EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

- A B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T Ú Ü V W X Z

Ügyféloldali berendezésValamely (a szolgáltatótól eltérő) igénybevevő helyiségében a távközlési üzenetek kezdeményezése, irányítása vagy fogadása érdekében elhelyezett berendezés. Nevezik végberendezésnek is.

Forrás: Saját, az angol definíció alapján
ŰrszegmensTávközlési műholdas rendszer része, mely magában foglalja a műholdat és a műholdkövetési, távmérési és távvezérlési funkcióit, valamint a műholdak részére logisztikai támogatást nyújtó földi berendezéseket.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
Üzembe helyezésA készülék rendeltetésszerű üzemeltetésre alkalmas állapotba hozatala.

Forrás: 5/2004.(IV.13.) IHM rendelet
ÜzletágA szolgáltató tevékenységi körén belüli, a számviteli szeparációs kimutatásokban elkülönítetten nyilvántartandó területek, amelyek úgy működnek, mintha önállóan gazdálkodó szervezetek lennének.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)
Üzleti csomagNagy tételben feladók által használható, speciális igényeket kielégítő szolgáltatás.
Üzleti felhasználóAz a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely szakmáját, üzleti tevékenységét vagy hivatását szolgáló célból használja vagy igényli az elektronikus hírközlési tevékenységeket, így különösen az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat.

Forrás: [, 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 26. és 28. nyomán]
Üzleti fővonalÜzleti, intézményi előfizető használatában lévő, távbeszélő központba kapcsolt fővonal.
Üzleti titokÜzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette.

Forrás: Ptk. 81. §.
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2021