására szolgál.

Forrás: 29/1999.(X.6.)KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről 2.§ a)

1999.X.15 - 2000.IV.30.
Olyan berendezés, amely elektromágneses jelek vételére és/vagy sugárzására szolgál.

Forrás:29/1999. (X.6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről 2.§ a)
Antenna DigitalBudapesten, a mikrohullámú (12,3-12,5 GHz) frekvenciasávban működő digitális műsorszóró rendszeren nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatás. A rendszer a DVB-C szabványt alkalmazza, és a kép és hang tömörítésére az MPEG-2 tömörítési algoritmust használja.
Antennatartó szerkezet2020. XII.18-tól

Olyan hírközlési rendeltetésű műtárgy - a vezeték nélküli hírközlés sajátos építménye -, amely antenna elhelyezésére szolgál.

Forrás: 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról 2. § b) pontja

2013.X.3-tól
Olyan hírközlési rendeltetésű műtárgy a vezeték nélküli hírközlés sajátos építménye-, amely antenna elhelyezésére szolgál.

Forrás: 14/2013. (IX.25.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról 2.§ b)

2000.V.01 - 2003.III.28.
Olyan távközlési rendeltetésű műtárgy (a vezeték nélküli távközlés sajátos építménye), amely antenna elhelyezésére szolgál.

Forrás: 29/1999.X.6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről 2.§ b)

1999.X.15 - 2000.IV.30.
Olyan egyéb rendeltetésű építmény, melynek födémére, homlokzatára vagy egyéb tartószerkezetére antennát helyeznek el, vagy olyan sajátos önálló műtárgy, amely funkcionálisan az antennák elhelyezésére szolgál.

Forrás: 29/1999. (X.6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről 2.§ b)

Engedélyezésük 1998. I.01-től 2001. XII.22-ig a Hírközlési Felügyelet hatáskörébe tartozott, illetve 2013.VII.01-től ismételten a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hatáskörébe tartozik.
Arányosság elveAz arányosság elve alapvetően annak a követelményét jelenti, hogy egy bizonyos cél eléréséhez használt eszközök ne haladják meg azt a szintet, amely megfelelő és szükséges annak a célnak az eléréséhez. Egy javasolt intézkedés az arányosság elvének akkor felel meg, ha az intézkedés jogos célt szolgál és a cél eléréséhez alkalmazott eszközök szükségesek és az érintettek számára a legkevésbé megterhelőek, vagyis a cél eléréséhez szükséges legkisebb beavatkozást jelentik.

Forrás: [IHM Tájékoztató 118.]
Archiválási szolgáltatásAz elektronikus dokumentumok hosszú távú megőrzésére vonatkozó szolgáltatás, amely magában foglalja a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ("eIDAS Rendelet") 3. cikk 16. pont c) alpontja szerinti bizalmi szolgáltatást is.

Forrás:

2015. évi CCXXII. törvény - az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

ÁrdiszkriminációÁrdiszkriminációról beszélünk, amikor a szolgáltatók különböző vevőiknek azonos termékért/szolgáltatásért különböző árakat szabnak meg. Alkalmazhatóságához két feltétel teljesülésére van szükség: a szolgáltató különbséget tud tenni a vásárlók között keresletük eltérő jellege alapján, illetve megoldható a különböző fogyasztók elválasztása, azaz kizárható a köztük történő csere a szóban forgó áru/szolgáltatás tekintetében.

Forrás: Saját, OFCOM alapján
ÁrprésOlyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan működő szolgáltató a nagykereskedelmi- ás a kiskereskedelmi árak közötti árrés szűkösségéből következően nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó szolgáltató által, illetve általa irányított, őt irányító vagy vele közös irányítás alatt álló vállalkozás által az érintett piacon már nyújtott ráépülő előfizetői szolgáltatást a hálózati szolgáltatást nyújtó szolgáltató, illetve az általa irányított, őt irányító vagy vele közös irányítás alatt álló vállalkozás által kialakított árszinten gazdaságosan nyújtani.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
Ársapka szabályozásÁrsapka szabályozás (price cap), esetén az árakat úgy ellenőrzi a szabályozó, hogy meghatározza azok módosításának lehetőségeit. Legelterjedtebb formája, mikor az árszintet (P) - illetve annak emelési lehetőségét - valamely inflációs mutató és egy meghatározott termelékenységi tényező (x) különbségeként határoznak meg. A hazai távközlési gyakorlatban a fogyasztói árindex (CPI) az alkalmazott inflációs tényező. Ennek alapján az árszint emelési lehetőség: P=CPI-X.

Forrás: GVH
Art minősítésű filmalkotásA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a művészi értékű vagy kulturális jelentőségük miatt támogatásra érdemes filmalkotásoknak, terjesztésük elősegítése céljából a filmalkotás előállítójának vagy terjesztőjének kérelmére hatósági határozatban "art" minősítést adhat.
Art mozi, art moziteremA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság bármely mozinak, amelynek üzemeltetője a külön jogszabályban meghatározott feltételek betartását vállalja, az üzemeltető kérelmére hatósági határozatával "art" minősítést ad. "Art" minősítés, több termes mozi esetén a mozi valamely termének is adható, amennyiben a moziüzemeltető az "art" mozikra vonatkozó feltételek betartását az adott terem tekintetében vállalja.
Áru- és szolgáltatási piacMeghatározott árukra/szolgáltatásokra, illetve meghatározott földrajzi területre értelmezett piac. A meghatározásban az áru és szolgáltatás kifejezések egyenértékűek.

Forrás: Saját
Átadó szolgáltatóAz az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltató, amelynek előfizetője az előfizetői szerződés megszüntetését, illetve módosítását követően az előfizetői számát egy másik szolgáltatóhoz viszi át.

Forrás: 46/2004. (III.18.) Korm. Rendelet a számhordozhatóság alkalmazásának szabályairól
Átalánydíjas internethívás-kezdeményezés forgalmi szolgáltatásHálózati szolgáltatás, amely az előfizetői internethívások eljuttatását jelenti a hívó előfizetői hozzáférési pontjáról az összekapcsolási pontig olyan módon, hogy az összekapcsolási ponton az arra kötelezett szolgáltató átalánydíj ellenében meghatározott kapacitást bocsát az arra jogosult szolgáltató rendelkezésére.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
Átfutási időA felvételtől a küldemény címhelyre érkezéséig eltelt idő átlagos nagyságáról ad tájékoztatást, kizárólag az országos, később kijelölt egyetemes postai szolgáltató, a Magyar Posta Zrt. vonatkozásában. A postai szolgáltató által megbízott független mérőszervezet bevonásával - a Hatóság által jóváhagyott vizsgálati módszer alapján végzett, méréssel és számítással meghatározott idő.

Forrás: Hatóság
Áthelyezési kérelemmel kapcsolatos reklamációA szolgáltatást igénybe vevő részéről felmerült, és benyújtott reklamáció, amikor a közcélú távbeszélő szolgáltatás előfizetője - felszerelt szolgáltatás-hozzáférési pont esetében - a létesítés helyét változtatni kívánja (áthelyezést kér), melynek a szolgáltató a szolgáltatási területéhez tartozó primer körzet(ek)ben az előfizető által megjelölt helyen 60 napon belül - műszaki lehetőség hiánya miatt - nem tud eleget tenni, vagy jogvita alapjául szolgáló esemény következik be, pl. az előfizetői szerződés módosításának eseteiben, mint a szolgáltatás-hozzáférési pont helyének megváltoztatása - megállapodás nélkül -, vagy öröklés miatt bekövetkezet átíráskor.
Átjátszó adóOlyan kiegészítő adó, amely elsősorban a főadó által besugárzott területen belül úgynevezett árnyékos - tereptakarásban lévő - helyek vételjavítására szolgál. Modulációt a főadótól (anyaadótól) közvetlen vétel útján kapja, a jelet felerősítve egy másik csatornán sugározza ki.
ÁtláthatóságA jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató működésének átláthatóságát jelenti. A nemzeti szabályozó hatóság átlátható működést biztosító kötelezettségeket írhat elő a szolgáltató számára összekapcsolással, illetve hozzáféréssel kapcsolatban, így előírhatja meghatározott információk, így különösen számviteli és műszaki információk, hálózati jellemzők, a szolgáltatás nyújtásának és igénybevételének feltételei, valamint az árak nyilvánosságra hozatalát.

Forrás: [Hozzáférési Irányelv 9. cikk 1., illetve 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 102. § (1) nyomán]
ATS (perc)Average Time Spent (ATS) (átlagosan eltöltött idő) egy hallgató a műsornak átlagosan hány százalékát hallgatta meg, percben kifejezve.

Forrás:

Nielsen Közönségmérés

ATV (perc)
Tévénézési idő (Average Time Viewing –ATV, perc): az egy főre jutó nézett idő, azaz a teljes célcsoport tagjai átlagosan hány percig nézték az eseményt. Ezzel a mutatóval mérjük elsősorban a napi televíziónézés alakulását. Pl: a teljes népességre vonatkozó ATV összege 260 perc azt jelenti, hogy egy fő átlagosan 4 óra 20 percet tölt naponta a képernyő előtt.


Forrás: Nielsen Közönségmérés
Átvevő szolgáltatóAz az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltató, amelynek jövőbeni előfizetője az előfizetői szerződés megkötésének keretében előfizetői számát egy másik szolgáltatótól hozza át.

Forrás: 46/2004. (III.18.) Korm. Rendelet a számhordozhatóság alkalmazásának szabályairól
Átviteli csatornák a távbeszélő hálózat feléA távbeszélő hálózat (PSTN) és a mozgószolgálati kapcsolóközpontok (MSC) között kiépített jelátvitel eszközei. Lehetséges megvalósításai: földi telepítésű mikrohullámú átvitel, fényvezetőszál, koaxális kábel vagy műholdas rendszer, illetve ezek kombinációi.
Átviteli kötelezettség szabályaiSzabályozói intézkedések, amelyek meghatározzák, hogy mely műsorterjesztési szolgáltatásokat kell meghatározott elosztó hálózaton átvinni.
Audiovizuális médiaszolgáltatásHangos vagy néma mozgóképeket, állóképeket tartalmazó műsorszámokat bemutató médiaszolgáltatás.

Forrás: 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
Az egy postai szolgáltatóhely által ellátott lakosok számaMutatószám, amely megmutatja az egy postai szolgáltatóhely által ellátott lakosok számát.

Forrás: Hatóság
Az internetszolgáltatók méret szerinti besorolásaNagyméretű: 10 000 internet-előfizetés felett, középméretű: 1 000 - 10 000 internet-előfizetés, kisméretű: 1 000 internet-előfizetés alatt.
AzonosítóAz elektronikus hírközlő hálózat működéséhez, az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásához, illetőleg az elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások együttműködéséhez szükséges, az információ, illetőleg a jelzés célba juttatására szolgáló, annak címzettjét egyértelműen meghatározó betűkből, számokból, illetve jelekből álló karaktersorozat.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
AzonosítógazdálkodásAzon állami tevékenységek összessége, mely - a nemzetközi előírások figyelembevételével - a hírközlő hálózatok, illetőleg az elektronikus hírközlési szolgáltatások eléréséhez szükséges azonosítók használatát az egyes szolgáltatók számára rendelkezésre bocsátja. Jelen törvény vonatkozásában a domain név, az e-mail cím és az IP (Internet Protokoll) címekkel kapcsolatos tevékenységek nem tartoznak bele az azonosítógazdálkodási tevékenységbe.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2024