EGYSÉGES HÍRKÖZLÉS-, MÉDIA- ÉS MOZGÓKÉP-STATISZTIKAI ADATBÁZIS ENG

- A B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T Ú Ü V W X Z

ÖsszekapcsolásEgyazon vagy különböző elektronikus hírközlési szolgáltatók által használt elektronikus hírközlő hálózatok fizikai és logikai csatlakoztatása, annak érdekében, hogy az egyik szolgáltató felhasználói információt cserélhessenek ugyanezen vagy másik szolgáltató felhasználóival, illetve elérhessenek más szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokat. A szolgáltatást az összekapcsolásban részes felek vagy a hálózatukhoz hozzáféréssel rendelkező más szolgáltatók nyújthatják. Az összekapcsolás a hozzáférés sajátos fajtája, amely nyilvános elektronikus hírközlő hálózatok tulajdon- vagy használati jogával rendelkező szolgáltatók között jön létre.

Forrás: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 188. § 89.
Összekapcsolási forgalmi szolgáltatás1. Különösen: végződtetés forgalmi szolgáltatás, híváskezdeményezés forgalmi szolgáltatás , tranzit forgalmi szolgáltatás, bérelt vonali összekapcsolási szolgáltatás. 2. Az összekapcsolási forgalmi szolgáltatás, valamint a bérelt vonali összekapcsolási szolgáltatás.

Forrás: 1. 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet egyes távközlő hálózati szerződésekről és azok megkötéséről 2. 251/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet
Összekapcsolási pontAz a földrajzi hely, ahol két hálózat összekapcsolódik és a forgalom kétirányú továbbítása történik.

Forrás: OECD
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

1015 Budapest,
Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
 

Jelmagyarázat:
..     Az adat nem ismeretes.
-     Nem értelmezhető adat, a statisztikai jelenség nem fordul elő.
0     Az adat kisebb, mint a táblázatban alkalmazott mértékegység fele.
...     Nem közölhető adat.
+     Előzetes adat.
R     Revideált adat.

RSS

Felhasználói tájékoztató | Általános jogi tájékoztató | © 2021